[[suggestion]]
Samoa

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Apia

Etniske grupper

Samoanere 92.6%, euronesians (mix av europeisk og polynesisk) 7%, eropeere 0.4% (2001)

Språk

Samoansk (polynesisk) (offisielt), engelsk

Religion

Protestanter 58.4%, katolikker 19.4%, mormonere 15.2%, frikirke 1.7%, andre kristene 5.5%, andre 0.7%, ingen eller uspesifisert 0.2% (2011)

Styreform

Enhetlig parlamentarisk republikk

Areal

2 840 km2

Myntenhet

Tala, også kalt samoansk dollar

BNI pr innbygger

6 378 PPP$

Nasjonaldag

1. juni

Andre landsider

Geografi

Samoa er en del av øygruppen Polynesia i Oseania. Landets hovedøyer, Savaii og Upolu, er toppene av en kjede vulkaner, som hever seg til 1858 meter over havet på det høyeste. Øyene er stort sett bygd opp av lava med korallrev langs kysten og har flere kratersjøer som fylles av den rikelige nedbøren og bidrar til mange elver og fossefall. Øyene er dekket av eviggrønn regnskog med blant annet kokospalmer, skruepalmer, lianer og bregner. I lavereliggende områder er det sump- og mangrovevegetasjon. På Savaii er det store, ufruktbare lavaområder. Resten av øyene er mindre og lavere. 

Miljøproblemer på Samoa er jorderosjon, avskoging og overfiske. Samoa og andre land i regionen har hatt en markant stigning i frekvensen av sykloner og tropestormer på grunn av klimaendringer og drivhuseffekten. To katastrofale sykloner i 1990 og 1991, dessuten en tsunami i 2009, fikk store ettervirkninger

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Samoa ville vi trenge 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Spørsmålet om hvor Polynesias befolkning kommer fra er omstridt. Den tradisjonelle, og rådende oppfatningen er at de har sitt opphav i Sørøst-Asia, og at innvandringen begynte for ca. 3000 år siden, og at de så spredte seg utover øyene i Polynesia. Thor Heyerdahl hevdet på sin side at polynesierne er av amerikansk-indiansk herkomst, og at innvandringen begynte atskillig senere. Den første bosetningen kom etter hans oppfatning fra Peru omkring 500 e.Kr. Samoa har vært bebodd av polynesiere i minst 2500 år. Europeerne kom til Samoa i 1722, men det drøyde til 1800-tallet før de bosatte seg. I 1899 fikk Tyskland Vest-Samoa og USA Øst-Samoa. New Zealand okkuperte Vest-Samoa 1914 og fikk i 1920 mandatet over øyene fra Folkeforbundet. Øyene fikk stadig utvidet selvstyre og 1962 ble Vest-Samoa som det første territoriet i Polynesia en selvstendig stat. Kong Malietoa Tanumafili II (1913–2007) ble valgt til monark 1963.

Samfunn og politikk

Samoa har fremdeles et tett forhold til NewZeland som representerer dem i internasjonale organisasjoner og garanterer for landets sikkerhet. På Samoa står tradisjonen sterkt og allmenn stemmerett ble ikke innført før i 1990, til da hadde klanhøvdingene utgjort et fåmannsvelde. Likevel er det fremdeles bare klanhøvdinger som kan velges til parlamentet. Landet ble medlem av FN i 1976, og skiftet i 1997 navn fra Vest-Samoa til Samoa.

Det politiske liv har vært turbulent. Særlig har det vært stridigheter om klanenes eiendomsrett til jord. Partiet for beskyttelse av menneskerettighetene (HRPP) har hatt regjeringsmakten siden 1982, og til tross for navnet er de blitt kritisert for et stadig mer autoritært styre og intoleranse. I 1999 ble arbeidsministeren drept av to andre statsråder for å hindre avsløring av korrupsjon i regjeringen. Da kongen døde som 94 åring i 2007, ble grunnloven endret slik at parlamentet nå velger statssjef for en periode på fem år.

Økonomi og handel

Samoas økonomi er relativt lite utviklet og har i stor grad vært basert på fiske og jordbruk. Industrisektoren er i fremgang med utenlandske investorer og turismen vokser, men staten er også mottaker av utenlandsk bistand. Myndighetene stilte seg lenge avventende til turisme, da man fryktet en negativ innflytelse på samoanernes tradisjonelle kultur og levemåte.  Siden midten av 1990-årene har turismen livevel vært i sterk vekst og i 2013 besøkte 116 000 turister øyene.

Det kommersielle fisket har vært i kraftig vekst siden slutten av 1990-årene. På 1990-tallet ble det gitt skatte,- og toll-lettelser til eksportbedrifter, noe som trakk utenlandsk kapital til landet, men som også førte til at samoanske banker ble anklaget for hvitvasking av illegale inntekter. Dette har blitt ryddet opp i etter internasjonalt press. I 2012 fikk de bli med i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Til tross for den økonomiske framgangen i landet, er det mange unge som flytter.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Samoa på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  129 520 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,6
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  26,90
  prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  3,1
  Prosent
  Undervektige barn
  3,7
  Prosent
  Veksthemmede barn
  4,70
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  3,9
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  51
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  39
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  18
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,2
  Prosent
  Alfabetisme
  99,0
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  94,5
  Prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  43,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  37,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  10,00
  Prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  27
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  33
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 281
  US Dollar
  Primærnæring
  11
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  450 184 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  -1,06
  Prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 840
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  60,4
  Prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  197 695
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,439
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,713
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  12
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  3
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,82
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,03
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  9,13
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,4
  Hektar per person
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  3,15
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  58,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  65,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  1
  Prosent