[[suggestion]]
Samoa

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Apia

Etniske grupper

Samoanere 96%, samoansk/newzealandsk 2%, andre 1,9% (2011)

Språk

Samoansk (polynesisk) (offisielt) 91,1%, samoansk/engelsk 6,7%, engelsk (offisielt) 0,5%, andre 0,2%, uspesifisert 1,6% (2016)

Religion

Protestanter 52,6%, katolikker 18,8%, mormonere 16,9%, frikirke 2,8%, andre kristene 8,7%, andre 2,4% (inkludert bahai' og muslimer), ingen 0,2% (2016)

Innbyggertall

197 695 (2018)

Styreform

Enhetlig parlamentarisk republikk

Areal

2 840 km2

Myntenhet

Tala, også kalt samoansk dollar

BNI pr innbygger

6 378 PPP$

Nasjonaldag

1. juni

Andre landsider

Geografi

Samoa består av hovedøyene Savaii og Upolu, samt syv mindre øyer i Polynesia. Hovedøyene er restene av gamle undersjøiske vulkaner, som hever seg til 1858 moh. på det høyeste. Øyene består av lava, og er beskyttet av korallrev langs kysten. Eviggrøn regnskog dekker alle øyene, og flere kratersjøer fører til mange elver og fossefall. I lavereliggende områder er naturen preget av sump- og mangroveskoger. På Savaii er det flere store, ufruktbare lavaområder. Klimaet er tropisk varmt og fuktig hele året, med små dags- og årstidsvariasjoner. Det regner mest i perioden november til april, mens de tørreste månedene er fra mai til august.

Samoa er regelmessig utsatt for kraftige og ødeleggende tropiske sykloner. På grunn av de globalt stigende havtemperaturene forekommer syklonene oftere i dag enn tidligere. Avskoging og intensivert jordbruk har også ført til kraftig jorderosjon. Dette fører til mindre dyrkbar jord, samtidig som den eroderte jorden blir skylt ut i havet og ødelegger korallrevene. Korallødeleggelsen, sammen med overfiske, har redusert fiskebestandene kraftig, og bidratt til at undervannsmiljøet har blitt dårligere.  

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Samoa ville vi trenge 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Samoa ble bosatt rundt 1500 fvt. Man antar at de første bosetterne var sjøfarere fra Sørøst-Asia. Urbefolkningen drev med jordbruk og fiske, lagde keramikkredskaper og hadde nære handelsforbindelser med mange av naboøyene. Rundt 950 evt. ble deler av Samoa erobret av det mektige imperiet Tu’i Tonga. Kongeriket ble styrt fra øya Tongatapu i Tonga, og omfattet et område på over 3 millioner kvadratkilometer, som strakte seg over de vestre og sentrale delene av Polynesia, samt deler av Melanesia og Mikronesia (til sammenligning er Skandinavia under 1 million kvadratkilometer stort). Utover 1500-tallet ble Samoa hovedsetet for imperiet, og makten ble delt mellom en Samoansk og en Tongansk kongefamilie.

Da de første europeerne kom til Samoa i 1722 regjerte den samoanske kongefamilien kun over de samoanske øyene. I 1899 fikk Tyskland råderett over Vest-Samoa, mens USA ble tildelt Øst-Samoa. New Zealand okkuperte Vest-Samoa 1914, og fikk i 1920 mandatet over øyene fra Folkeforbundet. Øyene fikk stadig utvidet selvstyre og i 1962 ble Vest-Samoa det første selvstendige landet i Polynesia. I 1997 endret Vest-Samoa navn til Samoa. Øst-Samoa er fremdeles under amerikansk kontroll.

Samfunn og politikk

Samoa er et parlamentarisk monarki. Statsoverhodet er en konge som velges av parlamentet for fem år av gangen. Den utøvende makten ligger hos en regjering som blir styrt av en statsminister. Statsministeren blir bestemt av parlamentet. Parlamentet består av 49 personer valgt i almene valg hvert femte år. 47 av parlamentarikeren blir valgt utfra landets lokale høvdinger, mens de resterende to må være ikke-samoanere. Minst 13 av parlamentarikerne skal være kvinner. Samoa har bevart et tett politisk bånd til New Zealand. Blant annet representerer New Zealand landet i internasjonale organisasjoner og har ansvaret for landets sikkerhet.

Det samoanske samfunnet er sterkt preget av tradisjonelle kulturelle normer og regler. De fleste samoanere lever i landsbyer med en stor grad av selvstyre. Landsbyene er inndelt i storfamilier, som hver er styrt av et familieoverhode (høvding). Både menn og kvinner kan få høvding-tittelen. Hver høvding styrer familiens jord og fiskeområde, ser til at lover og regler følges, og kan dømme familiemedlemmer dersom de begår lovbrudd. Menn og kvinner er likestilt innenfor landets lover, men tradisjonelle kjønnsroller gjør at kvinner er underrepresentert i politikken og i arbeidslivet.

Økonomi og handel

Samoas økonomi er relativt lite utviklet og har i stor grad vært basert på fiske og jordbruk for eget forbruk. Industrisektoren er i fremgang takket være utenlandske investorer, og lave skatter for eksportvennlig industri. Siden 1990-tallet har turismen vokst kraftig, og det er ventet fortsatt vekst innenfor denne industrien. Til tross for økonomisk vekst er landet helt avhengig av internasjonal bistand. Rundt en tredjedel av landets bruttonasjonalprodukt kommer fra bistand, hovedsakelig fra New Zealand og Australia. Ettersom Samoa importerer mye mat, olje og forbruksvarer har landet et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer). De viktigste eksportproduktene er fisk, kokosprodukter og tarorot (en rotgrønnsak).

Samoas økonomi ble sterkt svekket i 2009, da landet ble truffet av en stor og ødeleggende tropisk syklon. Store jordbruksområder ble ødelagt, turismen stoppet opp, og de materielle ødeleggelsene ble enorme. Siden syklonen har økonomien hatt en stabil vekst, men landet er fremdeles svært fattig og underutviklet. Nesten 27 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Den svake økonomien og mangelen på økonomisk utvikling har ført til en stor utvandring til New Zealand, Australia og USA.   

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Samoa på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  129 520 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,6
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  26,90
  prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,713
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  20,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  69
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  2,4
  Hektar per person
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  198
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,03
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,4
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 840
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,81
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  60,4
  Prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  3
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  58,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  18,25
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  65,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  5
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  3,1
  Prosent
  Undervektige barn
  3,7
  Prosent
  Veksthemmede barn
  4,70
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  51
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  39
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  18
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,2
  Prosent
  Alfabetisme
  99,0
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  94,5
  Prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,439
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  43,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  37,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  10,00
  Prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  27
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  31
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  840 927 997
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 281
  US Dollar
  Primærnæring
  11
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -1,06
  Prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  33,6
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  91
  Prosent
 •  

  Samoa

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  197 695
  tall