[[suggestion]]
Saudi-Arabia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Riyadh

Etniske grupper

Arabere 90 %, afroasiater 10 %

Språk

Arabisk (offisielt)

Religion

Muslimer (offisielt; 85-90 % sunnier, 10-15 % sjiaer), andre (inkludert ortodokse kristne, protestanter, katolikker, jøder, hinduer, buddhister og sikher) (2017)

Innbyggertall

32 938 000 (2017)

Styreform

Monarki

Areal

2 149 690 km²

Myntenhet

Riya

BNI pr innbygger

54 417 PPP$

Nasjonaldag

23.september

Andre landsider

Geografi

Saudi-Arabia utgjør størsteparten av den arabiske halvøya og er seks ganger så stort som Norge. Landskapet består stort sett av steppelandskap og ørken. Temperaturene om somrene er ekstreme, og kan komme opp mot 50 grader. Vintrene er kjøligere, med temperaturer fra 10-25 grader. Det er vanskelig å få noe til å vokse og gro i landet, bare to prosent kan brukes til jordbruk.

Ingen av elvene har vann hele året igjennom. Saudi-Arabia bruker derfor vann som hentes opp fra bakken. I tillegg har de utviklet teknologi som gjør at de kan ta saltet ut av sjøvannet. Landet har en stor utfordring med overforbruk av vann, slik at ørkenen sprer seg. Det er for lite vann til å dekke befolkningens, industriens og landbrukets behov.

Landet har også miljøutfordringer knyttet til oljesøl. Saudi-Arabia står for en stor del av verdens totale CO2-utslipp på grunn av klimagasser fra industri, olje og gass.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Saudi-Arabia ville vi trenge 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I det som i dag er Saudi-Arabia har det bodd små nomadesamfunn og klaner i flere tusen år. Den arabiske halvøy var et viktig handelssentrum, som lå midt mellom det persiske riket (Iran) og Romerriket. Rundt år 600 oppstod islam i området, rundt byene Mekka og Medina. Fra 1500-tallet og frem til første verdenskrig var Arabia formelt underlagt Det osmanske riket.

På 1700-tallet oppstod en religiøs vekkelsesbevegelse, den ble i Vesten kalt Wahhabismen etter sin grunnlegger. Den søkte tilbake til islams røtter og en renere tolkning av religionene. Al-Saud-klanene sluttet seg til bevegelsen. Alliansen med religionen, som fremdeles preger dagens politikk, ga klanene mulighet til å underlegge seg større områder. Utover 1800-tallet ble Det saudiske riket presset av britiske og osmanske krefter, og misten en del av sin makt. 

I 1901 gjenerobret Saud-klanene med tilhengere hjemborgen Riyadh, og utropte seg til herskere over området. De erobret stadig større områder, og i 1932 ble kongedømmet Saudi-Arabia opprettet. I 1933 begynte letingen etter olje og innen det første funnet var gjort hadde amerikanske oljeselskaper allerede sikret seg rettighetene. I denne perioden avtok den britiske innflytelsen over den arabiske halvøy, og USA ble garantisten for kongehuset Sauds makt.

Samfunn og politikk

Saudi-Arabia er et eneveldig monarki, styrt av kongehuset Al-Saud. Islam er statsreligionen, og landet mangler religionsfrihet, pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati. Landet har ingen skrevet grunnlov eller folkevalgt lovgivende forsamling. Koranen har noen av funksjonene til en grunnlov, og definerer borgernes sivile rettigheter (politiske rettigheter finnes ikke) og statens oppbygning.

Kongen er statsoverhode, regjeringssjef, høyeste tolker av loven og den fremste religiøse lederen. Det finnes et ministerråd (regjering) som består av 20 ministre. I tillegg ble det i 1993 opprettet en rådgivende forsamling, majlis al-shura, hvor ulike grupper i samfunnet er representert. Kongen utnevner alle medlemmene. Forsamlingen har gradvis fått en mer aktiv rolle, og siden 2003 har den kunnet komme med lovforslag. Fra 2013 finnes det kvinnelige medlemmer av rådet.

Saudi-Arabia er spent mellom et moderne levesett og en streng tradisjonell islamsk kultur. På den ene siden er landet kanskje verdens mest konservative. Rettsvesenet holder seg strengt til islamsk lov (sharia). Kvinner diskrimineres, befolkningen kan straffes med henrettelser og tortur, og all kritikk mot regimet eller islam er forbudt. På den andre siden mottar saudiere noen av de mest generøse sosiale bidragene i verden.

Landet har mange gjestearbeidere som lever i relativt dårlige forhold og som ikke har noen sosiale goder.

Økonomi og handel

Saudi-Arabia har gjennomgått en rask modernisering, industrialisering og stor velferdsøkning.  På 1930-tallet kom landets inntekter fra husdyrhold, dyrking av dadler og pilegrimer til Mekka og Medina. I dag er landet blant verdens største produsenter av olje og gass, som står for opptil 90 prosent av landets eksportinntekter og halvparten av landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Kritikk fra andre stater mot regimet begrenses ofte fordi de enorme olje- og gass-tilgangene gjør landet til en viktig handelspartner, særlig for USA og Japan.

Økonomien kontrolleres av staten, og styres etter femårsplaner. Etter at landet ble med i verdens handelsorganisasjon (WTO), ble Saudi-Arabia nødt til å åpne opp økonomien for utenlandske investorer og moderniseres. Det skjer en viss privatisering og avregulering, men prosessen går sent.

Saudi-Arabias økonomi er svært avhengig av den internasjonale prisen på olje og gass. Etter oljeprisfallet på 2010 tallet, som delvis skyldes landets egen overproduksjon, har budsjettene gått med underskudd, og de har måttet gjennomføre noen innstramninger. Dagens økonomiske politikk handler om å satse på nye områder, og bli mindre avhengig av olje og gass.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Saudi-Arabia er i dette rollespillet invitert til møtet i Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Saudi-Arabia har en veldig sterk alliert i USA. USA har behov for en alliert i Midt-Østen, og Saudi-Arabia har stor nytte av en vennligsinnet sterk vestlig makt. Det at både USA, Storbritannia og Frankrike støtter koalisjonen gjør det mye lettere for Saudi-Arabia å bombe Jemen.

Iran er Saudi-Arabias erkefiende. De er ideologiske og maktpolitiske konkurrenter i regionen. De er begge med på å skape eller forsterke konflikt mellom sjia- og sunnimuslimer, der Iran allierer seg spesielt med sjiamuslimer og Saudi-Arabia med sunnimuslimer.

Verken Jemen, Saudi-Arabia eller Iran er medlem av Sikkerhetsrådet, men de er likevel invitert til dette møtet fordi de er sterkt berørt av konflikten.

Tips

Saudi-Arabia har grepet inn i Jemen i stor grad fordi de tror at den sjiamuslimske Houti-bevegelsen som kriger der er en forlengelse av Irans makt i regionen og dermed en trussel mot Saudi-Arabia. Selv om det ikke er sikkert Houti-bevegelsen er en iransk aktør på den måten Saudi-Arabia hevder er det viktig for Saudi-Arabia å fremstille Houti-bevegelsen som en iransk trussel.

Saudi-Arabia har interesse av å svartmale Houti-bevegelsen og knytte dem mest mulig opp mot Iran. Saudi-Arabia vil vektlegge at Iran har uttrykt sterk muntlig støtte til houtiene og vil forsøke å påstå at Iran også har bidratt med våpen og penger. For eksempel vil nok Saudi-Arabia trekke frem FN-rapporten som viser til at missiler skutt fra Jemen mot mål i Saudi-Arabia i 2017 er produsert i Iran. Det er heller ikke usannsynlig at Saudi-Arabia vil forsøke å få Sikkerhetsrådet til å innføre sanksjoner mot Iran på grunn av brudd på våpenembargoen mot houtiene.

Det er også viktig for Saudi-Arabia å få frem at Hadi-regjeringen er de rettmessige myndighetene i Jemen og dermed at deres bombekampanje i Jemen er i tråd med folkeretten siden Hadi-regjeringen har bedt om hjelp. Sannsynligvis blir de møtt med kritikk for at bombingen dreper mange sivile, så det er lurt å forberede motargumenter mot dette.

Hodeida er avgjørende for å vinne krigen mot houtiene, mener Saudi-Arabia. De vil derfor argumentere sterkt for at koalisjonen bør invadere havnebyen og at Sikkerhetsrådet bør gi dem mandat til å gjøre dette.

Saudi-Arabia har altså interesse av at Houti-bevegelsen blir nedkjempet og at Hadi-regjeringen styrkes men forblir avhengig av Saudi-Arabias beskyttelse. Saudi-Arabia vil samtidig hindre at Iran får innflytelse i Jemen.

Saudi-Arabias koalisjon støttes blant annet av USA, Storbritannia og Frankrike. Denne støtten vil de for all del ikke miste, og de vil nok bruke det for alt det er verdt under møtet i Sikkerhetsrådet. Det at USA støtter dem kan brukes til å overtale andre land til å også gi sin støtte til koalisjonens bombeangrep. Ettersom Saudi-Arabia ikke har stemmerett i Sikkerhetsrådet, må de være aktive til å drive lobbyvirksomhet i pausene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Saudi-Arabia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,5
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  33 554 343
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,257
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,853
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  18,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  100
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2 472
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  236
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  110
  Fredsindeksen
  2,417
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,91
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  19,53
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  12,65
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  6,0
  Hektar per person
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  1,50
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,882
  Skala
  Henrettelser
  154
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  49
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  5,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  19,87
  Prosent
  Lykkeindeks
  6,38
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  70,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  97
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,4
  Prosent
  Alfabetisme
  94,8
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  30,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,4
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  56
  Prosent
  Tertiærnæring
  41
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data