Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Saudi-Arabia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Riyadh

Etniske grupper

Arabere 90%, afro-asiater 10%

Språk

Arabisk (offisielt)

Religion

Muslimer (statsreligion) 100%

Innbyggertall

29 millioner

Styreform

Monarki

BNI pr innbygger

53 430 PPP$

Nasjonaldag

23.september

Andre landsider

Geografi

Saudi-Arabia utgjør størsteparten av den arabiske halvøya, er seks ganger så stort som Norge, og landskapet består stort sett av steppe og ørken. Temperaturene om somrene er ekstreme og kan komme opp mot 50 grader. Vintrene er kaldere med temperaturer rundt 10-25 grader. Det er vanskelig å få noe til å vokse og gro her, bare 2% av landet kan brukes til jordbruk.

Ingen av elvene har vann hele året igjennom. Saudi-Arabia bruker derfor vann som hentes opp fra bakken. I tillegg har de utviklet teknologi som gjør at de kan ta saltet ut av sjøvannet. Saudi-Arabia står for en stor del av verdens totale CO2-utslipp på grunn av klimagasser fra industri, olje og gass.

Landet har en stor utfordring med overforbruk av vann slik at ørkenen sprer seg. Det finnes for lite vann til å dekke behovene til befolkningen, industrien og landbruket. Landet har også miljøutfordringer knyttet til oljesøl. 

Historie

I det som i dag er Saudi-Arabia har det bodd mennesker i flere tusen år, selv om landet er ganske nytt. Små nomadesamfunn, klaner og familiegrupper som levde av kamelhold befolket landet i mange hundre år. Den arabiske halvøy ble etter hvert et viktig handelssentrum, som lå midt mellom det persiske riket (Iran) og Romerriket (Europa). Rundt år 600 e.kr vokste islam frem, og Saudi-Arabia er fremdeles et viktig land for muslimer verden over, fordi de hellige byene Mekka og Medina ligger her.

Saudi-Arabia har en lang historie av emirer (konger), som leder frem til familien Saud. Saud-familien kom til makten på 1700-tallet og har siden styrt landet. I 1932 ble Saudi-Arabia et land, med de grensene landet har i dag. Medlemmer av familien Saud har kranglet, kjempet og kuppet makten fra hverandre, men Saudi-Arabia har ikke vært okkupert av andre land.  

Landet har knyttet sterke bånd til USA og Storbritannia. Dette ble klart da USA fikk lov å bruke landet som base for sine militære tropper når de skulle frigjøre Kuwait fra Iraks okkupasjon under den andre Golfkrigen i 1991. USA har garantert for landets sikkerhet i mange år. Dette er upopulært hos befolkningen, noe som bidro til at landet ikke støttet den amerikansk-ledede krigen mot Irak i 2003. Saudi-Arabia har forsøkt å holde seg i bakgrunnen i Midtøsten-konflikten, men har flere ganger blitt trukket inn som en viktig brikke. Landet har generelt vært skeptiske til regimer og land med en sterk shia-muslimsk befolkning. Frykt for terror og våpentransport fra Jemen, førte 2004 til at Saudi-Arabia bygget en sikkerhetsmur ved grensen. 

Samfunn og politikk

Saudi-Arabia er et islamsk monarki uten religionsfrihet, pressefrihet, ytringsfrihet eller demokrati.

Saudi-Arabia er sterkt preget av islam; Koranen utgjør landets grunnlov, og en streng – konservativ og ’ren’ – form for islam, i Vesten kjent som wahhabisme, er det som gjelder. Ca. 92% tilhører retningen sunni-muslimer, mens ca. 8% er shia-muslimer. Sunni-muslimene bor hovedsakelig vest i landet, mens shia-muslimene bor i et belte langs østkysten, med Iran på andre siden av gulfen. Politiske partier og fagforeninger er ikke lov. Kongen har utpekt en rådgivende forsamling. Siden 2005 har kong Abdullah ibn Abdel Aziz ibn Saud vært statsoverhode. Islam er offisiell religion, og landet har islamske lover (sharia), basert på Koranen og tradisjon.

Saudi-Arabia har blitt kritisert for systematiske brudd på menneskerettighetene, av det internasjonale samfunnet. Særlig på grunn av bruken av dødsstraff, offentlige henrettelser og systematisk undertrykkelse av kvinner. Et råd; Ulama-rådet begrunner kongens politikk religiøst, og et eget politi passer på at alle regler følges.

Saudi-Arabia har stor innflytelse og makt i Midtøsten og den islamske verden, som vokter av de hellige byene Mekka og Medina. Kong Abdallah har som en følge av medlemskapet i WTO siden 2005, forsøkt å modernisere landet for at utenlandske selskaper skal ønske å investere pengene sine der. Den arabiske våren inspirerte til demonstrasjoner, hovedsakelig fra shia-delen av befolkningen. Protestene ble slått ned på av politiet. Samtidig gav kongen vedtatt å støtte husbygging, øke lønningene og gi arbeidsledighetspenger. I 2011 avholdt landet valg. Folket fikk stemme på representanter til en lite innflytelsesrik del av de kommunale rådene. Kvinner fikk for første gang lov til å stemme ved dette valget.  

Saudi-Arabia har en ung befolkning, nesten halvparten er under 15 år. ¼ av befolkningen er også mennesker fra andre land, som kommer til Saudi-Arabia for å arbeide, - såkalte fremmedarbeidere, mange av dem fra Asia. Det er en balansegang for landet å skape nok arbeidsplasser til sin unge befolkning, derfor har det lenge vært et poeng å erstatte utenlandske arbeidere med saudiere.

Saudi-Arabia er spent mellom et moderne, vestlig og materielt levesett, og en tradisjonell og streng islamsk kultur. 

Økonomi og handel

Saudi-Arabia har gått fra å være et samfunn inndelt i stammer, befolket av beduiner og nomader, til en moderne stat med veier, elektrisitet, utdanningsystem, helsetjenester. Folk har flyttet til byene og fått seg jobber i industrien. Tidligere kom hovedinntektene til Saudi-Arabia den årlige pilgrimsreisen til Mekka og Medina. I dag har landet 17% av verdens kjente oljeressurser og er verdens største produsent av olje og gass, som eksporteres til hele verden, særlig USA og Japan. Dette betyr at Saudi-Arabias økonomi er veldig avhengig av at prisen på olje og gass er høy. Landet var med å starte OPEC i 1960, og er i stor grad med å bestemme i organisasjonen.

Saudi-Arabia tillater ikke åpenhet om landets økonomi. Det finnes ikke offentlige budsjetter og det er dermed umulig å holde kontroll med hvor mye penger de har, hva de tjener penger på, eller hvor og til hva pengene brukes.   

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Saudi-Arabia er i dette rollespillet invitert til møtet i Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Saudi-Arabia har en veldig sterk alliert i USA. USA har behov for en alliert i Midt-Østen, og Saudi-Arabia har stor nytte av en vennligsinnet sterk vestlig makt. Det at både USA, Storbritannia og Frankrike støtter koalisjonen, gjør det mye lettere for Saudi-Arabia og bombe Jemen.

Iran er Saudi-Arabias erkefiende. De er ideologiske og maktpolitiske konkurrenter i regionen. De er begge med på å skape eller forsterke konflikt mellom sjia- og sunnimuslimer, der Iran allierer seg spesielt med sjiamuslimer og Saudi-Arabia med sunnimuslimer. Iran er ikke medlem av FNs sikkerhetsråd, men de er invitert til dette møtet.

Tips

Saudi-Arabia har grepet inn i Jemen i stor grad fordi de tror at den sjiamuslimske Houthi-bevegelsen som kriger der er en forlengelse av Irans makt i regionen og dermed en trussel mot Saudi-Arabia. Selv om det ikke er sikkert Houthi-bevegelsen er en iransk aktør på den måten Saudi-Arabia hevder, er det likevel viktig for Saudi-Arabia å fremstille Houthi-bevegelsen som en iransk trussel.

Saudi-Arabia har interesser av å svartmale Houthi-bevegelsen og knytte dem mest mulig opp mot Iran. Saudi-Arabia vil vektlegge at Iran har uttrykt sterk muntlig støtte til houthiene, og vil forsøke å påstå at Iran har bidratt også med våpen og penger.

Saudi-Arabia har også interesser av å få frem at Hadi-regjeringen er de rettmessige myndighetene i Jemen, og dermed at deres bombekampanje i Jemen er i tråd med folkeretten siden Hadi-regjeringen har bedt om hjelp. Sannsynligvis blir de møtt med kritikk for at bombingen dreper mange sivile, så det er lurt å forberede motargumenter mot dette.

Saudi-Arabia har interesse av at Houthi-bevegelsen blir nedkjempet, og at Hadi-regjeringen styrkes men forblir avhengig av Saudi-Arabias beskyttelse. Saudi-Arabia vil samtidig hindre at Iran får innflytelse i Jemen.

Saudi-Arabias koalisjon støttes blant annet av USA, Storbritannia og Frankrike. Denne støtten vil de for all del ikke miste, og de vil nok bruke det for alt det er verdt under møtet i Sikkerhetsrådet. Det at USA støtter dem, kan brukes til å overtale andre land til å også gi sin støtte til koalisjonens bombeangrep. Ettersom Saudi-Arabia ikke har stemmerett i Sikkerhetsrådet, må de være aktive til å drive lobbyvirksomhet i pausene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Saudi-Arabia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  20,2
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  30,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,6
  Prosent
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  56
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  41
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 149 690
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,5
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  32 938
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,4
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  6
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,882
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,257
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,847
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  46
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  19,87
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  71,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  0
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  8 741
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  97,7
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  18,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  100
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  701
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  125
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  2
  Fredsindeksen
  2,178
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  10,8
  Prosent av BNP
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  15
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  7
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  12
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  12
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  154
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  66,02
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,91
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  17,93
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  12,65
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  97
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,4
  Prosent
  Alfabetisme
  94,8
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Saudi-Arabia

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  646 002 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  20 482
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,29