[[suggestion]]
Sør-Afrika

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Pretoria

Etniske grupper

Mørkhudede afrikanere 80.2%, hvite 8.4%, blandede (lokalt kalt "fargede"), asiatiske 2.5% (2014)

Språk

Zulu (offisielt) 22.7%, xhosa (offisielt) 16%, afrikaans (offisielt) 13.5%, engelsk (offisielt) 9.6%, sepedi (offisielt) 9.1%, tswana (offisielt) 8%, sesotho (offisielt) 7.6%, tsonga (offisielt) 4.5%, siswati (offisielt) 2.5%, tshivenda (offisielt) 2.4%, isindebele (offisielt) 2.1%, tegnspråk 0.5%,andre 1.6% (2011)

Religion

Sionister 11.1%, pinsekristne/karismatisk kristne 8.2%, katolikker 7.1%, metodister 6.8%, nederlandsk-reformerte kristne 6.7%, anglikansk kristne 3.8%, muslimer 1.5%, andre kristne 36%, andre/uspesifisert/ingen 18.8% (2001)

Styreform

Republikk

Areal

1 219 090 km2

Myntenhet

Sørafrikansk rand

Nasjonaldag

27.april

Andre landsider

Geografi

Sør-Afrika ligger lengst sør på det afrikanske kontinentet og har Det indiske hav i øst, og Atlanterhavet i vest. Et subtropisk fuktig klima preger landets østkyst, mens klimaet i vest er tørrere og mer temperert. Landskapet domineres av det gigantiske innlandsplatået, mens i øst ruver fjellkjeden Drakensberg i landskapet. Fjellene strekker seg i en bue fra grenseområdet i nordøst, til øst på Kapplandet. Langs kysten finner man de smale og mer fruktbare landstripene. Litt øst i landet ligger det lille enklavelandet, Lesotho, helt omringet av Sør-Afrika. Sør-Afrika har et rikt dyre- og planteliv, og store områder har derfor fått status som vernede nasjonalparker. Mangelen på vann er Sør-Afrikas kanskje største miljøproblem. Det er stadig større etterspørsel, og vannressursene er knappe. Forurensing i form av sur nedbør fører til jorderosjon og forørkning av dyrkbar jord.

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sør-Afrika ville vi trenge 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Noen av verdens eldste arkeologiske funn er fra Sør-Afrika. Hulemalerier kan dateres helt tilbake til 20 000 år f.Kr.  I 1652 grunnla nederlenderne en skipsforsyningsstasjon, Kappkolonien. Koloniseringen førte til at nesten alle opprinnelige beboere ble utryddet eller gjort til slaver. Storbritannia besatte senere Kappkolonien og forbød slaveriet, dette førte til at nederlenderne (boerne) emigrerte for å danne egne republikker i landet. Forholdet mellom europeiske koloniherrer og den opprinnelige befolkningen var preget av undertrykkelse og slaveri, i tillegg kom rivalisering mellom engelskmenn og nederlendere. Diskriminering og rasisme har preget Sør-Afrikas brutale moderne historie.

National Parti (NP) vedtok fra 1948 lover som kategorisk undertrykket og ekskluderte landets mørkhudede majoritet fra å inneha politiske, sosiale og økonomiske rettigheter. Dette etnisitetsdiskriminerende regimet ble kalt apartheid, men ble på begynnelsen av 1990-tallet avskaffet etter massivt internasjonalt press og stemmerett for alle ble innført. Opposisjonspolitikeren Nelson Mandela ble da satt fri etter 28 års fengsling. I 1994 ble Mandela valgt til president, den offisielle diskrimineringen opphørte.

Samfunn og politikk

Frigjøringsbevegelsen og Mandelas parti African National Congress (ANC) er fremdeles ledende i landet. Etter Mandelas tilbaketrekning fra politikken og bortgang, har korrupsjonsanklager herjet den nye politiske ledelsen og skapt splittelser i ANC. Det største opposisjonspartiet, Democratic Alliance (DA), har fått større oppslutning, men utgjør fortsatt ikke noe reelt politisk alternativ til ANC. Selv om apartheid ikke lenger er gjeldende i praktisk politikk er arven fra regimet svært synlig. Det er fortsatt store sosiale og økonomiske forskjeller mellom mørkhudede og hvite, og i tillegg er det mye kriminalitet og fattigdom. Arbeidsløsheten utgjør en av de største politiske utfordringene, omtrent 25 prosent av befolkningen mangler jobb. Sør-Afrikas voksne befolkning har verdens høyeste forekomst av HIV/AIDS. Arbeidet med å dele ut medisiner går tregt og mange har ennå ikke tilgang til medisinsk behandling. Treatment Action Campaign (TAC) er en av de viktigste aktørene i kampen mot HIV/AIDS og har endret landets politikk på dette området.

Økonomi og handel

ANC har siden 1996 ført en nyliberal økonomisk politikk med mål om økt økonomisk vekst og sysselsetting. I dag er Sør- Afrika et mellominntektsland. Landet har en økende middelklasse blant den tidligere undertrykkede befolkningen og her får flere mulighet til jobb og utdanning. Den økonomiske veksten har gitt økte innvesteringer i offentlige tjenester og infrastruktur. Sør-Afrika har alltid vært et av Afrikas økonomiske maktsentre. Den sørafrikanske finanssektoren er velutviklet og børsen er den viktigste i Afrika. I dag utgjør gull og edelstener fremdeles halvparten av landets totale eksport, og landet er ellers verdens største produsent av metallene mangan, platina og krom. Til tross for at Sør-Afrikas økonomi er oppadgående, har ikke veksten vært sterk nok til å gjøre mye for de aller fattigste. De største utfordringene for landets økonomi er den høye arbeidsledigheten og den skjeve fordelingen av landets rikdom. Landet tar også imot internasjonal bistand.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sør-Afrika på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 219 090
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  7,6
  Prosent
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  Mangler data
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,3
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,394
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  54
  År
  Forventet levealder for kvinner
  54
  År
  Forventet levealder for menn
  53
  År
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  13 794
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  18,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  23,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  463 940
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2 083
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  280 027
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,328
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  834
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,78
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  8,75
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,4
  Hektar per person
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  6
  Drapsrate
  19
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  85,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,962
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  28,12
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  43
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  31,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  15,9
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,0
  Prosent
  Alfabetisme
  94,6
  Prosent
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  93,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  66
  Prosent
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  49,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  68
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data