[[suggestion]]
Sør-Afrika

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Pretoria

Etniske grupper

Mørkhudede afrikanere 80.9%, blandede (lokalt kalt "fargede") 8.8%, hvite 7.8%, asiatiske 2.5% (2018)

Språk

Zulu (offisielt) 24.7%, xhosa (offisielt) 15.6%, afrikaans (offisielt) 12.1%, sepedi (offisielt) 9.8%, setswana (offisielt) 8.9%, engelsk (offisielt) 8.4%, sesoto (offisielt) 8%, xitsonga (offisielt) 4%, siswati (offisielt) 2.6%, tshivenda (offisielt) 2.5%, isindebele (offisielt) 1.6%, andre 1.9% (2017)

Religion

Kristne 86%, animist og andre tradisjonelle afrikanske religioner 5.4%, muslimer 1.9%, andre eller ingen 6.7% (2015)

Innbyggertall

57 398 421(2018)

Styreform

Republikk

Areal

1 219 090 km2

Myntenhet

Sørafrikansk rand

BNI pr innbygger

13 197 PPP$

Nasjonaldag

27.april

Andre landsider

Geografi

Sør-Afrika ligger lengst sør på det afrikanske kontinentet, med Det indiske hav i øst og Atlanterhavet i vest. Landet domineres av et gigantisk innlandsplatå. Øst i landet ruver fjellkjeden Drakensberg, fjellene strekker seg i en bue fra grenseområdet i nordøst, til øst på Kapplandet. Langs den rundt 300 mil lange kysten finnes smale og fruktbare landstriper. Litt øst i landet ligger det lille enklavelandet, Lesotho, helt omringet av Sør-Afrika.

Langs landets østkyst er det et subtropisk og fuktig klima, mens det i vest er tørrere og mer temperert. Temperaturene i landet varierer avhengig av breddegrad og høyde over havet. Det faller mest nedbør under landets sommermåneder som er fra november til april, unntaket er kystområdet i vest og sydvest der det regner mest om vinteren. Miljøproblemer som forurensning i form av sur nedbør fører til jorderosjon og forørkning av dyrkbar jord. Det er også mangel på vann i Sør-Afrika, noe som utgjør et stort miljøproblem.

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sør-Afrika ville vi trenge 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Noen av verdens eldste arkeologiske funn er fra Sør-Afrika med hulemalerier fra 20 000 år f. vt. Urbefolkningen khoikhoi og san har bodd i landet i tusenvis av år, men i dag bare få igjen. De ble etterfulgt av et bantutalende folk som er dagens forfedre.  I 1488 kom portugiserne til landet, og etablerte handel med lokalbefolkningen. Europeernes interesse for landet vokste. I 1652 grunnla nederlendere en skipsforsyningsstasjon, Kappkolonien, i dagens Cape Town. Koloniseringen førte til at nesten alle opprinnelige beboere ble drept eller gjort til slaver. Storbritannia besatte senere Kappkolonien, og det ble kamp mellom Storbritannia og Nederland om innflytelse over landet. Da Storbritannia forbød slaveriet, emigrerte nederlenderne og dannet egne republikker i Sør-Afrika. Kolonimaktene møtte hard motstand fra lokalbefolkningen som led under de europeiske kolonimaktenes styre. I 1910 ble den Sørafrikanske union dannet etter to kriger mellom de opprinnelige beboerne og engelskmennene. Lange kriger, diskriminering og rasisme har preget Sør-Afrikas brutale historie.

National Party (NP) som vant valget i 1948 innførte apartheid, lover som kategorisk undertrykket og ekskluderte landets mørkhudede majoritet fra å inneha politiske, sosiale og økonomiske rettigheter. Etter massivt internasjonalt press og innføring av stemmerett for alle ble apartheid offisielt avskaffet i 1991, samme år ble opposisjonspolitikeren Nelson Mandela satt fri etter 28 års fengsling. I 1994 ble det første demokratiske valget holdt, Mandela ble valgt til president og den offisielle diskrimineringen opphørte.

Fakta om apartheid

 • Uttrykket «apartheid» ble første gang brukt i forbindelse med valget i Sør-Afrika i 1948. Da vant det sørafrikanske Nasjonalpartiet for første gang. Selv om svarte sørafrikanere ikke hadde rett til å stemme i valget, fikk valgresultatet store konsekvenser for dem.

  Apartheid betyr atskilt. Den nye regjeringen delte landets befolkning inn i ulike raser på bakgrunn av hvilken hudfarge de hadde. På denne måten ville regjeringen sikre at den hvite befolkningen i Sør-Afrika fikk beholde makten og ressursene i landet selv om de var langt færre enn de svarte sørafrikanerne.

  Utbredt diskriminering av svarte sørafrikanere

  Både før og etter Sør-Afrika ble et selvstendig land i 1910, ble store deler av befolkningen diskriminert. Først ble det forbudt for svarte sørafrikanere å kjøpe eller leie tomter hvor de ville. Etter 1936 hadde ingen afrikanere stemmerett i Sør-Afrika.

  Da Nasjonalpartiet kom til makten i 1948, ble rasediskrimineringen satt i system. Med det mener vi at det var et system for hvor og hvordan folk skulle gjøres forskjell på.

  Områder ble fordelt mellom de ulike rasene. Det ble bygget dobbelt opp med offentlige toaletter og drikkefontener slik at man skulle unngå å dele. Og slik fortsatte det helt til apartheid ble opphevet i 1994.  

 • Å bestemme hvem som tilhørte hvilken rase var ingen lett oppgave. Det fantes tester som skulle skille afrikanere fra «fargede», og «fargede» fra hvite. Men finnes det egentlig tester som kan vise hvem som er hva? Ingen er like, og der noen er naturlig lyse i huden, er det andre som har mørkere hudfarge. Noen ganger kunne medlemmer av samme familie bli satt i hver sin rasekategori nettopp fordi alle mennesker er forskjellige.

  Vanligvis ble barn satt i samme gruppe som faren. Eneste unntaket var dersom faren var hvit og moren afrikansk, for i så fall ble også barnet satt i kategorien afrikansk. For å hindre at de ulike rasene blandet seg, ble det forbudt for hvite og ikke-hvite, det vil si afrikanere, asiater og «fargede» å gifte seg. Det var også ulovlig å være kjærester.

  Disse var hvite: 

  Personer som så hvite ut, og som var født av foreldre som selv tilhørte den hvite rasen.

  Det holdt ikke at en av foreldrene var hvit. Dersom den andre forelderen tilhørte en annen rase, ville barnet bli satt i kategorien for «fargede» eller afrikanere.

  Selv om den hvite befolkningen i Sør-Afrika kom fra ulike steder, og hadde ulikt språk, ble de sett på som en gruppe.

  Disse var afrikanere:

  I denne rasen ble mennesker som hadde forfedre fra det afrikanske kontinentet plassert.

  Afrikanerne som ble plassert i denne kategorien ble igjen delt inn i undergrupper. Disse gruppene baserte seg blant annet på afrikanske språk. Zulu og Xhosa var to slike undergrupper.

  Disse var«fargede»:

  En «farget» person var en som verken var hvit eller afrikaner. I denne kategorien ble personer med forfedre fra Afrika så vel som Europa og Asia plassert. 

  Også denne gruppen ble delt inn i undergrupper. Et eksempel på en slik gruppe er «Cape Malayer». De er etterkommere av personer som kom sammen med nederlenderne fra andre nederlandske kolonier i Sørøst-Asia.

  Først ble også indere og kinesere i Sør-Afrika plassert inn i rasen «fargede». Den gangen ville nemlig ikke myndighetene anerkjenne at de mange inderne i landet var sørafrikanere. Først i 1959 ble det opprettet en fjerde kategori for asiater.

 • Under apartheid var det bare hvite som hadde fulle politiske  rettigheter i Sør-Afrika. Det vil si at de både kunne stemme i valg, og  at de kunne bli valgt når det var valg til ulike politiske stillinger.

  Noen «fargede» hadde en stund stemmerett noen steder i landet, men etter hvert ble lovene omgjort slik at de bare kunne stemme på hvite personer som stilte til valg. Den afrikanske befolkningen i Sør-Afrika hadde ingen stemmerett.

  Den hvite apartheidregjeringen hadde en minister som hadde ansvar for den afrikanske befolkningen, en egen minister for indiske (asiatiske) og en minister for «fargede» saker.

  Først i 1994 ble et fritt og demonkratisk valg avholdt i Sør-Afrika. Det valget vant det tidligere forbudte partiet ANC og Nelson Mandela.

 • Skole var obligatorisk for alle hvite elever, og noen steder var det også obligatorisk for «fargede» elever. For afrikanske elever var skole derimot frivillig. Mange afrikanske elever måtte også slutte på skolen før tiden fordi de kom fra fattige familier, fordi det var for få lærere eller fordi de bodde veldig langt unna skolen.

  Selv om hvite familier i Sør-Afrika tjente mer enn afrikanske familier, var skolegang gratis for hvite elever. Barneskolen var gratis for afrikanske elever, men hvis de afrikanske elevene ville gå på ungdomskolen og senere ta høyere utdannelse måtte de selv betale for utdannelsen sin.

  Hvorfor var adskilt undervisning viktig?

  Også før apartheidregjeringen kom til makten i 1948 gikk flesteparten av elevene i Sør-Afrika på egne skoler. Disse ble drevet av frivillige, ofte utenlandske kirker. Men under apartheid bestemte myndighetene seg for at de skulle styre alle skolene, for da kunne de også bestemme hva elevene skulle lære på skolen. 

  Før 1948 lærte elevene på de ulike skolene nesten det samme. Pensumet var likt, og de afrikanske elevene lærte engelsk. Slik ville ikke myndighetene at det skulle være. Heretter skulle de afrikanske elevene lære om sin egen kultur. Myndighetene ville at de afrikanske elevene skulle lære at de ikke passet inn i de hvites samfunn.

  Ikke plass til afrikanere i det hvite samfunnet

  På skolen skulle de afrikanske elevene lære å bli lydige borgere og flinke arbeidere. Ifølge apartheidministeren for afrikanerne var det ikke plass til afrikanerne i det hvite samfunnet.

  Eneste unntaket var at de kunne få visse jobber (for eksempel som tjenestefolk eller i gruver). Målet til apartheid var å skille de ulike rasene helt, slik at de levde i helt egne samfunn og ikke hadde noe med hverandre å gjøre. For å få til dette opprettet myndighetene helt egne «land» for afrikanerne, som ble kalt «bantustan».

   

 • Det var myndighetene som bestemte hvem som skulle bo hvor. Det førte til at mange ble tvangsflyttet fra områder de hadde bodd i mange år eller i generasjoner. Mellom 1960 og 1970 ble 1,6 millioner mennesker i landet tvangsflyttet.

  «Bantustan» – egne «hjemland» for afrikanerne

  De afrikanske områdene bestod kun av 13,5 prosent av hele arealet til Sør-Afrika. Resten tilhørte den hvite befolkningen, selv om de var langt færre.

  På slutten av 1950-tallet ble de afrikanske områdene gjort om til egne land. Dette skulle være «hjemlandet» til afrikanerne i Sør-Afrika. Disse ble kalt «bantustan». Til sammen ble det laget ti land. Hvert land – «bantustan» – tilhørte en av de ti gruppene som afrikanerne ble delt inn i.

  Når myndighetene sa at en person tilhørte rasen «afrikaner», og avgjorde hvilken undergruppe denne personen tilhørte, ble personen registrert i «hjemlandet» for denne gruppen. Det hadde ikke noe å si om personen noen gang hadde vært i dette området.

  Bare et av de ti landene bestod av et område som hadde en hel grense. Resten av landene bestod av områder som kunne ligge langt fra hverandre. Disse områdene bestod ikke av den beste jorden, og var derfor ikke så interessant for den hvite befolkningen i landet.

  Fra innbygger til utlending i Sør-Afrika

  I «hjemlandene» skulle afrikanerne få lov til å bestemme litt, selv om det var de sørafrikanske myndighetene som bestemte mest. Men så bestemte myndighetene at «hjemlandene» kunne bli egne stater. Da kunne afrikanerne selv ta over styringen av sine egne samfunn. I 1976 ble det afrikanske «hjemlandet» Transkei det første av områdene som ble en egen stat.

  Dette førte til at alle innbyggerne i Transkei mistet de få rettighetene de hadde i Sør-Afrika.  Det samme skjedde med personer som var registrert i Transkei, men som bodde andre steder i Sør-Afrika. De ble rett og slett utlendinger i sitt eget land. Ingen andre land i verden var enige med Sør-Afrika i at de afrikanske «hjemlandene» faktisk var egne stater.

  Afrikanere i byområder

  I de mer urbane områdene i Sør-Afrika ble det satt av egne områder for indere, «fargede» og afrikanere. Disse områdene ble kalt for «township». For å kunne bo her, måtte innbyggerne bevise at de arbeidet for en hvit arbeidsgiver.

  I 1970 bodde rundt halvparten av afrikanerne i Sør-Afrika i et av de ti «hjemlandene». Den andre halvparten bodde i urbane eller «hvite» områder.

  En grunn til dette var at det ikke var nok jobber i «hjemlandene». «Hjemlandene» hadde en elendig økonomi. I 1983 bodde nærmere 80 prosent av innbyggerne i disse områdene i fattigdom.

  Strenge regler

  Fra 1952 kunne ikke afrikanere være i et «hvitt» område mer enn 72 timer uten en spesiell tillatelse som viste at de var lovlig ansatt hos en hvit arbeidsgiver. Dette betydde at familiene til dem som arbeidet for hvite personer, ikke fikk bo samme sted. De skulle ifølge myndighetene bo i «hjemlandet».

  Mange bodde ulovlig i slumområder

  Likevel var det mange afrikanere som flyttet til de «hvite» områdene uten tillatelse. Men det var ikke nok plass til alle i de ulike «townshipene». Derfor slo folk seg ned i ulovlige leire, eller slumområder. Mange av de som bodde her var koner og barn av menn som hadde tillatelse til å jobbe i de «hvite» områdene.De bodde ulovlig i disse områdene, og kunne når som helst bli sendt tilbake der de var registrert av sørafrikanske myndigheter.

  For å kontrollere hvem som bodde hvor, fantes det en lov som sa at alle afrikanere måtte gå med pass.

   

 • Selv om de sørafrikanske myndighetene forsøkte å skape et helt hvitt samfunn, var de helt avhengige av afrikanerne på ett område. De trengte billig afrikansk arbeidskraft.

  70 prosent av de som arbeidet i Sør-Afrika var afrikanere. Men afrikanerne tjente mye dårligere enn hvite arbeidere. De fleste fikk ikke lov til å ta jobber som krevde at de hadde fått yrkesfaglig utdannelse. Og de fikk ikke lov til å organisere seg i fagforeninger. 

  Egne arbeidskontor for afrikanere

  Under apartheid var det viktig for myndighetene å sørge for at hvite forretninger og bedrifter hadde nok arbeidere. Derfor startet myndighetene et arbeidskontor hvor alle afrikanske menn mellom 16 og 64 år måtte registrere seg. Først fantes det bare slike kontor i de «hvite» områdene, men senere kom det også slike kontorer i de ulike «hjemlandene», kalt «bantustan». Kontoret gav de som trengte en jobb beskjed om ledige jobber, og krevde at de skulle skrive under bindende arbeidskontrakter. Om en arbeider mistet jobben sin, måtte han registrere seg hos kontoret, og fikk seks uker på seg til å finne en ny jobb. Fant han seg ikke en ny jobb innen tidsfristen, ble han sendt tilbake til «hjemlandet» han var registrert i. Der måtte han melde seg på nytt, og han kunne bare reise tilbake til de «hvite» områdene om han fikk seg en ny jobb. Det var også forbudt for hvite å ansette afrikanere som ikke hadde registrert seg hos arbeidskontoret. 

Samfunn og politikk

Sør-Afrika er en demokratisk republikk. Landet har ni provinser med eget parlament, men sentralstaten og presidenten har stor makt. Frigjøringsbevegelsen og Mandelas parti African National Congress (ANC) er fremdeles ledende i landet. Etter Mandelas tilbaketrekning fra politikken har korrupsjonsanklager blitt rettet mot den politiske ledelsen og skapt splittelser i ANC. Det største opposisjonspartiet Democratic Alliance har vokst, men har ikke lykkes med å overta makten i landet.

Det er stor grad av presse- og organisasjonsfrihet i landet, og grunnloven omfatter sentrale menneskerettigheter og likhet for loven. Selv om apartheid ikke lenger er gjeldende i praktisk politikk preges landet av ringvirkninger etter apartheidtiden. Det er store sosiale og økonomiske forskjeller mellom mørkhudede og hvite, i tillegg til mye kriminalitet og fattigdom. Arbeidsløshet er også en stor politisk utfordring. Sør-Afrikas voksne befolkning har verdens høyeste forekomst av HIV/AIDS, og mange mangler tilgang til medisinsk behandling. Treatment Action Campaign er en av de viktigste aktørene i kampen mot sykdommen, og har endret landets politikk på dette området.

Økonomi og handel

Siden 1996 har ANC ført en nyliberal økonomisk politikk med mål om økonomisk vekst og sysselsetting. I dag er Sør-Afrika et mellominntektsland. Landet har en økende middelklasse blant den tidligere undertrykkede befolkningen, og flere av disse har mulighet til utdanning og jobb. Den økonomiske veksten har gitt økte investeringer i offentlige tjenester og infrastruktur. Tross Sør-Afrikas oppadgående økonomi har ikke veksten vært sterk nok til å hjelpe de aller fattigste. Skjevfordeling av landets rikdom og høy arbeidsledighet utgjør fortsatt et stort problem i landet.

Sør Afrika har alltid vært et av Afrikas økonomiske maktsentre og børsen i landet er den viktigste i Afrika. I dag utgjør gull og edelstener halvparten av landets totale eksport, og landet er verdens største produsent av metallene mangan, platina og krom. Sør-Afrika har en frihandelsavtale med EU, og det eksporteres mye sør-afrikansk vin til Europa.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sør-Afrika på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 219 090
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  7,6
  Prosent
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  57 398 421
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,3
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,394
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,699
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  54
  År
  Forventet levealder for kvinner
  54
  År
  Forventet levealder for menn
  53
  År
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  13 794
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  18,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  23,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  463 940
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2 083
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  280 027
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,328
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  34
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  834
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,78
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  8,98
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  8,75
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,4
  Hektar per person
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  6
  Drapsrate
  33,77
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  85,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,962
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  28,12
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  43
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  31,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  15,9
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,0
  Prosent
  Alfabetisme
  94,6
  Prosent
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  93,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  66
  Prosent
 •  

  Sør-Afrika

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  49,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  68
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  144 006 000 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data