[[suggestion]]
Sveits

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bern

Etniske grupper

Tysk 65%, fransk 18%, italiensk 10%, retoromansk 1%, andre 6%

Språk

Tysk (offisielt) 63,5%, fransk (offisielt) 22.6%, italiensk (offisielt) 8.1%, engelsk 4.4%, portugisisk 3.4%, albansk 3.1%, serbo-kroatisk 2.5%, spansk 2.2%, retoromansk (offisielt) 0.5%, andre 6,6%. (2013)

Religion

Katolikker 38.2%, protestanter 26.9%, muslimer 5%, andre kristne 5.6%, andre/uspesifisert 2,9%, ingen 21.4% (2013)

Styreform

Republikk

Areal

41 285 km2

Myntenhet

Sveitsisk franc

BNI pr innbygger

63 889 PPP$

Nasjonaldag

1. august

Andre landsider

Geografi

Sveits kan deles i tre landskap:; Jurafjellene (10 %), Alpene (60 %) og slettelandskapet Mittelland (30 %). Mittelland har form som en trekant mellom Jurafjellene, Alpene og Rhinen. Her ligger landets største landbruksområder. I Alpene ligger Sveits' høyeste fjell, Dourspitze, 4634 moh. Vegetasjon og flora er mangfoldig og preget av at landet ligger innenfor flere klimasoner. Fjellfloraen er rik og variert, og mange av artene finnes bare i Alpene. Flere av Europas viktigste elver renner gjennom Sveits, og landet har mange innsjøer. Forurensing fra biler, sur nedbør og forurensing av vann fra landbruket er blant miljøproblemene landet sliter med. Sveits mister også sitt biologiske mangfold.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sveits ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd mennesker i Sveits i 50 000 år. Landet har vært underlagt både Romerriket, Frankerriket og Det tysk-romerske keiserriket. I 1291 gikk folkene i tre områder (også kalt kantoner) sammen til et «edsforbund». Målet var å stå samlet mot angrep utenfra. Dette regnes som opprinnelsen til dagens Sveits. Utover 1300-tallet slutter flere kantoner seg til landet.  Etter en borgerkrig på midten av 1800-tallet fikk Sveits en ny grunnlov. I den står det at landet skal være en forbundsstat, der kantonene har mye makt. Etter dette har Sveits vært preget av stabilitet. Landet holdt seg utenfor begge verdenskrigene. Likevel har Sveits blitt anklaget for å ha unngått andre verdenskrig gjennom å passivt samarbeide med Nazi-Tyskland om jødespørsmål, og å la bankene sine forvalte gull tyskerne hadde stjålet i okkuperte land.

Samfunn og politikk

Sveits er en føderal republikk. Landet består av 26 delstater (kantoner), som har mye makt over seg selv. Det har også innbyggerne, som kan gjøre om på beslutninger regjeringen har gjort gjennom folkeavstemninger. Dette kalles direkte demokrati. Den sentrale makten, regjeringen og parlamentet, er dermed svakere enn i de fleste andre land. Denne styreformen har gjort det mulig å holde det religiøst, språklige og geografisk splittede landet sammen. I tillegg har det skapt politisk stabilitet. Samtidig er det vanskelig å få til forandringer. Sveits fikk for eksempel ikke stemmerett for kvinner før i 1971. Innvandring og kriminalitet blant de viktigste innenrikspolitiske diskusjonstemaene, takket være det høyrepopulistiske Svetsiske folkepartiet (SVP). SVP har blitt landets største parti i løpet av 2000-tallet.

Økonomi og handel

Sveits er et av verdens rikeste land, med lav arbeidsledighet og en høyt utdannet befolkning. Sveitsisk økonomi er svært stabil, og har ekspandert kraftig i hele etterkrigstiden. Det er særlig finans- og forsikringsvirksomhet, eksport av elektronikk og maskiner og turisme Sveits tjener penger på. Landets politiske stabilitet, den sterke sveitserfrancen og «Bankgeheimnis» (sveitsiske banker er bare i unntakstilfeller forpliktet til å gi opplysninger om sine kunder) har tilført bankene mye utenlandsk kapital. Sveits med sin storslåtte natur og verdenskjente fjell er et av Europas fremste turistland. Flere steder er turistnæringen en hovednæring. Eurokrisen i 2011 skapte imidlertid problemer for turistnæringen, fordi Sveits gode økonomi førte til at sveitserfrancen steg i kurs i forhold til euroen. I 1992 ble Sveits med i Verdensbanken og Det Internasjonale Valutafondet (IMF). Regjeringen søkte om medlemskap i EU, noe en folkeavstemning senere avslo. Landet har siden hatt en bilateral handelsavtale med EU. I 2005 sluttet Sveits seg også til Schengen-samarbeidet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sveits på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  41 285
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  31,4
  Prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  8 544 034
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,040
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,944
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  83
  År
  Forventet levealder for kvinner
  85
  År
  Forventet levealder for menn
  80
  År
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  27 557
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  20 832
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  19
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  116 795
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,407
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  6
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,98
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,31
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  26,93
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,9
  Hektar per person
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,54
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,974
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  42,92
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  85
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  35,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  34,3
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  19,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  7,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Tertiærnæring
  73
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data