[[suggestion]]
Sveits

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bern

Etniske grupper

Sveitsisk 70.3%, tysk 4.2% italiensk 3.2%, portugisisk 2.6%, fransk 2%, kosovansk 1%, andre 18.7% (2017)

Språk

Tysk (offisielt) 62,8%, fransk (offisielt) 22.9%, italiensk (offisielt) 8.2%, engelsk 5.1%, portugisisk 3.7%, albansk 3.1%, serbo-kroatisk 2.4%, spansk 2.3%, retoromansk (offisielt) 0.5%, andre 7.5%. (2016)

Religion

Katolikker 36.5%, protestanter 24.5%, andre kristne 5.9%, muslimer 5.2%, andre 1.4%, jødisk 0.3%, ingen 24.9%, uspesifisert 1.3% (2016)

Innbyggertall

8 544 034

Styreform

Republikk

Areal

41 285 km2

Myntenhet

Sveitsisk franc

BNI pr innbygger

63 889 PPP$

Nasjonaldag

1. august

Andre landsider

Geografi

Sveits består av tre forskjellige landskap; Jurafjellene, Alpene, og slettelandskapet Mittelland. Mittelland utgjør området mellom Jurafjellene i vest, Alpene i Sør og elven Rhinen i nordøst. Her ligger landets største landbruksområder. I Alpene ligger Sveits' høyeste fjell, Dourspitze, 4634 moh. Vegetasjon og flora er mangfoldig og preget av at landet ligger innenfor flere klimasoner. Fjellfloraen er rik og variert. Flere av Europas viktigste elver renner gjennom Sveits, og landet har mange innsjøer.

Den største klimautfordringen i Sveits er sur nedbør forårsaket av menneskeskapt forurensing. Sur nedbør truer særlig trær og skogvekst i landet. På grunn av store nedbørsmengder av både regn og snø i fjellene er trær spesielt viktige, i og med at de forhindrer jordras og snøskred. Avrenning fra jordbruk skaper også et stort problem, ettersom dette forurenser elver og vann.

Earth Earth Ecoprint

2.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sveits ville vi trenge 2.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd mennesker i Sveits i 50 000 år. Landet har vært underlagt både Romerriket, Frankerriket og Det tysk-romerske keiserriket. I 1291 gikk befolkningen i tre delstater (også kalt kantoner) sammen og dannet et «edsforbund». Målet var å stå samlet mot angrep utenfra. Dette regnes som opprinnelsen til dagens Sveits. Utover 1300-tallet sluttet flere kantoner seg til forbundet, men styret i landet forble mer som et samarbeid enn et land. På 1700-tallet ble Sveits invadert av Napoleon og hans franske styrker. Landet ble i den forbindelse omdøpt til den Helvetiske konfederasjonen (Confoedaratio Helvetica). Selv om edsforbundet mellom kantonene ble gjenopprettet etter Napoleons fall, har landets internasjonale forkortelse forblitt «CH».  

Etter en borgerkrig på midten av 1800-tallet fikk Sveits en ny grunnlov. I den står det at landet skal være en forbundsstat, der kantonene har mye makt. Etter den nye grunnloven ble tatt i bruk har Sveits vært veldig politisk stabilt, noe som kjennetegner landet også internasjonalt.

Gjennom 1900-tallet hold Sveits seg nøytralt gjennom begge verdenskrigene. Likevel har Sveits blitt anklaget for å ha unngått andre verdenskrig gjennom å passivt samarbeide med Nazi-Tyskland om jødeutryddelsen, og å la sine banker forvalte gull Tyskland hadde stjålet i okkuperte land.

Samfunn og politikk

Sveits er en føderal republikk. Landet består av 26 delstater (kantoner), som alle har mye makt over egen politikk.

Det politiske systemet i Sveits kjennetegnes med mye direkte demokrati, der befolkningen ved hjelp av folkeavstemninger kan gjøre om på beslutninger regjeringen har fattet. Den sentrale makten, regjeringen og parlamentet, er derfor svakere enn i de fleste andre land. Denne styreformen har gjort det mulig å holde det religiøst, språklig og geografisk splittede landet sammen. Til tross for den politiske stabiliteten det politiske systemet har skapt, har det gjort det vanskelig å få gjennomslag for store samfunnsmessige endringer. Blant annet fikk ikke landet generell stemmerett for kvinner før i 1971, og den siste kantonen tillot dette først i 1990.

Innvandring og kriminalitet er blant de viktigste innenrikspolitiske diskusjonstemaene i landet. Dette har gjort det høyrepopulistiske Sveitsiske folkepartiet (SVP) til landets største parti. SVP representerer en svært innvandringsfiendtlig politikk, og har blitt anklaget for rasisme av FN.  

Økonomi og handel

Sveits er et av verdens rikeste land, med lav arbeidsledighet og en høyt utdannet befolkning. Sveitsisk økonomi er svært stabil, og har vokst kraftig i hele etterkrigstiden. Økonomien i Sveits er drevet av finans- og forsikringsvirksomhet, eksport av elektronikk og maskiner, og turisme. Landets politiske stabilitet, den sterke valutaen og «Bankgeheimnis» (sveitsiske banker er bare i unntakstilfeller forpliktet til å gi opplysninger om sine kunder) har tilført bankene mye utenlandsk kapital.

Fra 1992 har Sveits vært med i Verdensbanken og Det Internasjonale Valutafondet (IMF). Regjeringen søkte i samme år om medlemskap i EU, noe en folkeavstemning senere avslo. Landet har siden hatt en handelsavtale med EU. I 2005 sluttet Sveits seg til Schengen-samarbeidet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sveits på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,871
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  73,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  35 306
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  4,31
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  41 290
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,97
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  31,8
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  4,9
  Hektar per person
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,407
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  42,59
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  85
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  10,52
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  19,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,7
  Prosent av BNP
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  83
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  7
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  17,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  6
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  93,5
  Prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,040
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  33,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  32,50
  Prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  95,5
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  99
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  27 557
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  25
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  7 520
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  7,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  678 965 423 322
  US Dollar
  BNP per innbygger
  80 343
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Tertiærnæring
  73
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,73
  Prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  93,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Sveits

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  20 832
  Personer
  Befolkningstall
  8 544 034
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  19
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  116 795
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,944
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  85
  År
  Forventet levealder for menn
  80
  År
  Lykkeindeks
  7,48
  Skala: 1-10 (der 10 er best)