[[suggestion]]
Taiwan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Taipei

Etniske grupper

Han-kinesere, mer enn 95 % (inkludert Hoklo 70 %, Haka, og andre grupper med opphav på det kinesiske fastlandet), urbefolkning 2 %

Språk

Mandarin (offisielt), taiwansk, hakka-dialekter

Religion

Buddhister 35 %, taoister 33 %, kristne 4 %, taoister eller konfutsianere 10 %, andre 18 % (2005)

Innbyggertall

23 508 428 (2017)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

35 980 km²

Myntenhet

Taiwansk dollar

Nasjonaldag

10. oktober

Andre landsider

Geografi

Taiwan består en én stor og flere små øyer like øst for Kina. Mer enn halvparten av Taiwan er dekket av tett skog. Mesteparten av skogen vokser i de tynt befolkede fjellområdene øst på øya. I vest ligger fruktbare sletteområder, hvor det drives mye jordbruk. Mer enn 90 prosent av befolkningen bor på vestkysten, hvor flesteparten av de naturlige havnene ligger. Taiwan ligger midt mellom to klimasoner, og det er store forskjeller mellom nord og sør. Lengst nord er det temperert klima, med milde vintre og varme somre, mens det i sør er tropeklima, med høye temperaturer hele året.

Landet har lenge slitt med sur nedbør på grunn av luftforurensning. Dette skyldes både utslipp fra egen industri, og utslipp fra Kina. Den sure nedbøren, og lagring av giftig- og radioaktivt avfall, har ødelagt flere landbruksområder. Et annet stort problem er forurenset vann. 

Historie

De eldste funnene etter mennesker på øya er over 15 000 gamle. Urfolket ble gradvis presset bort av kinesere som flyttet ut, særlig siden middelalderen. Øya ble først en del av Kina på slutten av 1600-tallet. Taiwan forble kinesisk provins i mer enn 200 år. Etter en krig mellom Japan og Kina overtok Japan kontroll over øya i 1895. Under japansk styre ble Taiwan modernisert, og fikk elektrisitet, skikkelige veier og industri. Etter andre verdenskrig ble Japan ble tvunget til å gi Taiwan tilbake til Kina. Overtagelsen skjedde samtidig som det pågikk en borgerkrig mellom kommunister og nasjonalister i Kina. Denne borgerkrigen fikk avgjørende betydning for Taiwan: I 1949 flyktet det kinesiske nasjonalistpartiet Kuomintang til øya. De utropte seg selv til Kinas rettmessige regjering, under navnet «Republikken Kina».

Mellom 1949-1971 var Republikken Kina internasjonalt anerkjent som Kinas egentlige regjering. I 1971 overtok imidlertid Folkerepublikken Kina deres plass i FN og FNs sikkerhetsråd. Regjeringen på Taiwan ble ikke lengre anerkjent som representant for Kinas befolkning. Taiwan forble en ettpartistat under Kuomintangs kontroll helt frem til 2000, men på 1980-tallet startet en demokratiseringsprosess, og opposisjonspartier ble tillatt. Samtidig skulle samfunnet «taiwaniseres». De flyktende kineserne fra fastlandet hadde dominert politikken, men nå skulle det skapes en taiwansk identitet. Den taiwanske dialekten ble offisielt språk, og for første gang kunne taiwanere ha fremtredende posisjoner i staten.

Samfunn og politikk

Selv om Taiwan i praksis har vært selvstendig siden 1949, er det ikke anerkjent som en selvstendig stat. Taiwan bruker fremdeles grunnloven fra 1947, som ble skrevet for hele Kina. Landet er en republikk. Presidenten er statsoverhode, og han/hun utpeker statsministeren. I tillegg fins det fem "yuan", som betyr råd eller forsamling: Parlamentet er lovgivende yuan, og regjeringen er utøvende yuan; det fins en juridisk yuan som fungerer som domstol, en kontroll-yuan som gransker statens arbeid og en undersøkende yuan som prøver utnevnelser av tjenestemenn.

Det viktigste politiske spørsmålet i landet er fremdeles forholdet til Kina. Historisk har Taiwan blitt styrt av Koumintang, men fra 2000 har makten vekslet mellom Kuomintang –som hovedsakelig består av fastlands-kinesere, og er mer gjenforeningsvennlige – og Democratic Progressive Party (DPP) – som for det meste består av innfødte taiwanere, som ønsker større selvstendighet.

Forholdet til Kina har de siste tiårene gradvis blitt bedre, og landene har inngått handelsavtaler, åpnet for direktekontakt mellom regjeringene og tillatt reiser mellom landene. Etter at DPP overtok makten i 2016 har forholdet igjen blitt kjøligere. Kina har brutt den offisielle kontakten, og igjen begynt å blokkere Taiwans deltakelse i internasjonale organisasjoner.

Økonomi og handel

Taiwan opplevde enorm økonomisk utvikling i tiden etter andre verdenskrig, og er i dag blant de rikeste landene i Asia. I løpet av 50 år ble bruttonasjonalprodukt (BNP) mer enn tidoblet. Den økonomiske veksten kom fordi regjeringen satset på å produsere enkelte tekstiler og matvarer som Taiwan kunne tilby billigere på verdensmarkedet enn alle andre. Den økonomiske veksten har vært lavere de senere årene. Siden den taiwanske økonomien er avhengig av eksport ble den hardt rammet av finanskrisen i 2008 og eurokrisen på 2010-tallet. 

Landets geografiske plassering har gjort det til en ideell handelspartner for land som Japan og USA, og i 2010 skrev Taiwan under på en viktig handelsavtale med Kina.

Taiwan har maktet å holde følge med utviklingen i verdenshandelen. Jordbruket ble erstattet med tekstilindustri i etterkrigstiden. Landet la om til tyngre industri på 1970-tallet, som jern- og stålverk, og datateknologi på 1990-tallet. Etter å ha styrt økonomien ganske mye har regjeringen de siste årene overlatt mer og mer til markedskreftene, og i dag produserer Taiwan et utrolig mangfold av høyteknologiske varer for eksport, fra biler og leketøy til bærbare PC-er og sko.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Taiwan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  Mangler data
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  Mangler data
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,736
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  1
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  5,16
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  63
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  24,98
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,2
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  4
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  Mangler data
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  Mangler data
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  42 389
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  Mangler data
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  92,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Taiwan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  Mangler data
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  6,45
  Skala: 1-10 (der 10 er best)