[[suggestion]]
Tanzania

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dodoma

Etniske grupper

Etniske grupper: Fastlandet: afrikanere 99 % (95 % av befolkningen tilhører mer enn 130 forskjellige bantu-stammer), andre 1%. Zanzibar: arabere, afrikanere

Språk

Swahili (offisielt), kiunguja, engelsk (offisielt), arabisk, mange mindre språk

Religion

Kristne 61 %, muslimer 36 %, tradisjonelle religioner og andre 4 %, Zanzibar: 99 % muslimer (2010)

Innbyggertall

53,950,935 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

947 300 km2

Myntenhet

Tanzaniansk shilling

BNI pr innbygger

2 786 PPP$

Nasjonaldag

26. april

Andre landsider

Geografi

Tanzanias landskap er svært variert. Landet har store fjellområder, savanner, innsjøer, og en kystlinje med både korallrev og mangroveskog. Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro, og den største afrikanske innsjøen, Victoriasjøen, ligger i Tanzania. Landet har et subtropisk klima. Det er to regntidsperioder: Fra mars til mai, og fra november til januar. Landet har et svært rikt plante- og dyreliv, og er blant annet kjent for det sorte nesehornet. I Tanzania er over en tredjedel av landområdet vernet som nasjonalparker eller viltreservater.

Til tross for omfattende naturvern, mister Tanzania 3720 kvadratkilometer med skogområder i året, fordi landområdene brukes til jordbruk. Landet har også problemer med forørkning, jorderosjon og ødeleggelse av korallrev langs kysten. Tanzanianske myndigheter sliter også med ulovlig jakt i nasjonalparkene, og smugling av elfenben. Høy befolkningstetthet og økende forurensning skaper miljøproblemer i byene.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tanzania ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Tanzanias kultur ble i flere århundrer, særlig i kystområdene, sterkt påvirket av araberne, gjennom handel og sjøfart. På Zanzibar ble det opprettet en arabisk handelsstasjon, og fra 1698 var Zanzibar (som består av øyene Unguja og Pemba) underlagt sultanen av Oman. Tanzania har vært under både tysk og britisk herredømme i kolonitiden. I 1886 ble Tanzania, eller Tanganyika (fastlandet av Tanzania), et tysk protektorat. Zanzibar beholdt sin selvstendighet til det kom under britisk styre i 1890. Etter at Tyskland tapte første verdenskrig ble Tanganyika gitt til Storbritannia som mandatområde.

I 1961 ble Tanzania selvstendig, og året etter ble det opprettet en republikk. Zanzibar ble selvstendig i 1963. Året etter gikk Tanganyika og Zanzibar sammen, og dannet unionen «United Republic of Tanzania». I 1965 ble det vedtatt en ny grunnlov, og Tanzania ble formelt en ettpartistat, styrt at det revolusjonære partiet Chama Cha Mapinduzi (CCM). Tørke og nedgang i matproduksjonen førte til at landet innførte flerpartisystem og markedsøkonomi på 1990-tallet.

Samfunn og politikk

Tanzania er en union, bestående av fastlandet Tanganyika og øyene Zanzibar. Presidenten er statsoverhode, og har mye makt. Han/hun er regjeringssjef, utnevner statsministeren og regjeringen, og kan legge ned veto mot nasjonalforsamlingens lovforslag. Zanzibar har delvis indre selvstyre. Øygruppen har egen grunnlov, president og nasjonalforsamling, og har selvbestemmelse i saker som kun gjelder Zanzibar.

Forholdet mellom Tanzania og Zanzibar har i lang tid vært preget av misnøye. Befolkningen på Zanzibar ønsker større selvstendighet, mens tanzanianere på fastlandet mener at de bør være fornøyde med den unionsavtalen som finnes. Dette er en konflikt som forsterkes av at fastlandsbefolkningen hovedsakelig er kristne, mens Zanzibar for det meste består av muslimer. Muslimene er ofte dårligere stilt, har lavere utdanning og færre muligheter på arbeidsmarkedet.

CCM har hatt regjeringsmakten i Tanzania siden uavhengigheten i 1961. Opposisjonspartiene er splittet og har lite makt. CCM har en autoritær karakter, og fungerer mer som et maktapparat enn en folkebevegelse.  Korrupsjon er et problem i politikken og rettsvesenet, og det har ofte kommet anklager om valgfusk. Tanzaniansk lovgivning garanterer ikke presse- og ytringsfrihet. Menneskerettighetene i Tanzania er under press, og homofile er en utsatt gruppe. Menneskerettighetsorganisasjoner har også kritisert Tanzania for at det forekommer tortur, dødsstraff og politiovergrep.

Økonomi og handel

Tanzania er i dag en markedsøkonomi. Økonomien har de seneste årene hatt en stabil vekst, men landet er fortsatt blant de fattigste i verden. Store deler av Tanzanias befolkning lever under fattigdomsgrensa, men befolkningen sulter normalt ikke.

De fleste tanzanianere livnærer seg av jordbruk. Landets viktigste næringer, gruvedrift – særlig gull – turisme og andre servicenæringer, har skapt økonomisk vekst, men utviklingen hemmes av korrupsjon, tungt byråkrati, og dårlig infrastruktur. Den økonomiske veksten har ikke kommet hele befolkningen til gode, og det er store forskjeller mellom fattige og rike. I tillegg har landet problemer med stor utenlandsgjeld, siden importinntektene er mindre enn eksportinntektene har landet måtte ta opp store utenlandslån for å unngå handelsunderskudd. Tanzania er også avhengig av bistand. Funn av naturgass i 2012 kan være en kilde til økonomisk vekst i fremtiden.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tanzania på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  947 300
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  15,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  52,0
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  59 091 392
  tall
  Fruktbarhetstall
  4,9
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,544
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,538
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  59
  År
  Forventet levealder for kvinner
  60
  År
  Forventet levealder for menn
  58
  År
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  49,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  50,7
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  32,1
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  883
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 872
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  352 700
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,837
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  54
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  327
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,70
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,22
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,39
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  6,95
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  14,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,937
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  49,11
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  36
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  23,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  37,18
  Prosent
  Lykkeindeks
  3,30
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  79,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  85
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  87,3
  Prosent
  Alfabetisme
  80,4
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  55,6
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  16
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  6,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,3
  Prosent
  Barnearbeid
  24,3
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  30
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  44
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  14 436 318 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data