[[suggestion]]
Tanzania

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dodoma

Etniske grupper

Etniske grupper: Fastlandet: afrikanere 99 % (95 % av befolkningen tilhører mer enn 130 forskjellige bantu-stammer), andre 1%. Zanzibar: arabere, afrikanere

Språk

Swahili (offisielt), kiunguja, engelsk (offisielt), arabisk, mange mindre språk

Religion

Kristne 61 %, muslimer 36 %, tradisjonelle religioner og andre 4 %, Zanzibar: 99 % muslimer (2010)

Innbyggertall

53,950,935 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

947 300 km2

Myntenhet

Tanzaniansk shilling

BNI pr innbygger

2 786 PPP$

Nasjonaldag

26. april

Andre landsider

Geografi

Tanzanias landskap er svært variert. Landet har store fjellområder, savanner, innsjøer, og en kystlinje med både korallrev og mangroveskog. Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro, og den største afrikanske innsjøen, Victoriasjøen, ligger i Tanzania. Landet har et subtropisk klima. Det er to regntidsperioder: Fra mars til mai, og fra november til januar. Landet har et svært rikt plante- og dyreliv, og er blant annet kjent for det sorte nesehornet. I Tanzania er over en tredjedel av landområdet vernet som nasjonalparker eller viltreservater.

Til tross for omfattende naturvern, mister Tanzania 3720 kvadratkilometer med skogområder i året, fordi landområdene brukes til jordbruk. Landet har også problemer med forørkning, jorderosjon og ødeleggelse av korallrev langs kysten. Tanzanianske myndigheter sliter også med ulovlig jakt i nasjonalparkene, og smugling av elfenben. Høy befolkningstetthet og økende forurensning skaper miljøproblemer i byene.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tanzania ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Tanzanias kultur ble i flere århundrer, særlig i kystområdene, sterkt påvirket av araberne, gjennom handel og sjøfart. På Zanzibar ble det opprettet en arabisk handelsstasjon, og fra 1698 var Zanzibar (som består av øyene Unguja og Pemba) underlagt sultanen av Oman. Tanzania har vært under både tysk og britisk herredømme i kolonitiden. I 1886 ble Tanzania, eller Tanganyika (fastlandet av Tanzania), et tysk protektorat. Zanzibar beholdt sin selvstendighet til det kom under britisk styre i 1890. Etter at Tyskland tapte første verdenskrig ble Tanganyika gitt til Storbritannia som mandatområde.

I 1961 ble Tanzania selvstendig, og året etter ble det opprettet en republikk. Zanzibar ble selvstendig i 1963. Året etter gikk Tanganyika og Zanzibar sammen, og dannet unionen «United Republic of Tanzania». I 1965 ble det vedtatt en ny grunnlov, og Tanzania ble formelt en ettpartistat, styrt at det revolusjonære partiet Chama Cha Mapinduzi (CCM). Tørke og nedgang i matproduksjonen førte til at landet innførte flerpartisystem og markedsøkonomi på 1990-tallet.

Samfunn og politikk

Tanzania er en union, bestående av fastlandet Tanganyika og øyene Zanzibar. Presidenten er statsoverhode, og har mye makt. Han/hun er regjeringssjef, utnevner statsministeren og regjeringen, og kan legge ned veto mot nasjonalforsamlingens lovforslag. Zanzibar har delvis indre selvstyre. Øygruppen har egen grunnlov, president og nasjonalforsamling, og har selvbestemmelse i saker som kun gjelder Zanzibar.

Forholdet mellom Tanzania og Zanzibar har i lang tid vært preget av misnøye. Befolkningen på Zanzibar ønsker større selvstendighet, mens tanzanianere på fastlandet mener at de bør være fornøyde med den unionsavtalen som finnes. Dette er en konflikt som forsterkes av at fastlandsbefolkningen hovedsakelig er kristne, mens Zanzibar for det meste består av muslimer. Muslimene er ofte dårligere stilt, har lavere utdanning og færre muligheter på arbeidsmarkedet.

CCM har hatt regjeringsmakten i Tanzania siden uavhengigheten i 1961. Opposisjonspartiene er splittet og har lite makt. CCM har en autoritær karakter, og fungerer mer som et maktapparat enn en folkebevegelse.  Korrupsjon er et problem i politikken og rettsvesenet, og det har ofte kommet anklager om valgfusk. Tanzaniansk lovgivning garanterer ikke presse- og ytringsfrihet. Menneskerettighetene i Tanzania er under press, og homofile er en utsatt gruppe. Menneskerettighetsorganisasjoner har også kritisert Tanzania for at det forekommer tortur, dødsstraff og politiovergrep.

Økonomi og handel

Tanzania er i dag en markedsøkonomi. Økonomien har de seneste årene hatt en stabil vekst, men landet er fortsatt blant de fattigste i verden. Store deler av Tanzanias befolkning lever under fattigdomsgrensa, men befolkningen sulter normalt ikke.

De fleste tanzanianere livnærer seg av jordbruk. Landets viktigste næringer, gruvedrift – særlig gull – turisme og andre servicenæringer, har skapt økonomisk vekst, men utviklingen hemmes av korrupsjon, tungt byråkrati, og dårlig infrastruktur. Den økonomiske veksten har ikke kommet hele befolkningen til gode, og det er store forskjeller mellom fattige og rike. I tillegg har landet problemer med stor utenlandsgjeld, siden importinntektene er mindre enn eksportinntektene har landet måtte ta opp store utenlandslån for å unngå handelsunderskudd. Tanzania er også avhengig av bistand. Funn av naturgass i 2012 kan være en kilde til økonomisk vekst i fremtiden.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tanzania på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  2 584 170 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  49,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,275
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  28,20
  prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,404
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  26,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  50,7
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  11 562
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,22
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,1
  Prosent
  Marine verneområder
  30
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  947 300
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,68
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  15,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  51,6
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,837
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  26,4
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  50,15
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  36
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  36,28
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  79,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,1
  Prosent av BNP
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  32,0
  Prosent
  Undervektige barn
  4,5
  Prosent
  Veksthemmede barn
  34,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  54
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,9
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  1,4
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  59
  År
  Malariatilfeller
  113,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  398
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  21
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  132
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  269
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  85,8
  Prosent
  Alfabetisme
  77,9
  Prosent
  Antall år i skole
  8
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  79,9
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,544
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  23,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  37,18
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  86
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  99
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  32,8
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  6,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  53 320 625 959
  US Dollar
  BNP per innbygger
  958
  US Dollar
  Primærnæring
  30
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  44
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,87
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  16,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  85
  Prosent
 •  

  Tanzania

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  883
  Personer
  Befolkningstall
  59 091 392
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 872
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  352 700
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,538
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  60
  År
  Forventet levealder for menn
  58
  År
  Lykkeindeks
  3,23
  Skala: 1-10 (der 10 er best)