[[suggestion]]
Tsjad

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

N'Djamena

Etniske grupper

Sara (Ngambaye/Sara/Madjingaye/Mbaye) 30.5%, Kanembu/Bornu/Buduma 9.8%, arabere 9.7%, Wadai/Maba/Masalit/Mimi 7%, Gorane 5.8%, Masa/Musseye/Musgum 4.9%, Bulala/Medogo/Kuka 3.7%, Marba/Lele/Mesme 3.5%, Mundang 2.7%, Bidiyo/Migaama/Kenga/Dangleat 2.5%, Dadjo/Kibet/Muro 2.4%, Tupuri/Kera 2%, Gabri/Kabalaye/Nanchere/Somrai 2%, Fulani/Fulbe/Bodore 1.8%, Karo/Zime/Peve 1.3%, Baguirmi/Barma 1.2%, Zaghawa/Bideyat/Kobe 1.1%, Tama/Assongori/Mararit 1.1%, Mesmedje/Massalat/Kadjakse 0.8%, andre tsjadiske folkegrupper 3.4%, tsjadiere med utenlandsk bakgrunn 0.9%, utlendinger 0.3%, uspesifisert 1.7% (2015)

Språk

Fransk og arabisk (offisielle), sara (sør i landet). Over 120 ulike språk og dialekter.

Religion

Muslimer 52,1%, protestanter 23,9%, romersk katolske 20%, animister 0,3%, ingen/andre 3,7% (2015)

Innbyggertall

15 353 184 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

1 284 000 km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

1 991 PPP$

Nasjonaldag

11. august

Andre landsider

Geografi

Tsjads natur er preget av landets to forskjellige klimasoner. Nord i landet er det store ørkenområder og fjellmassiver på over 3000 m.o.h. Landets sørlige del er preget av savanneområder og små områder med regnskog. Tsjad har ingen kystlinje, men grenser til den store Tsjadsjøen i sørvest. Med unntak av i fjellene, faller det lite til ingen nedbør i landets nordlige ørkenområder. I disse områdene er det typisk ørkenklima, med varme dager og kalde netter. I fjellene kommer det noe nedbør, og det kan bli minusgrader om nettene. I landets sørlige del kommer det mer nedbør, og klimaet er tropisk.

Landets største miljøutfordring er tilgangen til rent ferskvann. Manglende nedbør har også ført til at Tsjadsjøen har krympet i et høyt tempo. Andre miljøproblemer er knyttet til dårlig avfallshåndtering, noe som har ført til forurenset jord og vann. At ørkenen vokser er også et alvorlig problem i Tsjad.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tsjad ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Man vet lite om Tsjads historie før 600-tallet fvt. På denne tiden var det frodigere og mer vann i det som utgjør landets ørkenområder i dag. Mennesker var bosatt langs vannene og drev med jordbruk og dyrehold.

På 1100-tallet evt. bidro den dominerende staten i området, Kanem, til spredningen av Islam i Afrika. Området utgjorde på den tiden et strategisk knutepunkt for transportrutene gjennom Saharaørkenen. På 1800-tallet begynte Frankrike å vise interesse for området, og etter å ha beseiret sterk lokal motstand ble dagens Tsjad okkupert av franskmennene i 1900.  

Innad var Tsjad både kulturelt og religiøst delt mellom nord og sør. I nord var størstedelen av befolkningen muslimsk. I sør var majoriteten kristne, etter innflytelse fra franske og andre kristne kolonier i området. Dette skillet førte til at det brøt ut borgerkrig straks etter at landet oppnådde selvstendighet i 1960. Denne krigen varte i mer enn 30 år og omfattet etter hvert også nabolandene Sudan og Libya. Til tross for en fredsprosess i 1990, har opptøyene og voldsomhetene fortsatt med jevne mellomrom helt frem til i dag.

Samfunn og politikk

Tsjad er en republikk med flerpartisystem. Presidenten har mye makt som statssjef og øverstkommanderende for hæren. Statsministeren, som har ansvaret for å danne regjeringen, blir utpekt av presidenten.

Landets politikk og samfunn er preget av arven fra kolonitiden. Innbyggerne er mer lojale til slekt, klan og folkegruppe enn staten. Konfliktlinjene mellom nomadiske muslimer i nord og kristne jordbruksfolk i sør er sterke. Korrupsjon gjennomsyrer alle deler av samfunnet, og regjeringen blander seg ofte inn i domstolenes arbeid. Både regjeringsstyrker og opprørsgrupper begår grove overgrep mot sivilbefolkningen, og titusener har flyktet fra den politiske volden.

Levestandarden i Tsjad er lav. Helsetjenester er manglende og utilregnelige, og underernæring er utbredt. Barnedødeligheten har sunket de siste årene, men den er fortsatt meget høy, 14 av 100 barn dør før de fyller 5 år. Kvinners stilling i samfunnet er dårlig, og kjønnsundertrykkelse i arbeidsmarkedet, i familien og i politikken er vanlig.  Kjønnslemlestelse av kvinner blir ofte praktisert. Seksuelle minoriteter er ikke beskyttet av landets lover. I 2017 ble homoseksuelle handlinger kriminalisert, og kan straffes med fengsel i opptil 2 år.

Økonomi og handel

Tsjad ble lite prioritert under fransk styre, og var derfor lite utviklet da selvstendigheten ble oppnådd. Borgerkrig, og krig med både Libya og Sudan har siden bidratt til å hindre økonomisk vekst og utvikling.

På starten av 2000-tallet hadde Tsjad en sterk økonomisk vekst på grunn av oppdagelsen og utvinningen av landets oljeressurser. Retningslinjene for utvinningen av oljen som ble utformet av Verdensbanken ble ikke fulgt av regjeringen, og inntektene kom dermed ikke befolkningen til gode. Situasjonen ble forverret i 2014 da de globale oljeprisene sank. Arbeidsløsheten i landet økte kraftig, og lønningene til statlig ansatte minsket. På grunn av sin geografiske beliggenhet, uten kystlinje, og i et lite strategisk viktig område, er landet helt avhengig av eksport av jordbruk og olje via nabolandene. Dette har gjort Tsjad sårbart for uroligheter i regionen.

De økonomiske utsiktene for Tsjad er dystre. Regelmessig tørke hindrer storstilt utvikling innen jordbruket, og manglende utdannet arbeidskraft forhindrer innovasjon. I tillegg har utbredt korrupsjon, og vedvarende voldelige konflikter hindret utenlandsinvesteringer og turisme. Resultatet er at Tsjad i dag er et av de minst utviklede landene i verden.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Tsjad på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet