[[suggestion]]
Tsjad

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

N'Djamena

Etniske grupper

Sara (Ngambaye/Sara/Madjingaye/Mbaye) 30.5%, Kanembu/Bornu/Buduma 9.8%, arabere 9.7%, Wadai/Maba/Masalit/Mimi 7%, Gorane 5.8%, Masa/Musseye/Musgum 4.9%, Bulala/Medogo/Kuka 3.7%, Marba/Lele/Mesme 3.5%, Mundang 2.7%, Bidiyo/Migaama/Kenga/Dangleat 2.5%, Dadjo/Kibet/Muro 2.4%, Tupuri/Kera 2%, Gabri/Kabalaye/Nanchere/Somrai 2%, Fulani/Fulbe/Bodore 1.8%, Karo/Zime/Peve 1.3%, Baguirmi/Barma 1.2%, Zaghawa/Bideyat/Kobe 1.1%, Tama/Assongori/Mararit 1.1%, Mesmedje/Massalat/Kadjakse 0.8%, andre tsjadiske folkegrupper 3.4%, tsjadiere med utenlandsk bakgrunn 0.9%, utlendinger 0.3%, uspesifisert 1.7% (2015)

Språk

Fransk og arabisk (offisielle), sara (sør i landet). Over 120 ulike språk og dialekter.

Religion

Muslimer 52,1%, protestanter 23,9%, romersk katolske 20%, animister 0,3%, ingen/andre 3,7% (2015)

Innbyggertall

15 353 184 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

1 284 000 km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

1 991 PPP$

Nasjonaldag

11. august

Andre landsider

Geografi

Tsjads natur er preget av landets to forskjellige klimasoner. Nord i landet er det store ørkenområder og fjellmassiver på over 3000 m.o.h. Landets sørlige del er preget av savanneområder og små områder med regnskog. Tsjad har ingen kystlinje, men grenser til den store Tsjadsjøen i sørvest. Med unntak av i fjellene, faller det lite til ingen nedbør i landets nordlige ørkenområder. I disse områdene er det typisk ørkenklima, med varme dager og kalde netter. I fjellene kommer det noe nedbør, og det kan bli minusgrader om nettene. I landets sørlige del kommer det mer nedbør, og klimaet er tropisk.

Landets største miljøutfordring er tilgangen til rent ferskvann. Manglende nedbør har også ført til at Tsjadsjøen har krympet i et høyt tempo. Andre miljøproblemer er knyttet til dårlig avfallshåndtering, noe som har ført til forurenset jord og vann. At ørkenen vokser er også et alvorlig problem i Tsjad.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tsjad ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Man vet lite om Tsjads historie før 600-tallet fvt. På denne tiden var det frodigere og mer vann i det som utgjør landets ørkenområder i dag. Mennesker var bosatt langs vannene og drev med jordbruk og dyrehold.

På 1100-tallet evt. bidro den dominerende staten i området, Kanem, til spredningen av Islam i Afrika. Området utgjorde på den tiden et strategisk knutepunkt for transportrutene gjennom Saharaørkenen. På 1800-tallet begynte Frankrike å vise interesse for området, og etter å ha beseiret sterk lokal motstand ble dagens Tsjad okkupert av franskmennene i 1900.  

Innad var Tsjad både kulturelt og religiøst delt mellom nord og sør. I nord var størstedelen av befolkningen muslimsk. I sør var majoriteten kristne, etter innflytelse fra franske og andre kristne kolonier i området. Dette skillet førte til at det brøt ut borgerkrig straks etter at landet oppnådde selvstendighet i 1960. Denne krigen varte i mer enn 30 år og omfattet etter hvert også nabolandene Sudan og Libya. Til tross for en fredsprosess i 1990, har opptøyene og voldsomhetene fortsatt med jevne mellomrom helt frem til i dag.

Samfunn og politikk

Tsjad er en republikk med flerpartisystem. Presidenten har mye makt som statssjef og øverstkommanderende for hæren. Statsministeren, som har ansvaret for å danne regjeringen, blir utpekt av presidenten.

Landets politikk og samfunn er preget av arven fra kolonitiden. Innbyggerne er mer lojale til slekt, klan og folkegruppe enn staten. Konfliktlinjene mellom nomadiske muslimer i nord og kristne jordbruksfolk i sør er sterke. Korrupsjon gjennomsyrer alle deler av samfunnet, og regjeringen blander seg ofte inn i domstolenes arbeid. Både regjeringsstyrker og opprørsgrupper begår grove overgrep mot sivilbefolkningen, og titusener har flyktet fra den politiske volden.

Levestandarden i Tsjad er lav. Helsetjenester er manglende og utilregnelige, og underernæring er utbredt. Barnedødeligheten har sunket de siste årene, men den er fortsatt meget høy, 14 av 100 barn dør før de fyller 5 år. Kvinners stilling i samfunnet er dårlig, og kjønnsundertrykkelse i arbeidsmarkedet, i familien og i politikken er vanlig.  Kjønnslemlestelse av kvinner blir ofte praktisert. Seksuelle minoriteter er ikke beskyttet av landets lover. I 2017 ble homoseksuelle handlinger kriminalisert, og kan straffes med fengsel i opptil 2 år.

Økonomi og handel

Tsjad ble lite prioritert under fransk styre, og var derfor lite utviklet da selvstendigheten ble oppnådd. Borgerkrig, og krig med både Libya og Sudan har siden bidratt til å hindre økonomisk vekst og utvikling.

På starten av 2000-tallet hadde Tsjad en sterk økonomisk vekst på grunn av oppdagelsen og utvinningen av landets oljeressurser. Retningslinjene for utvinningen av oljen som ble utformet av Verdensbanken ble ikke fulgt av regjeringen, og inntektene kom dermed ikke befolkningen til gode. Situasjonen ble forverret i 2014 da de globale oljeprisene sank. Arbeidsløsheten i landet økte kraftig, og lønningene til statlig ansatte minsket. På grunn av sin geografiske beliggenhet, uten kystlinje, og i et lite strategisk viktig område, er landet helt avhengig av eksport av jordbruk og olje via nabolandene. Dette har gjort Tsjad sårbart for uroligheter i regionen.

De økonomiske utsiktene for Tsjad er dystre. Regelmessig tørke hindrer storstilt utvikling innen jordbruket, og manglende utdannet arbeidskraft forhindrer innovasjon. I tillegg har utbredt korrupsjon, og vedvarende voldelige konflikter hindret utenlandsinvesteringer og turisme. Resultatet er at Tsjad i dag er et av de minst utviklede landene i verden.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tsjad på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  647 830 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  38,4
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,535
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  46,70
  prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,249
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  21,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  88,2
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  730
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,05
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 284 000
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,92
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,8
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,6
  Hektar per person
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  57
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,498
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  12,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  10
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  19
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  36,71
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  108,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,2
  Prosent av BNP
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  39,7
  Prosent
  Undervektige barn
  13,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  39,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  123
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  5,8
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,5
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  50
  År
  Malariatilfeller
  188,6
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  856
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  8,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  35
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  179
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  154
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  30,8
  Prosent
  Alfabetisme
  22,3
  Prosent
  Antall år i skole
  5
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  74,2
  Prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,695
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,77
  Prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  85
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  8,8
  Prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  8,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  9 871 247 732
  US Dollar
  BNP per innbygger
  663
  US Dollar
  Primærnæring
  49
  Prosent
  Sekundærnæring
  15
  Prosent
  Tertiærnæring
  32
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -6,05
  Prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  6,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  27
  Prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 800
  Personer
  Befolkningstall
  15 353 184
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  19 460
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  412 142
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,404
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  158 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  52
  År
  Forventet levealder for menn
  49
  År
  Lykkeindeks
  4,35
  Skala: 1-10 (der 10 er best)