[[suggestion]]
Tsjad

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

N'Djamena

Etniske grupper

Sara 27.7%, arabere 12.3%, mayo-kebbi 11.5%, kanem-bornou 9%, ouaddai 8.7%, hadjarai 6.7%, tandjile 6.5%, gorane 6.3%, fitri-batha 4.7%, andre 6.7% (1993)

Språk

Fransk og arabisk (offisielle), sara (sør i landet). Over 120 ulike språk og dialekter.

Religion

Muslimer 53.1%, katolikker 20.1%, protestanter 14.2%, animister 7.3%, ateister 3,1%, andre/ukjent 2,3% (1993)

Innbyggertall

13 606 000

Styreform

Republikk

Areal

1 284 000 km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

1 991 PPP$

Nasjonaldag

11. august

Andre landsider

Geografi

Landskapet er preget av store ørkenområder i nord, og savanneområder i sør. Tsjad er tre ganger så stort som Norge. Fjellstrøkene har mer nedbør, som gir tilsig til oaser i lavere strøk. Både regnmengde og regntidens varighet øker mot sør, der et steppeklima dominerer. I nordlige Tsjad ligger det vulkanske Tibesti-fjellmassivet, som når opp i over 3000 moh. Mot sør skifter landskapet mellom fjellørken, grusørken og et bølgende hav av sandørken. Sahara går gradvis over i Sudanplatået, som strekker seg på tvers av kontinentet. Her ligger også den avløpsløse Tsjadsjøen. Tsjads miljøutfordringer er først og fremst for dårlig tilgang til rent vann. Et annet miljøproblem avfallshåndtering, noe som fører til at både jord og vann blir forurenset. Ørkenspredning er også et alvorlig problem i Tsjad.  

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tsjad ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området som utgjør dagens Tsjad har vært bebodd siden førhistorisk tid. Den dominerende staten i området var Kanem, som bidro til utbredelsen av islam på 1100-tallet. Blant de større kongedømmer i det senere Tsjad var Baguirmi, Oueddaï og Wadai. Kolonien Tsjad ble i 1884 tildelt Frankrike, som møtte sterk motstand hos lokalbefolkningen. I sør hadde en stor del av befolkningen blitt omvendt til kristendommen, og de ble brukt i koloniadministrasjonen og som mellomledd mellom myndighetene og bøndene. Det etniske/kulturelle skillet mellom et muslimsk nord og et kristent/animistisk sør skapte fortsatt konflikter etter at landet ble selvstendig i 1960. Skillet var et viktig element i den 30 år lange borgerkrigen som herjet landet i årene etter frigjøringen. Tidvis støttet Frankrike (og USA) og Libya hver sin side av krigen, mens Libya også okkuperte deler av Tsjad i perioder. På 1990 tallet startet en demokratiseringsprosess og noe som lignet fred. I 1998 brøt det ut nye opprør i nord, og disse har sporadisk flammet opp på tross av gjentatte fredsavtaler. I 2005 ble situasjonen igjen forverret etter at nye opprørsgrupper fra Darfur (vest-Sudan), gikk til angrep på Tsjads side av grensen. Det utviklet seg til konflikt mellom Sudan og Tsjad og konflikten blusser opp med ujevne mellomrom på tross av flere fredsavtaler og internasjonale fredsstyrker.

Samfunn og politikk

Tsjad er en republikk med flerpartisystem. Presidenten har mye makt som statssjef og øverstkommanderende for hæren. Han/hun utpeker statsministeren, som så danner regjering. Arven fra kolonitiden preger landets politikk og samfunn. Innbyggerne er mer lojale mot slekt, klan og folkegruppe enn mot staten. Konfliktlinjene mellom nomadiske muslimer i nord og jordbruksfolk - ofte kristne - i sør er sterke. Korrupsjon gjennomsyrer alle deler av samfunnet, og regjeringen blander seg ofte inn i domstolenes arbeid. Både regjeringsstyrker og opprørsgrupper begår grove overgrep mot sivilbefolkningen, og titusener har flyktet fra den politiske volden.

Økonomi og handel

Tsjad var en lite prioritert koloni under fransk styre, og var derfor lite utviklet ved selvstendigheten. Mange års borgerkrig og krig med både Libya og Sudan har siden bidratt til å hindre vekst og utvikling. Tsjad er derfor et av verdens sosialt og økonomisk minst utviklede land, og et av landene i verden med mest korrupsjon. En grunnleggende årsaken til lav økonomisk utvikling er at landet ikke har kyst, er geografisk isolert, og har et ørkenklima med mye tørke. Sør i landet fins det olje, og oljeeksporten har siden 2003 gitt landet økte inntekter. Før den tid var Tsjad helt avhengig av bomullsproduksjon, og husdyrslandbruk.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tsjad på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 284 000
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,9
  Prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  15 353 184
  tall
  Fruktbarhetstall
  5,8
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,695
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,404
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  50
  År
  Forventet levealder for kvinner
  52
  År
  Forventet levealder for menn
  49
  År
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  38,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  88,2
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  34,4
  Prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 800
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  19 460
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  412 142
  Personer
  Internt fordrevne
  158 000
  Internt fordrevne
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  275
  Fredsindeksen
  2,498
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  123
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  159
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,92
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,05
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,88
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,6
  Hektar per person
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  67
  Drapsrate
  9,04
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  12,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,765
  Skala
  Henrettelser
  10
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  19
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,77
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,30
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  108,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  13
  Prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  52,8
  Prosent
  Alfabetisme
  40,0
  Prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  50,8
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  12
  Prosent
 •  

  Tsjad

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  8,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,9
  Prosent
  Barnearbeid
  39,0
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  49
  Prosent
  Sekundærnæring
  15
  Prosent
  Tertiærnæring
  32
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  2 857 382 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data