[[suggestion]]
Tyrkia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ankara

Etniske grupper

Tyrkere 70-75%, kurdere 19%, andre minoriteter 7-12% (2016, estimat)

Språk

Tyrkisk, kurdisk, dimli, azeri, kabardian

Religion

Muslimer 99,8%, andre 2%

Innbyggertall

81 257 239 (juli 2018, estimat)

Styreform

Presidentstyrt republikk

Areal

783 560 km2

Myntenhet

Tyrkisk lira

BNI pr innbygger

25 247 PPP$

Nasjonaldag

29. oktober

Andre landsider

Geografi

I sør og nord har Tyrkia langstrakt kyst mot Middelhavet og Svartehavet som er populære reisemål for turister fra hele Europa. I øst danner steile fjellkjeder naturlige grenser mot nabolandene Irak og Iran. Fjellområder dominerer også mesteparten av innlandet, hvor gjennomsnittshøyden er 1000 meter over havet. I de vestlige delene av landet består landskapet av lavtliggende sletteområder som er ideelle for landbruk.

Tyrkia ligger mellom flere tektoniske plater. Dette har ført til hyppige jordskjelv, ofte med katastrofale konsekvenser. Klimaet er svært variert, med temperert middelhavsklima i sørvest og kaldt innenlandsklima i fjellområdene i nordøst. Tyrkia står overfor store miljøproblemer. Jorderosjon har skadet mer enn halvparten av den dyrkbare marken i landet, og luftforurensningen i byene har økt dramatisk de siste årene. Dårlig statlig styring har dessuten ført til at mange bedrifter fritt har kunnet slippe ut giftige kjemikalier i elvene.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tyrkia ville vi trenge 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Tyrkia er den siste resten av Det osmanske riket, som i årene 1300-1550 var et av verdens mektigste imperier. Imperiet ble grunnlagt etter at mongolene hadde fordrevet de fleste muslimene i dagens Iran og Irak inn i Tyrkia, hvor de samlet seg under Osman I. På sitt største omfattet Det osmanske riket hele Nord-Afrika, mesteparten av Sørøst-Europa og store områder i Asia. På 1800-tallet gikk imperiet inn i en lang nedgangsfase, og mistet stadig flere områder. Etter å ha deltatt på den tapende siden i første verdenskrig (1914-1918) kollapset riket.

I 1924 ble restene omgjort til Den tyrkiske republikk, grunnlagt av Mustafa Kemal, som kaltes Atatürk: «tyrkernes far». Alle spor av en religiøs stat ble fjernet, og skillet ble nedfelt i den nye grunnloven. Atatürk døde i 1938, men partiet han grunnla ble sittende med makten til 1950. Da kom Det demokratiske partiet (DP) til makten. De neste tre tiårene ble preget av politisk uro, og militæret grep inn og avsatte regjeringene i 1960, 1971 og 1980, av ulike årsaker. Fra 1984-1999 var det full krig mellom det tyrkiske militæret og geriljahæren til folkeslaget kurdere, PKK. PKK ønsker å løsrive seg fra Tyrkia, og danne en selvstendig, kurdisk stat.

Samfunn og politikk

Tyrkia har blitt mindre demokratisk over flere år. En økende misnøye med president Erdogans autoritære styre førte til at deler av det tyrkiske militæret forsøkte å gjennomføre et statskupp i juli 2016. Kuppforsøket ble raskt slått ned, og åpnet en mulighet for at Erdogan kunne erklære unntakstilstand og arrestere de han oppfattet som fiender: soldater, journalister og politiske konkurrenter. Etter dette var landet ikke lenger demokratisk. 

Tyrkia var lenge en parlamentarisk republikk, hvor presidenten var folkevalgt statssjef, og statsministeren var regjeringssjef og oppnevnt av et folkevalgt parlament. I 2017 endret det regjerende partiet AKP dette gjennom en omstridt folkeavstemning preget av valgfusk, slik at statsministerposten forsvant og presidenten fikk mye makt på bekostning av statsministeren og parlamentet.

Militæret har historisk grepet inn i politikken, men er nå styrt av presidenten. Rettsvesenet blir også kontrollert av presidenten i stadig større grad.

Tyrkia er et sosialt splittet land, med enorme forskjeller i utdannings- og inntektsnivå mellom bybefolkningen i vest og de mindre landsbyene i øst. Den kurdiske minoriteten i øst utgjør nesten 20 prosent av befolkningen, og har vært diskriminert i mange tiår.

Tyrkia har blitt en part i konflikten i Syria. I den sammenheng har kampen mot PKK og kurderne intensivert. Over to millioner syrere har flyktet til Tyrkia, som lenge har jobbet for å bli medlem i EU. Som følge av flyktningstrømmen til Europa har EU og Tyrkia inngått en avtale. Den innebærer blant annet at Tyrkia skal begrense antallet som flykter videre fra Tyrkia til Europa, mot at samtalene om tyrkisk EU-medlemskap tas opp igjen.

Økonomi og handel

En grunnleggende del av ideologien til Atatürk, det moderne Tyrkias grunnlegger, var at staten skulle kontrollere mesteparten av økonomien. Utover på 1980-tallet begynte en delvis privatisering av de statseide selskapene, men staten er fortsatt en viktig økonomisk aktør i landet. Privatiseringen ble ikke fulgt opp med et skikkelig regelverk, noe som har ført til svært omfattende korrupsjon i landet, og enkelte anslag tyder på at den svarte økonomien kan utgjøre så mye som 50 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP).

De siste årene har masseproduksjon av biler og elektronikk tatt over stadig større deler av økonomien, mens jordbruket har gått tilbake. Landet er imidlertid fortsatt en av verdens største landbruksprodusenter, og er selvforsynt med mat. Tyrkia har hatt stabil økonomisk vekst gjennom 2000-tallet, med unntak av nedgangen som fulgte den internasjonale finanskrisen i 2009.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Tyrkia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  3 141 610 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  1,60
  prosent
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,791
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,669
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
  Lykkeindeks
  5,37
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  70,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  11,9
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  105
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  3,2
  Hektar per person
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  345 981
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  4,49
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,5
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  785 350
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,88
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  26,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  15,4
  Prosent
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  387
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  111 828
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  3 993 404
  Personer
  Fredsindeksen
  2,898
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  98,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  14,33
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  1 097 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  41
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  52,81
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  82,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,2
  Prosent av BNP
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  1,7
  Prosent
  Veksthemmede barn
  9,50
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  12
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  16
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  6
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  27
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  17
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,6
  Prosent
  Alfabetisme
  96,2
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  94,3
  Prosent
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,328
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  15,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  32,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  14,57
  Prosent
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  44
  Prosent
  Vannuttak
  42,9
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  13
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  2 855
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  16,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  10,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  851 549 299 635
  US Dollar
  BNP per innbygger
  10 546
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  65
  Prosent
  Økonomisk vekst
  5,80
  Prosent
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  64,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  97
  Prosent
 •  

  Tyrkia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  106 378
  Personer
  Befolkningstall
  81 916 871
  tall