[[suggestion]]
Uruguay

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Montevideo

Etniske grupper

Europeisk opprinnelse 88%, mestis 8%, afrikansk opprinnelse 4%,

Språk

Spansk (offisielt), Portunhol, Brazilero (blandinger mellom portugisisk og spansk)

Religion

Katolikker 47.1 %, ikke-katolske kristne 11.1%, autonome kirkesamfunn 23,2 %, jøder 0,3 %, ateister/agnostikere 17,2 %, andre 1,1 % (2006)

Styreform

konstitusjonell republikk

Areal

176 220 km2

Myntenhet

Peso

BNI pr innbygger

21 620 PPP$

Nasjonaldag

25 august

Andre landsider

Geografi

Uruguay er et av de minste landene i Sør-Amerika. Landområdet danner overgangen mellom høylandet i Brasil og det argentinske slettelandet. Ved grensen til Brasil reiser det seg to høydedrag, som løper innover landet i sørøstlig retning. Mot sør erstattes åsene av slettelandskap. Omtrent 85 prosent av landet dekkes av gress-stepper, som til stor del brukes til beitemark. Río Negro er Uruguays viktigste elv. Den deler landet på tvers og danner flere smale sjøer. Río Negro renner ut i Uruguay-elven, som danner en naturlig grense til Argentina. Langs elvene er det smale skogbelter.

Uruguay ligger i det subtropiske klimabeltet og har fire årstider. Det er varmest fra desember til februar, og fra juni til august er det vinter. Da kan temperaturen synke ned mot null, men det er ingen snø i landet. I 2006 bygde Uruguay en papirmassefabrikk ved Uruguay-elven. Dette førte til store protester fra argentinske miljøaktivister, og saken gikk til den internasjonale domstolen. Den kom i 2010 frem til at virksomheten kunne fortsette fordi den ikke strider mot miljøkrav. Luftforurensning forårsaket av industrien er et stort problem, særlig i tettbygde strøk.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Uruguay ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fordi Uruguay ikke hadde gullforekomster ble det sent kolonisert sammenlignet med andre latinamerikanske land. Mot slutten av 1600-tallet opprettet imidlertid Portugal og Spania kolonier i området. Landene kjempet om retten til Uruguay frem til 1776. Da ble hele landet spansk koloni. Indianerne ble nesten utryddet, og noen få rike eide all jorden. Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet svekket Spania, og kolonien falt sammen.

Portugal tok makten, og i 1817 ble Uruguay del av Brasil. Fem år senere ble Brasil selvstendig fra Portugal, og ved hjelp av Storbritannia oppnådde Uruguay selvstendighet i 1828. Det liberale Coloradopartiet og det konservative Blancopartiet ble dannet på 1830-tallet. Voldelige konflikter mellom disse partiene preget resten av århundret. I 1903 ble Coloradopartiets Ordóñez valgt til president, og konfliktene roet seg ned. Ordóñez la grunnlaget for et moderne demokrati og en velferdsstat som var unik i Latin-Amerika.

Uruguay ble på 1950-tallet rammet av økonomiske problemer, noe som førte til ny sosial uro. I 1973 overtok militæret makten. Tortur, drap og fengsling av opposisjonelle preget 1970-tallet. Fordi militærjuntaen ikke klarte å stanse den økonomiske nedgangen, ga den stadig mer makt fra seg på 1980-tallet. Sanguinetti ble i 1985 den første sivile presidenten på 12 år, og samfunnet ble stadig friere.

Samfunn og politikk

Uruguay er en republikk. Presidenten er både stats- og regjeringssjef og velger regjeringen selv. Den samme personen kan ikke være president to perioder på rad. Uruguay er et av Latin-Amerikas mest demokratiske land. Alle grunnlovsendringer må godkjennes ved folkeavstemning. De to høyrepartiene Blancos og Colorados har dominert politikken siden 1800-tallet. I 2004 tok imidlertid venstrealliansen Breda over både presidentvervet, og fikk flertall i nasjonalforsamlingen.

Utdanningsnivået i Uruguay er svært høyt sammenlignet med andre latinamerikanske land. All utdanning er gratis, inkludert på universitetsnivå, og en stor andel av alle unge studerer. Levestandarden er relativt høy, og andelen fattige er lav i forhold til resten av kontinentet. I 2008 fikk homofile rett til å inngå registrerte partnerskap, og i 2012 ble Uruguay det andre latinamerikanske landet som tillater abort.

Økonomi og handel

Økonomien i Uruguay er preget av jordbruk og eksport av jordbruksprodukter. Kvegdrift og sauehold dominerer jordbrukssektoren, og landet har lenge eksportert kjøtt, ull og skinn. De siste årene har også soyabønner blitt en viktig eksportvare. Avhengigheten av eksportinntekter fra noen få jordbruksprodukter gjør økonomien sårbar for svingninger i verdensmarkedet. Derfor forsøker Uruguay å utvikle andre næringer, som turisme og finanstjenester.

Hovedstaden Montevideo har lenge vært et av Sør-Amerikas viktigste finanssentra. Landet har rykte på seg for å være et skatteparadis, men etter kritikk utenfra har det blitt mer åpenhet om banksektoren. Levestandarden i Uruguay er høyere enn i mange andre latinamerikanske land. Andelen av befolkningen som lever i fattigdom er lav, og landet har et godt fungerende velferdssystem. 

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Uruguay er medlem i Sikkerhetsrådet og informasjon som følger er knyttet til deres rolle i dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forholdet til land i Sikkerhetsrådet

Historisk sett har Uruguay et nært forhold til StorbritanniaEtter andre verdenskrig ble også USA en viktig samarbeidspartner, og Uruguay er positivt innstilt til Vesten generelt.

Tips

Uruguay bidrar ofte med tropper til fredsbevarende FN-operasjoner.

Som et lite land som tidligere har vært offer for at større land handler som de vil, støtter Uruguay seg på prinsippet om ikke-intervensjon. Det er med andre ord et viktig poeng for Uruguay at hvert land bestemmer selv innenfor egne grenser. I tillegg ønsker de også fokus på å få fram nødhjelp til befolkningen som lider.

Uruguay er et land som sjelden er i Sikkerhetsrådet. Derfor er det viktig for dem å vise handlekraft, for eksempel ved at rådet klarer å vedta en resolusjon. De vil derfor være en pådriver for å få nok land til å bli enige om en resolusjonstekst. Da er det lurt å snakke mye med de andre delegasjonene for å finne ut hvilke saker som kan tenkes å ha stort nok flertall.

Uruguay satt også i Sikkerhetsrådet i 2016, og stemte da for en resolusjon nummer 2266 som handlet om konflikten i Jemen. 

 • oppfordrer alle grupper til å avstå fra vold og jobbe for en fredelig overgang til ny regjering.
 • Uttrykker bekymring for humanitære overgrep mot sivile
 • Uttrykker bekymring over al-Qaidas sterke posisjon i landet.

På et sikkerhetsrådsmøte 12. juli 2017, kommenterte Uruguay luftangrepene i Jemen. De la vekt på at mange sivile, også mange barn, blir drept av disse angrepene. Uruguay kalte det barbariske handlinger, og krever at luftangrepene stanser. De mener også at Sikkerhetsrådet bør opprette en undersøkelseskommisjon som kan rapportere om menneskerettighetsbrudd i Jemen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Uruguay på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  176 220
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  13,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  10,5
  Prosent
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  3 469 551
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,284
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,804
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  77
  År
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  74
  År
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  56
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  196
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 450
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,761
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  30
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,83
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,97
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  32,37
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,0
  Hektar per person
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  25
  Drapsrate
  7,69
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,017
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  66,14
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  70
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  33,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  36,1
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  35,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  90
  Prosent
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,8
  Prosent
  Alfabetisme
  98,4
  Prosent
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  96
  Prosent
 •  

  Uruguay

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  22,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  5
  Prosent
  Sekundærnæring
  28
  Prosent
  Tertiærnæring
  64
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data