[[suggestion]]
Uruguay

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Montevideo

Etniske grupper

Europeisk opprinnelse 87,7%, afrikansk opprinnelse 4,6%, andre 7,7%

Språk

Spansk (offisielt), portunol, brazilero (blandinger mellom portugisisk og spansk)

Religion

Katolikker 47,1 %, ikke-katolske kristne 11.1%, autonome kirkesamfunn 23,2 %, jøder 0,3 %, ateister/agnostikere 17,2 %, andre 1,1 % (2006)

Styreform

konstitusjonell republikk

Areal

176 220 km2

Myntenhet

Peso

BNI pr innbygger

21 620 PPP$

Nasjonaldag

25. august

Andre landsider

Geografi

Uruguay er et av de minste landene i Sør-Amerika. Landområdet danner overgangen mellom høylandet i Brasil og det argentinske slettelandet. Ved grensen til Brasil reiser det seg to høydedrag, som løper innover landet i sørøstlig retning. Mot sør erstattes åsene av slettelandskap. Omtrent 85 prosent av landet dekkes av gress-stepper, som i stor grad brukes til beitemark. Río Negro er Uruguays viktigste elv. Den deler landet på tvers og danner flere smale sjøer. Río Negro renner ut i Uruguay-elven, som danner en naturlig grense til Argentina. Langs elvene er det smale skogbelter.

Uruguay ligger i det subtropiske klimabeltet og har fire årstider. Det er varmest fra desember til februar, og fra juni til august er det vinter. Da kan temperaturen synke ned mot null, men det er ingen snø i landet. I 2006 bygde Uruguay en papirmassefabrikk ved Uruguay-elven. Dette førte til store protester fra argentinske miljøaktivister, og saken gikk til den internasjonale domstolen. Den kom i 2010 frem til at virksomheten kunne fortsette fordi den ikke strider mot miljøkrav. Luftforurensning forårsaket av industrien er et stort problem, særlig i tettbygde strøk.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Uruguay ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fordi Uruguay ikke hadde gullforekomster ble det sent kolonisert sammenlignet med andre latinamerikanske land. Mot slutten av 1600-tallet opprettet imidlertid Portugal og Spania kolonier i området. Landene kjempet om retten til Uruguay frem til 1776. Da ble hele landet en spansk koloni. Indianerne ble nesten utryddet, og noen få rike eide all jorden. Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet svekket Spania, og kolonien falt sammen.

Portugal tok makten, og i 1817 ble Uruguay en del av Brasil. Fem år senere ble Brasil selvstendig fra Portugal, og ved hjelp av Storbritannia oppnådde Uruguay selvstendighet i 1828. Det liberale Coloradopartiet og det konservative Blancopartiet ble dannet på 1830-tallet. Voldelige konflikter mellom disse partiene preget resten av århundret. I 1903 ble Coloradopartiets José Battle y Ordóñez valgt til president, og konfliktene roet seg ned. Ordóñez la grunnlaget for et moderne demokrati og en velferdsstat som var unik i Latin-Amerika.

Uruguay ble på 1950-tallet rammet av økonomiske problemer, noe som førte til ny sosial uro. I 1973 tok militæret over makten. Tortur, drap og fengsling av opposisjonelle preget 1970-tallet. Fordi militærjuntaen ikke klarte å stanse den økonomiske nedgangen, ga den stadig mer makt fra seg på 1980-tallet. Sanguinetti ble i 1985 den første sivile presidenten på 12 år, og samfunnet ble stadig friere. 

Samfunn og politikk

Uruguay er en republikk. Presidenten er både stats- og regjeringssjef og velger regjeringen selv. Den samme personen kan ikke være president to perioder på rad. Uruguay er et av Latin-Amerikas mest demokratiske land. Alle grunnlovsendringer må godkjennes ved folkeavstemning. De to høyrepartiene Blancos og Colorados har dominert politikken siden 1800-tallet. På 2000-tallet fikk andre politiske partier også større oppslutning. 

Utdanningsnivået i Uruguay er svært høyt sammenlignet med andre latinamerikanske land. All utdanning er gratis, inkludert på universitetsnivå, og en stor andel av alle unge studerer. Levestandarden er relativt høy, og andelen fattige er lav i forhold til resten av kontinentet. I 2012 legaliserte Uruguay abort og likekjønnet ekteskap, og . I 2013 ble Uruguay det første landet i verden som legaliserte marihuana. 

Økonomi og handel

Økonomien i Uruguay er preget av jordbruk og eksport av jordbruksprodukter. Kvegdrift og sauehold dominerer jordbrukssektoren, og landet har lenge eksportert kjøtt, ull og skinn. De siste årene har også soyabønner blitt en viktig eksportvare. Avhengigheten av eksportinntekter fra noen få jordbruksprodukter gjør økonomien sårbar for svingninger i verdensmarkedet. Derfor forsøker Uruguay å utvikle andre næringer, som turisme og finanstjenester.

Hovedstaden Montevideo har lenge vært et av Sør-Amerikas viktigste finanssentra. Landet har rykte på seg for å være et skatteparadis, men etter kritikk utenfra har det blitt mer åpenhet om banksektoren. Levestandarden i Uruguay er høyere enn i mange andre latinamerikanske land. Andelen av befolkningen som lever i fattigdom er lav, og landet har et godt fungerende velferdssystem. 

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Uruguay er medlem i Sikkerhetsrådet og informasjon som følger er knyttet til deres rolle i dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forholdet til land i Sikkerhetsrådet

Historisk sett har Uruguay et nært forhold til StorbritanniaEtter andre verdenskrig ble også USA en viktig samarbeidspartner, og Uruguay er positivt innstilt til Vesten generelt.

Tips

Uruguay bidrar ofte med tropper til fredsbevarende FN-operasjoner.

Som et lite land som tidligere har vært offer for at større land handler som de vil, støtter Uruguay seg på prinsippet om ikke-intervensjon. Det er med andre ord et viktig poeng for Uruguay at hvert land bestemmer selv innenfor egne grenser. I tillegg ønsker de også fokus på å få fram nødhjelp til befolkningen som lider.

Uruguay er et land som sjelden er i Sikkerhetsrådet. Derfor er det viktig for dem å vise handlekraft, for eksempel ved at rådet klarer å vedta en resolusjon. De vil derfor være en pådriver for å få nok land til å bli enige om en resolusjonstekst. Da er det lurt å snakke mye med de andre delegasjonene for å finne ut hvilke saker som kan tenkes å ha stort nok flertall.

Uruguay satt også i Sikkerhetsrådet i 2016, og stemte da for en resolusjon nummer 2266 som handlet om konflikten i Jemen. 

  • oppfordrer alle grupper til å avstå fra vold og jobbe for en fredelig overgang til ny regjering.
  • Uttrykker bekymring for humanitære overgrep mot sivile
  • Uttrykker bekymring over al-Qaidas sterke posisjon i landet.

På et sikkerhetsrådsmøte 12. juli 2017, kommenterte Uruguay luftangrepene i Jemen. De la vekt på at mange sivile, også mange barn, blir drept av disse angrepene. Uruguay kalte det barbariske handlinger, og krever at luftangrepene stanser. De mener også at Sikkerhetsrådet bør opprette en undersøkelseskommisjon som kan rapportere om menneskerettighetsbrudd i Jemen.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Uruguay på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet