Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Vatikanstaten
Flagget til Vatikanstaten

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Vatikanstaten

Etniske grupper

Italienere, sveitsere

Språk

Latin, fransk, italiensk (tjenestespråk)

Religion

Romersk-katolsk kristendom

Styreform

Ekklesiastisk monarki

Andre landsider

Geografi

Vatikanstaten er verdens minste land, og ligger i Roma, hovedstaden i Italia. Landet består av noen få bygninger ved elven Tiberen, i tillegg til noen kirker og administrasjonsbygg i og utenfor Roma. Pavens sommerresidens i Albanerfjellene anses også som en del av Vatikanstaten. Landet har et typisk middelhavsklima, med milde, fuktige vintre og varme, tørre somre. Vatikanstaten har de samme problemene med luft- og vannforurensning som Roma. I 2007 bestemte Vatikanstaten å bli verdens første karbonnøytrale stat. Dette skal de få til ved å plante en skog i Ungarn.

Historie

Vatikanstaten er alt som er igjen etter de tidligere pavestatene som fantes i og rundt Roma fra det fjortende til det nittende århundre. Biskopene hadde stor makt i denne perioden, og erobret større områder i Italia. Allerede på 1000-tallet tok biskopen i Roma tittelen pave, etter det italienske ordet ’papa’ (far). Han erklærte seg som overhode for hele den vestlige kirke. Pavene beholdt makten over det sørlige Italia frem til 1860. Da startet kong Emmanuel II arbeidet med å samle Italia til ett land. Pave Pius IX ville ikke la Roma bli en del av Italia, og nektet å gi fra seg makten. I 1871 måtte han anse slaget som tapt etter en lengre beleiring. Ikke før i 1929 anerkjente Italia Vatikanstaten som en suveren stat med paven som overhode.

Samfunn og politikk

Vatikanstaten er Europas eneste absolutte monarki. Landets øverste sjef er paven, som velges for livstid. Det er kardinalkollegiet, som består av alle kardinalene i den romersk-katolske kirke, som velger paven. Paven styrer over hele den romersk-katolske kirken og har diplomatiske forbindelser med mer en 100 land. Pavens stat har siden 1400-tallet vært beskyttet av Sveitsergarden, som består av medlemmer fra den sveitsiske hæren. Ansvaret for administrasjonen av landet ligger hos en egen kommisjon på syv kardinaler. Vatikanstatens viktigste politiske arbeid er å fremme den romersk-katolske kirkes interesser over hele verden. Sentrale politiske temaer er religionsfrihet, utviklingsspørsmål og dialog mellom religioner. Landet er ikke medlem av FN fordi den romersk-katolske kirken skal være politiske nøytral. Siden 1964 har Vatikanstaten som eneste selvstendige stat i verden, unntatt Palestina, hatt status som permanent observatør i FN. Landet har sin egen radiostasjon og gir ut en dagsavis.

Økonomi og handel

Vatikanstaten er del av den italienske økonomien, og har ikke noe eget økonomisk system. Landets inntekter kommer hovedsakelig fra frivillige bidrag og gaver fra romersk-katolske kirker over hele verden. De har en egen bank som administrerer donasjonene. Landet tjener også på at det hvert år kommer millioner av turister til den kjente Peterskirken. Kirken ble bygget på 1506 og 1626 av kjente arkitekter som Michelangelo og Bernini. Besøkende kommer også til Vatikanmuseet hvor Det sixtinske kapell (pavens personlige kapell) ligger. I tillegg har landet betydelige inntekter på å selge sine egne frimerker, mynter og suvenirer..

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Vatikanstaten på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  0
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  Mangler data
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  Mangler data
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data