[[suggestion]]
Vatikanstaten
Flagget til Vatikanstaten

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Vatikanstaten

Etniske grupper

Italiener, sveitsere, argentinere, og andre nasjonaliteter fra hele verden (2017)

Språk

Italiensk, latinsk, fransk og andre

Religion

Romersk-katolsk kristendom

Innbyggertall

1 000 (2017)

Styreform

Ekklesiastisk monarki

Areal

0,44 km²

Myntenhet

Euro

Andre landsider

Geografi

Vatikanstaten er verdens minste land, og ligger i Roma, hovedstaden i Italia. Landet består av noen få bygninger ved elven Tiberen, i tillegg til noen kirker og administrasjonsbygg i og utenfor Roma. Pavens sommerresidens i Albanerfjellene anses også som en del av Vatikanstaten. Vatikanstaten inneholder mange berømte bygg, som Peterskirken og Det sixtinske kapell, i tillegg til noen av verdens fineste museer og kunstsamlinger og er oppført på UNESCOs verdensarvliste.

Landet har et typisk middelhavsklima, med milde, fuktige vintre og varme, tørre somre. Vatikanstaten har de samme problemene med luft- og vannforurensning som Roma. I 2007 bestemte Vatikanstaten å bli verdens første karbonnøytrale stat. Dette skal de få til ved å plante en skog i Ungarn.

Historie

Vatikanstaten er alt som er igjen etter de tidligere pavestatene som fantes i og rundt Roma fra det fjortende til det nittende århundre. I romertiden lå det et sirkus der Petersplassen og Peterskirken ligger i dag. I følge tradisjonen ble apostelen Peter korsfestet og begravet ved dette sirkuset i år 67. Den første kristne keiseren, Konstantin, bygde en kirke over Peters grav på 300-tallet. I 1337 ble vatikanpalasset biskopen av Romas residens.

Biskopene hadde stor makt i denne perioden, og erobret større områder i Italia. Allerede på 1000-tallet tok biskopen i Roma tittelen pave, etter det italienske ordet ’papa’ (far). Han erklærte seg som overhode for hele den vestlige kirke. Pavene beholdt makten over det sørlige Italia frem til 1860. Da startet kong Emmanuel II arbeidet med å samle Italia til ett land. Pave Pius IX ville ikke la Roma bli en del av Italia, og nektet å gi fra seg makten. I 1871 måtte han anse slaget som tapt etter en lengre beleiring. Ikke før i 1929 anerkjente Italia Vatikanstaten som en suveren stat med paven som overhode.

Samfunn og politikk

Vatikanstaten er Europas eneste eneveldige monarki, som betyr at Paven har all makt alene. Kardinalkollegiet, bestående av alle kardinalene i den romersk-katolske kirke, velger paven på livstid. Paven styrer over hele den romersk-katolske kirken og har diplomatiske forbindelser med mer enn 100 land. Pavestaten har siden 1400-tallet vært beskyttet av Sveitsergarden, bestående av medlemmer fra den sveitsiske hæren. Ansvaret for administrasjonen av landet ligger hos en egen kommisjon på syv kardinaler. Kurien er pavens statsforvaltning. Den består av ni kongregasjoner (departementer). Vatikanet har sitt eget rettsvesen. I første rekke gjelder pavelige lover, og i andre rekke italienske. I Kurien inngår tre domstoler. 

Vatikanstatens viktigste politiske arbeid er å fremme den romersk-katolske kirkes interesser over hele verden. Viktig i dette arbeidet er landets egne medier. Sentrale politiske temaer er religionsfrihet, utviklingsspørsmål og dialog mellom religioner. Pave Frans har også vært opptatt av fattige og flyktninger, og å modernisere pavestaten. Landet er ikke medlem av FN, fordi den romersk-katolske kirken skal være politiske nøytral, men har status som permanent observatør.

Økonomi og handel

Vatikanstaten er del av den italienske økonomien, og har ikke noe eget økonomisk system. Landet har fire store inntektskilder. Den første er bidragene og erstatningen de mottar av Italia. Den andre er «Peterspenger» – de frivillige bidragene fra verdens katolikker. Den tredje viktige inntektskilden er avkastningene på kirkens investeringer. Landet har en egen bank som administrerer donasjonene – og har til tider vært utsatt for korrupsjonsskandaler. Den fjerde store posten er inntekter fra 30 millioner turister, som hvert år besøker Peterskirken. Kirken ble bygget mellom 1506 og 1626, av kjente arkitekter som Michelangelo og Bernini. Besøkende kommer også til Vatikanmuseet hvor Det sixtinske kapell (pavens personlige kapell) ligger. I tillegg har landet betydelige inntekter på å selge sine egne frimerker, mynter og suvenirer.

Vatikanet har i flere perioder hatt store underskudd på budsjettene, blant annet på grunn av kostnadene ved å restaurere kirkens mange historiske bygninger. De største kostnadene er likevel utgifter til personal i forvaltningen, utenlandske bestikkelser, samt Vatikanets medier.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Vatikanstaten på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  100,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  Mangler data
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,99
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  Mangler data
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  Mangler data
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  Mangler data
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vatikanstaten

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  801
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)