Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Vest-Sahara

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ingen (Tindourf)

Etniske grupper

Arabere, berbere

Språk

Arabisk

Religion

Muslimer

Styreform

Eksil

Andre landsider

Geografi

Vest-Sahara ligger i ytterkanten av ørkenen Sahara, som dekker store deler av det nordlige Afrika. Mesteparten av landet består av ørken og halvørken, med dårlig jordsmonn og nesten ingen nedbør. Klimaet er tropisk, med jevnt varme temperaturer året gjennom. Områdene langs kysten er noe kjøligere og har litt nedbør. Det golde landskapet i innlandet gjør at temperaturen kan variere med mer enn 30 grader mellom dag og natt, siden det ikke er noen planter som kan holde på varmen. Det sparsommelige regnet og mangelen på naturlige vannkilder gjør at tilgangen på rent vann er et konstant problem i Vest-Sahara. I tillegg trues jordbruket av ørkenspredning og hyppige sandstormer.

Historie

Dagens Vest-Sahara var i antikken befolket av berbere og beduiner som levde i mindre stammer uten faste bosettinger. Landet ble erobret av muslimske arabere på 700-tallet, og ble etter hvert en sentral for handelen mellom det vestlige og nordlige Afrika. Flere imperier kom og gikk i området, inntil europeerne erobret det nordlige Afrika på 1800-tallet. Vest-Sahara ble kolonisert av Spania etter Berlinkonferansen i 1884, og fikk i 1958 status som egen spansk provins. Utover på 1960-tallet begynte en frigjøringsbevegelse å vokse frem, og i 1973 ble den marxistiske motstandsgruppen Polisario grunnlagt. Da Spania trakk seg ut i 1975 ble landet umiddelbart okkupert av nabolandene Marokko og Mauritania. Året etter erklærte Polisario området som selvstendig, under navnet Den demokratiske arabiske Sahara-republikk. Mauritania trakk seg ut i 1979, men Marokko kontrollerer fortsatt mesteparten av Vest-Sahara. Polisario kjempet mot marokkanske styrker gjennom hele 1980-tallet, inntil FN forhandlet frem en fredsavtale i 1991. Forutsetningen for avtalen var at det skulle avholdes frie valg om selvstendighet, men dette har ennå ikke skjedd.

Samfunn og politikk

Eksilregjeringen holder til i den algeriske byen Tindourf. Regjeringen er sammensatt av Polisario-medlemmer, og har siden 1982 vært ledet av Muhammed Abdelaziz. Vest-Sahara anerkjennes i dag som selvstendig stat av mer enn 40 land, mens Marokkos krav på området anerkjennes av rundt 20 andre land. Den internasjonale domstolen i Haag godtok i 1975 Polisarios krav om at innbyggerne burde få stemme over selvstendigheten selv, men FN-styrken MINURSO har ikke vært i stand til å gjennomføre valg i området. Situasjonen er fastlåst, og siden 1980 har landet vært splittet i to deler av en minebelagt forsvarsmur bygget av Marokko. Polisario kontrollerer omtrent en fjerdedel av landet, mens Marokko styrer resten. Den langvarige konflikten har ført til store lidelser for lokalbefolkningen, og tusenvis av flyktninger lever i eksil i leire i nabolandet Algerie. Grove brudd på menneskerettighetene har funnet sted på begge sider av konflikten, og krigsfanger har gjentatte ganger blitt utsatt for tortur. Siden 2007 har FN ledet forhandlinger mellom Polisario og Marokko, men forhandlingene har stagnert.

Økonomi og handel

Vest-Saharas store økonomiske potensial er en av hovedårsakene til at Marokko ønsker å kontrollere landet. Vest-Sahara har store fiskeressurser, og en velfungerende industri produserer fiskemel og frossen fisk til eksport. Det finnes trolig olje og naturgass i havet, og flere vestlige oljeselskap har fått tillatelse til å begynne prøveboringer. I innlandet er det store mineralforekomster, og utvinningen av fosfater er en av landets viktigste inntektskilder. Mange tonn sand er solgt til bruk på Kanariøyenes strender. Marokkanske myndigheter har bygget opp et effektivt veinett og forsyning av elektrisitet til industrien. I havnebyen Laayoune har man bygget flere hoteller, og det satses i økende grad på turisme. Økonomien styres utelukkende av marokkanske myndigheter, og eksilregjeringen har ingen innflytelse på den økonomiske utviklingen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Vest-Sahara på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  18,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  2,7
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  553
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,2
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  68
  År
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  66
  År
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  116 541
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  Mangler data
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,93
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data