[[suggestion]]
Vest-Sahara

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ingen (Tindourf)

Etniske grupper

Arabere og berbere

Språk

Standardarabisk (offisielt), hasania og marokkansk arabisk

Religion

Muslimer

Innbyggertall

603 253 (2017)

Styreform

Eksilregjering

Areal

266 000 km2

Myntenhet

Sahrawi peseta

Andre landsider

Geografi

Vest-Sahara ligger i ytterkanten av ørkenen Sahara. Mesteparten av landet består av ørken og halvørken, med dårlig jordsmonn og nesten ingen nedbør. Klimaet er tropisk, med jevnt varme temperaturer året gjennom. Områdene langs kysten er noe kjøligere og har litt nedbør. Det golde landskapet i innlandet gjør at temperaturen kan variere med mer enn 30 grader mellom dag og natt, siden det ikke er noen planter som kan holde på varmen.

Det sparsommelige regnet og mangelen på naturlige vannkilder gjør at tilgangen på rent vann er et konstant problem i Vest-Sahara. I tillegg trues jordbruket av ørkenspredning og hyppige sandstormer.

Siden 1980 har landet vært delt i to av en marokkansk mur, som strekker seg fra grensen i nord til grensen i sør. Marokko kontrollerer tre fjerdedeler av området, inkludert kysten og alle byer. I disse områdene er flertallet av befolkningen innflyttede marokkanere. Fjerdedelen øst for muren er ubebodd.

Historie

I antikken var dagens Vest-Sahara befolket av berbere og beduiner, som levde i mindre stammer uten faste bosettinger. Landet ble erobret av muslimske arabere på 700-tallet, og ble etter hvert en viktig del av handelsrutene mellom det vestlige og nordlige Afrika. Flere imperier kom og gikk i området, inntil europeerne erobret det nordlige Afrika på 1800-tallet.

Vest-Sahara ble kolonisert av Spania etter Berlinkonferansen i 1884, og fikk i 1958 status som egen spansk provins. Utover på 1960-tallet begynte en frigjøringsbevegelse å vokse frem, og i 1973 ble den marxistiske motstandsgruppen Polisario grunnlagt. Da Spania trakk seg ut i 1975 ble landet umiddelbart okkupert av nabolandene Marokko og Mauritania. Året etter erklærte Polisario området som selvstendig, under navnet Den demokratiske arabiske Sahara-republikk. Mauritania trakk seg ut i 1979, men Marokko kontrollerer fortsatt mesteparten av Vest-Sahara. Konflikten er fremdeles ikke løst. Vest-Sahara er det eneste gjenværende territoriet på det afrikanske kontinent som FN fortsatt behandler som et uløst kolonispørsmål. 

Les mer om dagens situasjon i vår konfliktprofil om Vest-Sahara.

Samfunn og politikk

Vest-Sahara regnes av Marokko som en sørlig provins, og styres etter marokkanske lover, og med en guvernør som øverste representant for regjeringen. Befolkningen i Vest-Sahara, kalt saharawi, som bor i de marokkanskkontrollerte områdene deltar i marokkanske valg. I praksis har marokkansk militær og sikkerhetsstyrker mye makt i området, på grunn av konflikten.

Polisario ble dannet som en geriljagruppe, men er i dag en politisk bevegelse og en eksilregjering, med ministre, domstoler og egen lovgivende forsamling. Polisario kaller Vest-Sahara for Den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR), og anerkjennes av mer enn 80 stater, flest i Afrika og Latin-Amerika. Marokkos krav på området anerkjennes av rundt 20 land.

Den internasjonale domstolen i Haag godtok i 1975 Polisarios krav om at innbyggerne burde få stemme over selvstendigheten selv, men FN-styrken MINURSO har ikke vært i stand til å gjennomføre valg i området. Situasjonen er fastlåst, og siden 1980 har landet vært splittet i to deler av en minebelagt forsvarsmur bygget av Marokko.

Den langvarige konflikten har ført til store lidelser for lokalbefolkningen, og 120 000-170 000 mennesker bor i flyktningeleirer i nabolandet Algerie. Grove brudd på menneskerettighetene har funnet sted på begge sider av konflikten, og krigsfanger har gjentatte ganger blitt utsatt for tortur. Siden 2007 har FN ledet forhandlinger mellom Polisario og Marokko, men forhandlingene har stagnert.

Økonomi og handel

De marokkanskkontrollerte områdene av Vest-Sahara har store fiskeressurser, og en velfungerende industri produserer fiskemel og frossen fisk for eksport. Det finnes trolig olje og naturgass i havet, og flere vestlige oljeselskap har fått tillatelse til å begynne prøveboringer. I innlandet er det store mineralforekomster, og utvinningen av fosfater er en av landets viktigste inntektskilder. Mange tonn sand er solgt til bruk på Kanariøyenes strender. Den vestlige delen av landet mottar mye økonomisk støtte fra sentralregjeringen. Dette er et viktig ledd i forsøket på å integrere Vest-Sahara i Marokko, som har bygget opp et effektivt veinett, forsyner industrien med energi og subsidierer utdanning for sharawiere. I havnebyen Laayoune har man bygget flere hoteller, og det satses i økende grad på turisme.

Det finnes ingen bofast befolkning eller økonomi i de Polisariokontrollerte områdene. Det har vokst frem en liten økonomi rundt flyktningeleirene, ofte med hjelp av penger som sendes hjem fra saharawiere som arbeider utenlands, eller fra ulike bistandsprosjekter.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Vest-Sahara på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  81,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  Mangler data
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,92
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,2
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  68
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  Mangler data
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  Mangler data
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  18,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  Mangler data
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Vest-Sahara

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  567 421
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  118 611
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  66
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)