[[suggestion]]
Andorra
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Andorra la Vella

Etniske grupper

Andorranere 48,8%, spanjoler 25,1%, portugisere 12%, franskmenn 4,4%, andre 9,7% (2017)

Språk

Katalansk (offisielt), fransk, spansk, portugisisk

Religion

Katolisisme

Innbyggertall

76 953 (2018)

Styreform

Parlamentarisme

Areal

470 km2

Myntenhet

Euro

Nasjonaldag

8. september

Andre landsider

Geografi

Andorra er en innlandsstat i fjellkjeden Pyreneene. Landskapet er preget av bratt fjellterreng, med mange topper på over 2000 m.o.h. Landets høyeste topp er pic de la Pedrosa på 2946 m.o.h. Elven Valira med sideelver, renner gjennom hele landet og munner ut i elven Ebro i Spania. Landets laveste punkt er 840 m.o.h. og ligger i sør mot grensen til Spania. Klimaet er alpint middelhavsklima med kalde snørike vintre og varme tørre somre.

De største miljøutfordringene i Andorra er knyttet til avskoging og overbeite av fjellsidene. Overbeitet har ført til økt jorderosjon, noe som bidrar til at vind, regn, flom og snø vasker vekk den dyrkbare jorden. De bebygde fjelldalene sliter også med høy luftforurensning fra trafikk.

Historie

Andorra ble en selvstendig stat i 819 da Karl den store av frankerriket ga landet selvstendighet i bytte mot støtte i krigen mot maurerne. I 1278 fikk den spanske biskopen av Urgel og den franske greven av Foix delt lederskap over Andorra. Senere ble greven erstattet av den franske staten. Andorras styre forble delt mellom den spanske biskopen og den franske staten frem til 1993.  

På 1930-tallet økte misnøyen i Andorra over det politiske og økonomiske styret i landet. Misnøyen førte til allmenn stemmerett for befolkningen, og i 1933 ble det for første gang avholdt valg i landet. Kun menn over 25 år med en familie som hadde bodd i landet i minst tre generasjoner fikk stemme. Kvinner fikk først stemmerett i 1970.

I 1981 ble det for første gang opprettet en egen regjering i landet. Regjeringen startet arbeidet med en egen grunnlov. I 1993 støttet et stort flertall av befolkningen den nye grunnloven, og Andorra ble en selvstendig stat. Landet beholdt imidlertid den spanske biskopen av Urgel og den franske presidenten som offisielle statsoverhoder.

Samfunn og politikk

Formelt er Andorra et konstitusjonelt fellesfyrstedømme der den spanske biskopen av Urgel og den franske presidenten er landets statsoverhoder. I virkeligheten er Andorra et parlamentarisk demokrati. Den utøvende makten ligger hos en regjering som blir ledet av en regjeringspresident. Den lovgivende makten ligger hos et generalråd som blir valgt hvert fjerde år. Halvparten av representantene blir valgt av landets syv sogn, mens resten blir valgt direkte av hele landet. Generalrådet velger regjeringspresidenten, som alene velger regjeringen. Frankrike og Spania deler på det militære ansvaret for Andorra. Landet er ikke med i EU, men har bevart nære forbindelser med både Frankrike og Spania, og har flere samarbeidsavtaler med EU.

Andorra har en høy levestandard, med gratis helsetjenester og god trygdeordninger for syke og arbeidsledige. Den gjennomsnittlige levealderen er blant de høyeste i verden. Kvinner og menn er likestilte i landets lover, men kvinner tjener i gjennomsnitt mindre enn menn. Landet har også flere game tradisjoner og normer som gjør at samfunnet er kjønnsdelt. Landet får mye kritikk for sine strenge regler for immigrasjon som gjør det svært vanskelig å få statsborgerskap i landet.

Menneskelig utvikling

17

35 av 186

Andorra er nummer 35 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Andorras økonomi var frem til 1900 tallet basert på landbruk. Mot slutten av 1900-tallet vokste handel og turisme frem som de viktigste næringene. Andorra har ingen skatt på salg av varer, noe har bidratt til å trekke turister til landet. De fleste turistene kommer om vinteren for å benytte seg av landets gode vintersportsanlegg. Hvert år besøker over 10 millioner turister det lille landet.

Andorra har lenge vært kjent som et bank- og finanssentrum. Gunstige skatteordninger førte til at mange internasjonale bedrifter og rike enkeltpersoner flyttet sin virksomhet til Andorra. Dette ga landet et rykte for å være et skatteparadis. I de senere år har det blitt innført nye skatter, og økonomien har blitt mer åpen for å bekjempe ryktet. Selv om landet ikke er med i EU, har Euro blitt brukt som valuta siden 2002.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Andorra på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

77 265

mennesker i Andorra

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

Ingen statistikk tilgjengelig
barn per kvinne i Andorra

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3

3

barn dør per 1000 levendefødte i Andorra

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 7

5,83

tonn CO2-utslipp per person i Andorra

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Andorra

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Andorra

Abonner på nyhetsbrev: