[[suggestion]]
Andorra

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Andorra la Vella

Befolkning

Andorranere 48,3 %, spanjoler 24,8 %, portugisere 11,2 %, franskmenn 4,5 %, andre 9,8 % (2021)

Språk

Katalansk (offisielt), fransk, kastiljansk (spansk dialekt), portugisisk

Religion

Romersk-katolsk (dominerende religion)

Innbyggertall

77 460 (2022)

Styreform

Parlamentarisk demokrati i et konstitusjonelt fellesfyrstedømme

Areal

470 km2

Myntenhet

Euro

Nasjonaldag

8. september

Andre landsider

Geografi

Andorra er en innlandsstat plassert i fjellkjeden Pyreneene. Landskapet er preget av bratt fjellterreng, med mange topper på over 2000 m.o.h. Landets høyeste fjell er Coma Pedrosa på 2946 m.o.h. Gjennom landet renner elven Valira og dens sideelver, før denne munner ut i elven Ebro i Spania. Landets laveste punkt er 840 m.o.h. og ligger ved grensen mot Spania i sør. Over en tredjedel av landet er dekket av skog. Klimaet er temperert med kalde, snørike vintre og varme, tørre somre. 

De største miljøutfordringene i Andorra er knyttet til avskoging og overbeite av fjellsidene. Overbeitet har ført til økt jorderosjon, noe som bidrar til at vind, regn, flom og snø vasker vekk den dyrkbare jorden. De bebygde fjelldalene sliter også med høy luftforurensning fra trafikk. Landet er utsatt for snøskred og jordskred. Andorra har svart på klimautfordringene sine ved å ratifisere Paris-avtalen.  

Historie

Arkeologer har funnet spor etter menneskelige bosetninger i området som kan dateres helt tilbake til 11 000 år før vår tidsregning, men det er få nedskrevne kilder til Andorras tidlige historie. Andorra er derav en av Europas eldste stater. 

I følge historier fikk Andorra sin frihet i 819 i gave av Karl den store av frankerriket i bytte mot støtte i krigen mot maurerne. Fra 1278 og fram til 1993 var fyrstedømmet delt mellom den spanske biskopen og den franske staten.   

På 1930-tallet økte misnøyen i Andorra over det politiske og økonomiske styret i landet. Misnøyen førte til allmenn stemmerett for befolkningen, og i 1933 ble det for første gang avholdt valg i landet. Kun menn over 25 år med en familie som hadde bodd i landet i minst tre generasjoner fikk stemme. Kvinner fikk først stemmerett i 1970. Stemmeretten ble senket til 18 år i 1985 og utvidet til alle innbyggere født i landet.  

I 1981 ble det for første gang opprettet en egen regjering i landet. Regjeringen startet arbeidet med en egen grunnlov. I 1993 støttet et stort flertall av befolkningen den nye grunnloven, og Andorra ble en selvstendig stat. Samme året ble Andorra også medlem av FN. Landet beholdt imidlertid den spanske biskopen av Urgel og den franske presidenten som offisielle statsoverhoder. 

Samfunn og politikk

Formelt er Andorra et konstitusjonelt fellesfyrstedømme der den spanske biskopen av Urgel og den franske presidenten er landets statsoverhoder. I praksis er Andorra et parlamentarisk demokrati. Den utøvende makten ligger hos regjeringen som blir ledet av regjeringspresidenten. Den lovgivende makten ligger hos et generalråd som blir valgt hvert fjerde år. Generalrådet velger regjeringspresidenten, og regjerningspresidenten velger regjeringen. Frankrike og Spania deler på det militære ansvaret for Andorra. Landet er ikke med i EU, men har bevart nære forbindelser med både Frankrike og Spania, og har flere samarbeidsavtaler med EU. 

Andorra har en høy levestandard, med gratis helsetjenester og gode trygdeordninger for syke og arbeidsledige. Den gjennomsnittlige levealderen er blant de høyeste i verden. Kvinner og menn er likestilte i landets lover, men kvinner tjener i gjennomsnitt mindre enn menn. Det er også et totalforbud mot abort. Landet får mye kritikk for sine strenge immigrasjonsregler som gjør det svært vanskelig å få statsborgerskap i landet. Hele 50% av befolkningen er ikke statsborgere, og mangler derfor stemmerett, ifølge Freedom House. Minoriteter som jøder og muslimer opplever å bli neglisjert. Det er for eksempel ingen anerkjent moske i Andorra. 

Andorra er delt inn i syv sogn - kalt parròquies - som styres av folkevalgte kommuneråd. 

Menneskelig utvikling

17

39 av 188

Andorra er nummer 39 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Andorras økonomi var frem til 1900 tallet basert på landbruk. Mot slutten av 1900-tallet vokste handel og turisme frem som de viktigste næringene. Andorra har veldig lav avgift på varer, noe har bidratt til å trekke turister til landet. De fleste turistene kommer om vinteren for å benytte seg av landets gode vintersportsanlegg. Hvert år besøker over 10 millioner turister det lille landet. 

Andorra har lenge vært kjent som et bank- og finanssentrum. Gunstige skatteordninger førte til at mange internasjonale bedrifter og rike enkeltpersoner flyttet sin virksomhet til Andorra. Dette ga landet et rykte for å være et skatteparadis. I de senere år har det blitt innført nye skatter, og økonomien har blitt mer åpen for å bekjempe ryktet. I 2009 utvidet Andorra samarbeidet om utveksling av økonomisk informasjon med flere land for å skape mer åpenhet rundt økonomien sin. Selv om landet ikke er med i EU, har Euro blitt brukt som valuta siden 2002. 

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook, Freedom House. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN. Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Andorra på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

80 088

mennesker i Andorra

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 1

1,2

barn per kvinne i Andorra

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3

3

barn dør per 1000 levendefødte i Andorra

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 7

5,78

tonn CO2-utslipp per person i Andorra

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Andorra

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 1

9,1

av 10 personer har tilgang til rent vann i Andorra

Abonner på nyhetsbrev: