[[suggestion]]
Barbados
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bridgetown

Befolkning

Afrikansk opprinnelse 92.4%, europeisk opprinnelse 2.7%, afrikansk+europeisk opprinnelse 3.1%, øst-indere 1.3%, andre 0.5% (2010)

Språk

Engelsk (offisielt), Bajansk (lokal dialekt av engelsk)

Religion

Protestanter 66.4%, romersk- katolske 3.8%, andre kristne 5.4%, andre 2.5%, ingen/uspesifisert 21.9% (2010)

Innbyggertall

287 708 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

430 Km2 (2021)

Myntenhet

Dollar

BNI pr innbygger

17 837 PPP$

Nasjonaldag

30. November

Andre landsider

Geografi

Barbados er en liten øystat som ligger mellom Det karibiske hav og Atlanterhavet. Den ligger for seg selv, øst for de andre karibiske øyene og er arealmessig verdens 14. minste stat. Barbados er en relativt flat øy, men i innlandet fins det høylandsplatåer. Korallrev omgir mesteparten av øya. Nesten hele øya er dyrkbar fordi korallrevet gir fra seg næringsstoffer til jorda. Øystaten har et tropisk klima med regntid fra juni til november, og resten av året er det tørke. Vanligvis ligger temperaturen mellom 20 og 30 grader.

Barbados er for det meste skånet fra orkaner og tropiske stormer, fordi landet ligger akkurat utenfor orkanbeltet. Men risikoen for orkaner og andre naturkatastrofer øker med klimaendringene. Barbados trues også av stigende havnivå. Landet har drevet sukkerindustri i 300 år, noe som har ført til jorderosjon og avskoging. I dag er bare 12 prosent av landets areal skog. I tillegg forurenses vannet av ulovlig dumping av søppel og dårlig avfallshåndtering fra skipene langs kysten.

Historie

Da portugisiske sjømenn kom til Barbados på 1500-tallet var øya ubebodd. Øystaten har tidligere sannsynligvis vært bebodd av karibiere og arawakere. I 1625 ble øya erklært britisk koloni, og 40 år senere var 50 000 slaver fra Afrika brakt til Barbados for å arbeide på de mange sukkerplantasjene. De siste slavene ble frigjort i 1838. I 1939 ble det opprettet et parlament på øya, noe som førte til økt selvstyre fra Storbritannia. Allmenn stemmerett ble likevel ikke innført før i 1950. Først i 1966 ble øya en uavhengig stat i Det britiske samveldet.( forløperen til dagens Samveldet av nasjoner) Generalguvernøren representerte den britiske monarken. Helt siden da har mange i Barbados ønsket å endre konstitusjonen, og bli republikk.

I 2020 ble det klart at Barbados 30. november 2021 skulle bli republikk. Dette var 55-årsdagen for selvstendigheten. Grunnlovsendringer ble vedtatt i oktober 2021, og det ble bestemt at en president skulle erstatte rollen til den britiske monarken. Den sittende generalguvernør Sandra Mason ble landets første president, og den 30.november startet hun landets første presidentperiode.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3

2,4

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Barbados ville vi trenge 2,4 jordkloder.

Samfunn og politikk

Barbados er en uavhengig republikk med president som statsoverhode. Presidenten blir valgt indirekte av parlamentet og har i hovedsak en seremoniell rolle, slik som den britiske monarken hadde før overgangen til republikk. Selv om Barbados ga avkall på den britiske monarken for å bli republikk, er landet fortsatt med i Samveldet av nasjoner. Sammen med regjeringen har statsministeren den faktiske politiske makten, og de er ansvarlige overfor landets lovgivende forsamling. Barbados fikk sin første kvinnelige statsminister i 2018 og sin første president i 2021.

Det er to store partier som har styrt i politikken: Det demokratiske arbeiderpartiet (DLP) og Barbados arbeiderparti (BLP). De har byttet på å ha makten, og fører mye av den samme politikken. Den nasjonale identiteten er i de senere årene forsterket og nye høytider og nasjonalsymboler er innført. 

Kriminalitet og narkotikahandel er et kjent problem for landet. Selv om antallet mord er blant de laveste i Karibien, er antallet dobbelt så høyt som i USA. Videre samfunnsproblemer er vold mot kvinner, korrupsjon, fattigdom og diskriminering av homofile og transpersoner. Befolkningstettheten er blant de høyeste i verden.

Menneskelig utvikling

15

68 av 188

Barbados er nummer 68 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Barbados er blant Karibias mest velstående stater. Politisk og økonomisk stabilitet har gitt en forholdsvis høy levestandard og en av de høyeste BNP per innbygger i Karibia. Landets økonomi har tradisjonelt vært basert på sukkerproduksjon, men fra første del av 1970-årene overtok turismen som den viktigste inntektskilden. Tjenestenæringen, som i stor grad drives for turismen, står for nærmere 90 % av landets BNP. Hvert år besøkes Barbados av langt flere turister enn det er lokale innbyggere. Mesteparten av turistene kommer fra USA.

Finanstjenester er også en viktig del av økonomien og flere internasjonale banker holder til på øya. Øya er også kjent for romproduksjon. Både sukkerindustrien og turismen er sesongpreget, noe som til tider fører til stor arbeidsløshet, og mange barbadiere drar utenlands etter arbeid. 

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN. Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Barbados på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

281 995

mennesker i Barbados

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 5

1,6

barn per kvinne i Barbados

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35

35

barn dør per 1000 levendefødte i Barbados

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

5

17 837

BNP per innbygger i PPP-dollar i Barbados

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Barbados

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 8

3,90

tonn CO2-utslipp per person i Barbados

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 7 9 10

7,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Barbados

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 8 8 9 10

6,8

av 10 personer har tilgang til rent vann i Barbados

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Barbados

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i Barbados

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

8 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,8

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Barbados

Abonner på nyhetsbrev: