[[suggestion]]
eSwatini

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Mbabane

Etniske grupper

Afrikanere 97%, europeere 3%

Språk

Engelsk (offisielt), siSwati (osffisielt)

Religion

Kristne 90% (sionister - en blanding av kristendom og naturreligioner - 40%, katolikker 20 %, andre 30% (inkludert anglikanere, metodister, mormonere, jehovas vitner)), muslimer 2%, andre 8% (inkludert baha'i, buddhister, hinduister, tradisjonelle religioner, jøder) (2015)

Innbyggertall

1 391 385 (2018)

Styreform

Monarki

Areal

17 360 km2

Myntenhet

Swazilandsk lilangeni, Sørafrikansk rand

BNI pr innbygger

8 330 PPP$

Nasjonaldag

6. september

Andre landsider

Geografi

ESwatini er en liten innlandsstat på grensen mellom Sør-Afrika og Mosambik. Til å være et lite land har eSwatini et variert landskap. Langs grensen til Mosambik er landskapet preget av fjellkjeden Lebombo. I vest består landskapet av en høytliggende savanne. Sørøst i landet ligger et frodig lavland, mens den nordøstlige delen av landet er dekket av  regnskog. Flere store elver renner fra vest mot øst. ESwatini har i hovedsak et subtropisk klima, men på grunn av fjellene er det store variasjoner i temperatur og nedbør.

De siste årene har landet vært plaget av lange tørkeperioder. Dette har skapt problemer for jordbruket, og mange som bor på landsbygda har hatt vanskeligheter med å få mat og rent drikkevann. I tillegg har overbeite ført til jorderosjon.

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i eSwatini ville vi trenge 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd mennesker i eSwatini i over 250 000 år. Funn viser at enkel gruvedrift og handel forekom i området allerede for 40 000 år siden, noen av verdens tidligste eksempler på slike aktiviteter.

Kongedømmet eSwatini ble først opprettet på begynnelsen av 1800-tallet under kong Sobhuza I. Det var under hans regime at landet fikk navnet Swaziland etter bantustammen Swazi, som hadde begynt å innvandre til området på 1400-tallet. Den nederlandske republikken Transvaal forsøkte på 1890-tallet å ta kontroll over landet, men lyktes ikke. Etter Boerkrigen som varte fra 1899-1902 ble Swaziland et britisk protektorat. Landet ble først selvstendig i 1968, og monarkiet ble gjenopprettet. Den politiske situasjonen har siden vært preget av kampen mellom monarkiet og forkjempere for et mer demokratisk styresett. I 2018 bestemte kongen at landet skulle skifte navn fra Swaziland til eSwatini.

Samfunn og politikk

ESwatini er et monarki der kongen i praksis har all makt. Til tross for en lovendring i 2006 der flere borgerrettigheter ble vedtatt, har kongen fremdeles en absolutt makt. Kongen er statssjef, og utnevner landets regjering. Mange av ministerne - blant annet statsministeren - tilhører kongefamilien. Kongen har også et råd, swazienes nasjonale råd, som han utnevner selv. I tillegg eier kongen alt land i hele eSwatini. Det finnes et parlament, som i teorien skal vedta landets lover. Kongen kan imidlertid legge ned veto mot alle lovforslag, og dermed stoppe lover fra å bli vedtatt. Monarken kan også oppløse parlamentet når han vil.

Samfunnet i eSwatini er inndelt i et komplisert klanssystem der et aristokrati i stor grad bestemmer innbyggernes rang og posisjon i samfunnet. Kvinner har en lav posisjon i samfunnet, og tradisjonelle regler og normer bidrar til diskriminering av kvinner. Også LHBTI+ personer blir regelmessig undertrykt og utsatt for diskriminering. ESwatini er et av landene i verden som er hardest rammet av hiv/aids. I dag er rundt 30 prosent av innbyggerne mellom 15-49 år smittet av hiv.

Økonomi og handel

ESwatini er sterkt preget av store ulikheter mellom fattige og rike. Rundt 70 prosent av befolkningen er preget av matmangel, og over 40 prosent av landets innbyggere lever i ekstrem fattigdom. Til tross for dette har eSwatini et relativt høyt bruttonasjonalprodukt per innbygger sammenlignet med andre afrikanske land. Pengene er imidlertid meget skjevt fordelt mellom noen få veldig rike personer, og den fattige majoriteten.

Størsteparten av befolkningen bor på landsbygda og arbeider i jordbruket. Store plantasjer produserer sukkerrør, mais, sitrusfrukter og bomull for eksport. Den fattige delen av befolkningen driver småbruk, og produserer i hovedsak for eget forbruk. Sukker er landets viktigste inntektskilde.

Korrupsjon og uansvarlig pengebruk fra myndighetene har ført til at mange utenlandske investorer har vært skeptiske til å investere i landet. Økonomien i eSwatini er tett knyttet opp mot den sør-afrikanske. Dette har gavnet landets økonomi, men har også gjort den sårbar for endringer eller nedgangstider i Sør-Afrika. På sikt kan aids-epidemien i landet bli den største utfordringen for landets økonomi.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for eSwatini på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet