[[suggestion]]
Komorene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Moroni

Etniske grupper

Antalote, cafre, makoa, oimatsaha, sakalava

Språk

Arabisk og fransk (offisielle), shikomoro (offisielt språk, blanding av swahili og arabisk)

Religion

Sunnimuslimer 98%, andre (katolikker, sjiamuslimer, andre kristne) 2%

Innbyggertall

821 164

Styreform

Føderal republikk

Areal

1 861 km2

Myntenhet

Franc à 100 centimes

BNI pr innbygger

3 152 PPP$

Nasjonaldag

6. juli

Andre landsider

Geografi

Komorene ligger i Mosambikkanalen, mellom Madagaskar og den afrikanske østkysten. Landet består av fire større vulkanøyer, og mange småøyer. De er hovedsakelig bygd opp av sorte basaltlag med korallrev rundt. Den aktive vulkanen Kartala er det høyeste fjellet, 2361 meter over havet. Rundt vulkanen vokser ylang-ylang, som brukes i parfyme og som Komorene er verdens største eksportør av. Savanne og plantasjer dominerer landskapet på de sentrale delene av øyene, mens kysten har våtmarksområder. Skogene som tidligere dekket øyene er borte, og ødeleggelse av jordsmonnet er et stort problem. 

Øyene har et tropisk kystklima, med små årlige temperaturvariasjoner (23-28 grader) og mye nedbør. Av landpattedyr finnes seks flaggermusarter og to halvapearter. 150 fuglearter er registrert, nesten halvparten av de 43 artene som hekker er stedegne (endemiske) og mange er utrydningstruede. 

Historie

Komorene ble først befolket på 400-tallet av melanesisk-polynesiske folk. Senere kom folk fra Afrikas østkyst, Indonesia, Madagaskar, Persia og arabiske områder. Øyene var underlagt mange sultaner, og tidlig på 1500-tallet ble Komorene oppdaget av europeiske sjøfarere. De neste årene bosatte portugisere, nederlendere og franskmenn seg der. Frankrike underla seg øyen Mayotte i 1843, og de tre andre øyene kom under fransk beskyttelse i 1886. Øyene fikk status som oversjøisk fransk territorium i 1947, med egen representasjon i den franske nasjonalforsamlingen.

Komorene ble selvstendig i 1975, men øyen Mayotte valgte i en folkeavstemning å forbli fransk. Dyp splittelse har preget Komorene siden. Landet har tidligere opplevd langvarig politisk uro, med 21 statskupp og kuppforsøk siden landet ble selvstendig. Den svake politiske ledelsen har gjort det mulig for utenlandske leiesoldater å ha innflytelse på øyene, gjennom deltakelse i militærkuppene.

I 2006 fikk landet oppleve sitt første fredelige maktskifte siden 1975. Et lokalt opprør på øyen Anjouan i 2007-2008 ble slått ned av en invasjonstropp med støtte av soldater fra Den afrikanske union (AU).

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Komorene ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Komorene er en forbundsrepublikk hvor presidenten er stats- og regjeringssjef. I 2001 fikk landet en ny grunnlov som sier at presidentposten skal rotere mellom de tre hovedøyene. Dette gav landet mer stabilitet og fredelige valg, men har også vært veldig dyrt i drift. Systemet ble avviklet med en ny grunnlov i 2018, som ble vedtatt etter en folkeavstemning som fikk mye kritikk for å være preget av trusler og valgfusk. Den nye grunnloven erklærer også islam som statsreligion.

Komorene er et av Afrikas mest tettbefolkede land. Innbyggertallet med arabisk bakgrunn vokser i byene, mens befolkningen på landsbygda ofte har afrikansk bakgrunn. Nesten halve befolkningen bor på øyen Grande Comore, men problemene med overbefolkning er størst på den mindre øyen Anjouan. Mange lever av selvforsyningsjordbruk, og derfor øker konfliktnivået når jorda ikke strekker til. Generelt er det ganske få på Komorene som er formelt ansatt i en jobb.

Mange drar derfor i utrygge båter over havet til Mayotte for å søke asyl. Ifølge franske myndigheter kan så mange som 10 000 ha druknet på vei over havet fra 1995-2012. Komorene har stort sett beholdt nære bånd til den tidligere kolonimakten Frankrike, selv om forholdet i perioder har vært spent på grunn av Mayotte. Frankrike har en militærbase på Mayotte, og anser derfor øyen som strategisk viktig.

Menneskelig utvikling

11

155 av 188

Komorene er nummer 155 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Komorene er et av Afrikas tettest befolkede land, og sammen med få naturressurser og politisk vanstyre har dette gjort at landet også er et av verdens fattigste. Landet er helt avhengig av internasjonal bistand og pengeoverføringer fra landsmenn som jobber i utlandet. Overbefolkning, få naturressurser og lite landbruksjord har gjort at rundt en tredel av landets befolkning bor i utlandet, de fleste i Frankrike. Frankrike er landets viktigste handelspartner og gir økonomisk bistand til Komorene.

Næringslivet er svakt utviklet og de fleste lever av jordbruk, inkludert fiske og skogbruk. Det drives i hovedsak selvforsyningsjordbruk, men landet eksporterer noen jordbruksvarer som vanilje og parfymevekster – og nellik står for over halvparten av eksportinntektene. Stor politisk uro gjennom mange år har bidratt til å svekke utviklingen i Komorene. Manglende stabilitet har gjort det vanskelig å tiltrekke utenlandske investeringer, turisme og utviklingsbistand til landet.

Kart

Statistikk

Statistikk for Komorene på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

888 456

mennesker i Komorene

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 8

3,9

barn per kvinne i Komorene

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63

63

barn dør per 1000 levendefødte i Komorene

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

3 152

BNP per innbygger i PPP-dollar i Komorene

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Komorene

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

2

0,31

tonn CO2-utslipp per person i Komorene

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Komorene

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Komorene

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
9 7 8 9 10

5,9

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Komorene

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8

8

er forventet antall år i skolen i Komorene

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Ingen statistikk tilgjengelig
GII-indeksen i Komorene

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

8 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,8

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Komorene

Abonner på nyhetsbrev: