[[suggestion]]
Liberia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Monrovia

Befolkning

Kpelle 20.3%, Bassa 13.4%, Grebo 10%, Gio 8%, andre afrikanske folkegrupper 43.7%, andre 3.2% (2008)

Språk

Engelsk (offisielt) 20%, rundt 20 afrikanske stammespråk

Religion

Kristne 85.6%, muslimer 12.2%, andre 0.8%, ingen 1.5% (2008)

Innbyggertall

5 130 997 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

111 370 km2

Myntenhet

Dollar à 100 cents

BNI pr innbygger

1 725 PPP$

Nasjonaldag

26. juli

Andre landsider

Geografi

Liberia er et langt og smalt land. Hele kysten består av sandstrender, hvor det finnes både sumper og laguner. I innlandet er det slettelandskap med mye skog, mens landskapet i nord preges av mindre fjellkjeder. En rekke elver renner ned fra fjellene og ut i Atlanterhavet. Klimaet i Liberia er tropisk, med høy luftfuktighet og temperaturer mellom 20 og 35 grader året rundt. Regntiden varer fra april til november, før tørre vinder fra Sahara tar over fra januar til mars.

Manglende regulering av trevareindustrien har ført til avskoging, og flere skogområder er nå blitt savanner. Landet har liten tilgang på ferskvann, særlig på landsbygda. Etter mange år med borgerkrig mangler landet et skikkelig renovasjons- og kloakksystem, noe som har ført til store helseproblemer for innbyggerne.

Historie

Lite er kjent om Liberias eldre historie, men mye tyder på at urfolket kalt for Kru og Mande har bodd i området siden før 1400-tallet. Europeiske kolonimakter kom til området andre halvdel av 1400-tallet og brukte Liberias befolkning som mellommenn i handelen med indre Vest-Afrika. Selve staten Liberia ble derimot ikke opprettet før på 1800-tallet. I 1822 kjøpte The American Colonization Society et stykke land for å danne et området for frigitte amerikanske slaver. Området USA kjøpte er i dag kjent som Monrovia, hovedstaden i landet, oppkalt etter den amerikanske presidenten James Monroe. Da Liberia ble en selvstendig republikk i 1847 var landet i stor grad påvirket av amerikansk kultur og liberalistisk ideologi. Dette førte til store forskjeller mellom de frigjorte slavene som dannet en overklasse og stammene som bodde der fra før. 

Først i 1944, da William Tubman ble valgt som president, ble den nære kontakten med USA brutt. Tubman satt som president frem til sin død i 1971, og politikken han førte ga Liberia gode sosiale og økonomiske resultater. Blant annet innførte han stemmerett for alle menn, og senere kvinner. Etter hans død har historien til Liberia vært preget av statskupp, økonomiske problemer og stor opposisjon. Etter statskuppet til Charles Taylor i 1989 ble landet ført inn i en svært blodig borgerkrig. Mer enn 270 000 mennesker mistet livet og flere hundre tusener flyktet til nabolandene. Etter at fredsavtalen i 2003 ble undertegnet har FN, internasjonale organisasjoner og regionale organisasjoner satt inn store ressurser for å stabilisere landet. Blant annet var FNs fredsbevarende styrke til stede fra 2003 til 2018.

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Liberia ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

På grunn av de tette båndene med USA gjennom 1800- og 1900-tallet er det politiske systemet i Liberia basert på det amerikanske. Maktfordelingsprinsippet står sterkt med en lovgivende forsamling bestående av to kamre, presidenten som statsoverhode og regjeringssjef, og høyesteretten som dømmende makt. Presidenten velges av folket og kan sitte i seks år i to perioder. I 2005 ble det første valget etter borgerkrigene holdt. Ellen Johnson Sirleaf (fra UP) var den første demokratisk valgte kvinnelige presidenten i Afrika, og hun satt med makten i Liberia fra 2006-2018. 

Politisk og sosial frihet, samt ytringsfrihet og pressefrihet, garanteres av grunnloven. Pressefriheten har i praksis ikke vært respektert og senest i 2018 ble flere journalister arrestert og utsatt for vold. Tross fredsbevaring, stabilitet og gjenoppbygging av et krigsherjet land er det fortsatt høy kriminalitet i Liberia. Flere landsbyer styres fortsatt av opprørsgrupper og gjenger, og deler av hovedstaden Monrovia er ødelagt. Væpnede ran og voldtekt er vanlig. Som et resultat av mange år med krig har Liberia et av verdens høyeste tall av lidelsen posttraumatisk stress. Under borgerkrigen ble mange barn tvangsrekruttert til militæret, og flere tidligere barnesoldater lider i dag av alvorlige traumer og rusproblemer. Med begrensede ressurser forsøkes det i dag å rehabilitere krigstraumatiserte barnesoldater og voldtektsofre.

Liberia ble hardt rammet av ebola-epidemien mellom 2014 til 2016. I perioder var landet nødt til å stenge ned skoler og innføre unntakstilstander i områder som var hardt rammet. Det anslås at rundt 5 000 mennesker i Liberia døde som følge av sykdommen.

Menneskelig utvikling

9

175 av 188

Liberia er nummer 175 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Liberia er rikt på naturressurser, og har i lengre perioder vært blant verdens største produsenter av gummi. De viktigste eksportartiklene er palmeolje, gull, diamanter, jernmalm og olje. Også gruveindustri er viktig for landets økonomi. Til tross for tilgang på naturressurser er Liberia et av de fattigste landene i verden, mye på grunn av en historie preget av krig og politisk uro. Landet opplevde en liten økonomisk oppgang mellom 2010 og 2013, men veksten snudde i 2014 da det var en global nedgang i råvarepriser og landet ble rammet av et alvorlig ebolautbrudd.

Landet sliter med enorm utenlandsgjeld, og Pengefondet har nektet å innvilge flere lån til landet. Liberia er fortsatt avhengig av utenlandske investeringer og bistand for å skape økonomisk vekst og utvikling. Det er høy arbeidsledighet blant befolkningen, og særlig unge står uten arbeid. Stadig flere er avhengige av å bytte varer og tjenester for å overleve, og byttemarkedet er nå større enn den alminnelige økonomien.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Liberia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

5 418 377

mennesker i Liberia

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 9

4,0

barn per kvinne i Liberia

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76

76

barn dør per 1000 levendefødte i Liberia

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

1 725

BNP per innbygger i PPP-dollar i Liberia

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 9 5
6 7 8 9 10

3,9

av 10 personer er underernærte i Liberia

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1

0,23

tonn CO2-utslipp per person i Liberia

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 8
6 7 8 9 10

4,8

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Liberia

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4

4

er forventet antall år i skolen i Liberia

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
8 7 8 9 10

5,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Liberia

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Liberia

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,648

GII-indeksen i Liberia

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Liberia

Abonner på nyhetsbrev: