[[suggestion]]
Liberia
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Monrovia

Etniske grupper

Kpelle 20.3%, Bassa 13.4%, Grebo 10%, Gio 8%, andre afrikanske folkegrupper 43.7%, andre 3.2% (2008)

Språk

Engelsk (offisielt) 20%, rundt 20 afrikanske stammespråk

Religion

Kristne 85.6%, muslimer 12.2%, andre 0.8%, ingen 1.5% (2008)

Innbyggertall

4 853 516 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

111 370 km2

Myntenhet

Dollar à 100 cents

BNI pr innbygger

813 PPP$

Nasjonaldag

26. juli

Andre landsider

Geografi

Liberia er et langt og smalt land. Hele kysten består av sandstrender, hvor det finnes både sumper og laguner. I innlandet er det slettelandskap med mye skog, mens landskapet i nord preges av mindre fjellkjeder. En rekke elver renner ned fra fjellene og ut i Atlanterhavet. Klimaet i Liberia er tropisk, med høy luftfuktighet og temperaturer mellom 20 og 35 grader året rundt. Regntiden varer fra april til november, før tørre vinder fra Sahara tar over fra januar til mars.

Manglende styring av trevareindustrien har ført til avskoging, og flere skogområder er nå blitt savanner. Landet har liten tilgang på ferskvann, og bare 13 prosent av landsbybefolkningen har tilgang til rent vann. Etter mange år med borgerkrig mangler landet et skikkelig renovasjons- og kloakksystem, noe som har ført til store helseproblemer for innbyggerne.

Historie

Da portugiserne kom til Liberias kyst i 1461 var landet bebodd av mindre stammer som drev jordbruk. Europeerne satte i gang en omfattende slavehandel, og befolkningen i Liberia fungerte som mellommenn i europeernes handel med innlandet i Vest-Afrika.  I 1821 kom frigitte slaver fra USA og slo seg ned i det som i dag er hovedstaden Monrovia. I 1822 kjøpte The American Colonization Society en del av landet, og dannet et område for frigitte amerikanske slaver. I løpet av en periode på nesten 20 år kom mer enn 13 000 frigitte slaver til området. Liberia ble en selvstendig republikk i 1847, og ble styrt av den amerikansk-liberiske befolkningen.

Siden den gang har Liberia vært preget av store forskjeller. Spesielt har forskjellene mellom de tidligere slavene og stammefolkene skapt uroligheter. De tidligere slavene fra Amerika brakte med seg og dannet en kristen tro og amerikansk kolonikultur, og hadde lite til felles med stammefolkene. Partiet The True Whig Party, ble stiftet i 1870 og hadde stor kontroll over Liberia i over 100 år.

Under perioden mellom 1930-1970 ble statsapparatet i landet videreutviklet, og staten fikk ansvar for større deler av landet. Daværende president William Tubman gjorde mye for å forbedre økonomien og utjevne forskjellene, og landet opplevde økonomisk vekst og fremgang på flere områder. Etter Tubmans død gikk Liberia inn i en nedgangsperiode som endte i statskupp i 1980, ledet at Samuel Doe. Statskuppet i 1980 markerte slutten på amerikansk-liberierenes ledelse og makt i landet. Doe ledet et undertrykkende regime som igjen skapte spenninger mellom befolkningen i landet. Doe ble drept under et nytt statskupp i 1989. Etter statskuppet kapret Charles Taylor makten, og landet ble ført ut i en svært blodig borgerkrig. Mer enn 270 000 mennesker mistet livet og flere hundre tusener flyktet til nabolandene. Etter at en fredsavtale ble undertegnet i 2003 har FN, internasjonale organisasjoner og regionale organisasjoner satt inn store ressurser for å stabilisere landet, og FNs fredsbevarende styrke var til stede fra 2003 til 2018.

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Liberia ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Liberia er en republikk. Landet har alltid hatt tette bånd til USA, og det politiske systemet er basert på det amerikanske. Makten fordeles mellom en lovgivende, utøvende og dømmende makt. Presidenten er landets statsoverhode, og velges for seks år av gangen. Da Ellen Johnson Sirleaf ble utnevnt til president for perioden 2006-2018 var hun Afrikas første demokratisk valgte kvinnelige statsleder. Under sin periode arbeidet hun med å bygge opp landet etter 14 år med krig og vold. Blant de største utfordringene var bekjempelse av korrupsjon i landet, avvæpning av de mange opprørsgruppene og å sikre tilgangen til elektrisitet og rent vann.

Tross fredsbevaring, stabilitet og gjenoppbygging av et krigsherjet land er det fortsatt høy kriminalitet i Liberia. Flere landsbyer styres fortsatt av opprørsgrupper og gjenger, og deler av hovedstaden Monrovia er fremdeles ødelagt. Væpnede ran og voldtekt er vanlig. Også hjelpearbeidere og personell fra de fredsbevarende styrkene har blitt anklaget for voldtekt. Som et resultat av mange år med krig har Liberia et av verdens høyeste tall hva gjelder posttraumatisk stress. Under borgerkrigen ble store deler av landets barn tvangsrekruttert til militæret, og flere tidligere barnesoldater lider i dag av alvorlige traumer og rusproblemer. Med begrensede ressurser forsøkes det i dag å rehabilitere krigstraumatiserte barnesoldater og voldtektsofre.

Menneskelig utvikling

9

173 av 186

Liberia er nummer 173 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Liberia er rikt på naturressurser, og har i lengre perioder vært blant verdens største produsenter av gummi. De viktigste eksportartiklene er palmeolje, gull, diamanter, jernmalm og olje. Også gruveindustri er viktig for landets økonomi. Til tross for tilgang på naturressurser er Liberia et av de fattigste landene i verden, mye på grunn av en historie preget av krig og politisk uro. Landet opplevde en forsiktig økonomisk oppgang mellom 2010 og 2013, men veksten snudde i 2014 da det var en global nedgang i råvarepriser og landet ble rammet av et alvorlig ebolautbrudd.

Landet sliter med enorm utenlandsgjeld, og Pengefondet har nektet å innvilge flere lån til landet. Liberia er fortsatt avhengig av utenlandske investeringer og bistand for å skape økonomisk vekst og utvikling. Det er høy arbeidsledighet blant befolkningen, og særlig unge står uten arbeid. Stadig flere er avhengige av å bytte varer og tjenester for å overleve, og byttemarkedet er nå større enn den vanlige økonomien.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Liberia på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

5 057 681

mennesker i Liberia

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 0

4,0

barn per kvinne i Liberia

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85

85

barn dør per 1000 levendefødte i Liberia

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

813

BNP per innbygger i PPP-dollar i Liberia

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 7 5
6 7 8 9 10

3,7

av 10 personer er underernærte i Liberia

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1

0,21

tonn CO2-utslipp per person i Liberia

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 8
6 7 8 9 10

4,8

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Liberia

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4

4

er forventet antall år i skolen i Liberia

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 5 10

8,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Liberia

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 3 9 10

7,3

av 10 personer har tilgang til rent vann i Liberia

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

7

0,651

GII-indeksen i Liberia

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Liberia

Abonner på nyhetsbrev: