[[suggestion]]
Libya
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tripoli

Etniske grupper

Arabere og berbere 97%, andre 3%

Språk

Arabisk, italiensk, engelsk

Religion

Sunnimuslimer 97%, andre/uspesifisert/ingen 3%

Innbyggertall

6 606 000

Styreform

Sosialistisk komitéstyre

Areal

1 759 540

Myntenhet

Dinar à 1000 dirham

Nasjonaldag

1. september

Andre landsider

Geografi

Libya ligger midt i Det nordafrikanske platået. Landet er nesten fem ganger så stort som Norge. Midt i landet finner man flere fjellkjeder med topper opp mot 3500 moh. Innlandet er tørt, med langstrakte ørkenområder uten planter og bebyggelse. Dette området har lite nedbør og ekstreme temperatursvingninger. Langs den vestlige kyststripen ligger fruktbare marker som egner seg godt for landbruk. Her er bebyggelsen langt tettere enn i innlandet. Flere av de større byene ligger i denne regionen, som har et typisk mildt Middelhavsklima. Øst for Sidra-gulfen går kysten over i lave åsrygger, som også er tett befolket.

Til tross for store forskjeller mellom regionene, er manglende nedbør en konstant faktor i hele Libya. I ørkenområdene kan det gå flere år mellom hver regnskur, mens kystområdene har en maksimal nedbør på 4-500 mm hvert år.

Libyas største miljøproblemer er knyttet til landets klima og beliggenhet. Landet har dårlig tilgang på rent drikkevann, og sliter med ørkenspredning og jorderosjon på grunn av dårlig jordsmonn.

Historie

Libya har lite dokumentert eldre historie. Islam og arabisk kultur og språk ble innført på 600-tallet da området ble innlemmet i det arabiske riket. Etter 900 år som kasteball mellom arabiske sultaner tok osmanere over kontrollen i Libya på 1500-tallet. Da ble politisk styring overlatt til leiesoldater, og libyske havner ble brukt av osmanske sjørøvere som herjet i Middelhavet de neste hundre årene. I 1911 ble landet invadert av Italia, og flere tusen italienere flyttet til landet. Det var på denne tiden at store vei- og industriprosjekter ble satt i gang.

Under andre verdenskrig ble Libya invadert av britiske styrker. I 1951 ble landet selvstendig, som et av de første i Afrika. Den gang var Libya et kongedømme under kong Idris. Han hadde enorme problemer med fattigdom og underutvikling, og var helt avhengig av utenlandsk bistand fram til oljefunnet i 1959.

I 1969 ble det gjennomført statskupp, ledet av oberst Muammar al-Gaddafi. Gaddafi var diktator i Libya i 42 år. Landets økonomi ble på kort tid et av Afrikas største, takket være oljen. Gaddafi støttet militante grupper og terrorisme internasjonalt. Dette førte til at FN innført økonomiske sanksjoner mot Libya på 1990-tallet.

I 2011 brøt det ut opprør mot Gaddafi-regimet, som utløste en borgerkrig i landet. FNs sikkerhetsråd ga deretter NATO tillatelse til å bruke militærmakt i Libya for å beskytte sivile. Norge var med i operasjonen, og bidro til at Gaddafi-regimet falt. Krigen førte til kaos og lovløshet i landet, inkludert oppblomstring av menneskehandel og islamistisk ekstremisme.

Økologiske fotavtrykk

1 2 5

2,6

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Libya ville vi trenge 2,6 jordkloder.

Samfunn og politikk

Etter Gaddafi-regimets fall har Libya vært plaget av lovløshet og kaos. Libya har en rekke militsgrupper som støtter ulike konkurrerende myndigheter i landet. Det er en pågående konflikt mellom restene av den gamle statsmakten, med utgangspunkt i hovedstaden Tripoli i vest, og en nyere (da internasjonalt anerkjent) myndighet i Tobruk i øst. Senere, gjennom forhandlinger i FN-regi, ble det etablert en helt ny koalisjonsregjering, som flyttet inn i Tripoli. Likevel har det vært konflikt og splittelser knyttet til denne løsningen. Deler av nasjonalforsamlingen (parlamentet) anerkjenner ikke den nye, FN-støttede regjeringen. I praksis er det tre regjeringer som konkurrerer om makten, og en rekke militser som har ulike internasjonale støttespillere, slik som Sudan, Qatar og Tyrkia.

Det er et omfattende brudd på menneskerettigheter i Libya, særlig mot flyktninger og migranter. Landet har lenge vært et knutepunkt for mennesker som forsøker å ta seg over Middelhavet til Europa. Flere hundretusen migranter befinner seg i landet. Mange av de lever i interneringsleirer, styrt av menneskesmuglere som tjener mye penger på migrantenes vanskelige situasjon.

Menneskelig utvikling

14

108 av 186

Libya er nummer 108 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Så mye som 95 prosent av økonomien består av oljeindustrien, men store deler av inntektene fra denne sektoren kommer ikke innbyggerne til gode. Fem år etter borgerkrigen lå oljeproduksjonen på rundt en femtedel av hva den gjorde før krigen. Dessuten hadde prisene for oljen på verdensmarkedet stupt, noe som bidro til at Libyas økonomi gikk kraftig nedover.

Omfattende korrupsjon og smugling av varer til nabolandene bidrar til en økonomisk vanskelig situasjon i Libya. Tidligere forsøk på å minske oljens betydning, ved å blant annet gjennomføre ambisiøse planer om utvikling av jordbruk og industri, har ikke ført frem.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Libya på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

6 871 292

mennesker i Libya

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 0

2,1

barn per kvinne i Libya

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12

12

barn dør per 1000 levendefødte i Libya

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig
BNP per innbygger i PPP-dollar i Libya

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Libya

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8,96

tonn CO2-utslipp per person i Libya

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 3 9 10

7,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Libya

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Libya

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Libya

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i Libya

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

2

0,172

GII-indeksen i Libya

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 9 3 4 5
6 7 8 9 10

1,9

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Libya

Abonner på nyhetsbrev: