[[suggestion]]
Paraguay
Flagget til Paraguay

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Asunción

Befolkning

Mestiser 95 % (etterkommere av spanjoler og indianere), andre 5 %

Språk

Spansk (offisielt) og guarani (offisielt) 46,3%, bare guarani 34%, bare spansk 15,2%, andre (inkludert portugisisk, tysk, andre urspråk) 4,5%, (2012)

Religion

Romersk katolske 89,6%, protestanter 6,2%, andre kristne 1,1%, andre/uspesifisert/ingen 3%, (2002)

Innbyggertall

7 305 842 (2022)

Styreform

Republikk

Areal

406 752 km2

Myntenhet

Paraguayansk guaraní

BNI pr innbygger

15 977 PPP$

Nasjonaldag

15. mai

Andre landsider

Geografi

Paraguay er en innlandsstat i midten av det Søramerikanske kontinentet. Størstedelen av landet består av lavland og skog. Landet deles i to av elven Paraguay, som renner fra nord mot sør. Områdene vest for elven er en del av slettelandskapet Chaco mens det øst for elven er store skoger og et bølgende landskap. Langs elven er det et bredt sumpområde som blir oversvømt hvert år. Klimaet er subtropisk, med varme somre og milde vintre. 

Avskogning og vannforurensning er et alvorlig miljøproblem i Paraguay. I Chaco-regionen skjer avskogningen raskere enn noe annet sted i verden. Konsekvensen er tap av naturmangfold og at økosystemet er truet. Giftig avfall fra industri og jordbruk fører i tillegg til at våtmarksområdene og elvene i landet blir forurenset. Manglende søppelhåndtering rundt byene har også ført til at drikkevann og luftkvaliteten utgjør stor helserisiko. Dette går særlig hardt utover den fattigste delen av befolkningen som ikke har mulighet til å flytte bort fra de forurensede områdene. 

Historie

Paraguay var befolket i over 1000 år før europeerne kom. Guaranífolket som bodde i området hadde et relativt utviklet samfunn, men levde aldri i noen samlet stat. Da spanjolene ankom området i 1537 grunnla de Asunción. Byen (som fremdeles er landets hovedstad) ble sentrum for spanjolenes videre ekspansjon i området. Som følge av Spanias nederlag i Napoleonskrigene i 1811 benyttet Paraguay den politiske uroen og erklære seg selvstendig. Paraguay ble derfor det første frie landet i Sør-Amerika.

1800-tallet var preget av statskupp og konflikt med nabolandene. I en krig mot Brasil og Argentina ble store deler av Paraguay okkupert og ødelagt. Over halvparten av befolkningen døde. Utover 1900-tallet var innbyggerne politisk splittet mellom konservative og liberale. Fra 1932 til 1935 var landet i krig med Bolivia, over et område som man antok inneholdt olje. Paraguay vant over regionen, men det var knapt med olje der likevel.

Et militærkupp i 1954 innledet en lang periode med diktatur. Da ble all politisk opposisjon ulovlig, og førte til fengslinger og tortur. Rundt en tredel av befolkningen flyktet til utlandet i denne perioden. Diktaturet varte frem til 1989, da et USA-støttet statskupp innledet en demokratiseringsprosess. Paraguay hadde sitt første frie og demokratiske valg i 1993. Siden har demokratiet vært ustabilt, men de siste valgene har vært frie og rettferdige. Diktaturtiden preger fremdeles landet, særlig forsvaret har mange av den tidligere diktatorens allierte.

Økologiske fotavtrykk

1 7

1,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Paraguay ville vi trenge 1,8 jordkloder.

Samfunn og politikk

Paraguay er en republikk, der presidenten er statsoverhodet og regjeringssjefen. Presidenten blir valgt for fem år, og kan ikke stille til gjenvalg. Presidenten velger sin egen regjering, og har vetomakt over beslutninger fattet av parlamentet. Til tross for at Paraguay i dag er et demokrati sliter landet med arven etter å ha vært et diktatur. Presidenten har fremdeles mye makt, og både politikken og rettsvesenet er preget av utbredt korrupsjon.

Det paraguayanske samfunnet sliter med store sosiale og økonomiske forskjeller. Narkotikahandel, kriminalitet og fattigdom er utbredte samfunnsproblemer. Spesielt er det et stort skille i livskvaliteten på landsbygda, i slummen og i byene. På landsbygda og i slumområdene rundt byene er helsetjenester dårlig utbygd, barnedødeligheten er høy og underernæring blant unge er utbredt. Dårlig utbygde vann og toalett-system på landsbygda og i slumområdene fører til spredning av sykdommer og vannbårne virus.

Paraguay er et konservativt samfunn. I 1961 var landet det siste i Sør-Amerika til å tillate stemmerett for kvinner. Fremdeles er kvinners stilling i samfunnet ikke likestilt mannens. Abort er forbudt med mindre det er fare for kvinnens liv, og sosial og seksuell krenking av kvinner er et stort problem.

Menneskelig utvikling

14

103 av 188

Paraguay er nummer 103 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Til tross for mange naturressurser er Paraguay er et av Sør-Amerikas fattigste land er økonomien er i stor grad basert på jordbruk. Kjøtt, mais, korn og soya er de viktigste jordbruksproduktene.

Soya er den viktigste eksportvaren Også eksport av energi fra landets store vannkraftverk er en viktig inntektskilde for staten. På grunn av landets historie med ustabil politikk og mistillit til staten har Paraguay en stor uoffisiell svart økonomi (en skjult og ulovlig økonomi som ikke blir beskattet). Noen anslag viser at denne står for over 60 prosent av landets samlede økonomi. Korrupsjon og militærets innblanding i den illegale økonomien har gjort det vanskelig å forhindre at landet har blitt et smuglerparadis, og de er et transportland for narkotika.

Til tross for en god økonomisk vekst i løpet av de siste årene lever rundt en fjerdedel av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen. Fordelingen av landets ressurser og penger er svært skjev. Rundt 80 prosent av jorden er eid av kun 2.5 prosent av befolkningen. I tillegg kontrollerer om lag 160 personer rundt 90 prosent av landets økonomi.

Kart

Statistikk

Statistikk for Paraguay på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

6 861 524

mennesker i Paraguay

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3

2,4

barn per kvinne i Paraguay

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18

18

barn dør per 1000 levendefødte i Paraguay

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

4

15 977

BNP per innbygger i PPP-dollar i Paraguay

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er underernærte i Paraguay

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 0

1,14

tonn CO2-utslipp per person i Paraguay

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 8 8 9 10

6,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Paraguay

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 4 8 9 10

6,4

av 10 personer har tilgang til rent vann i Paraguay

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Paraguay

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11

er forventet antall år i skolen i Paraguay

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,445

GII-indeksen i Paraguay

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Paraguay

Abonner på nyhetsbrev: