[[suggestion]]
Sammenlign land

Sammenlign verdens land

sammenlign med

Areal

Norge no

385 178 km2

  • Norge i rødt
  • Kongo, Den demokratiske republikken i blått

Kongo, Den demokratiske republikken er 6,09 ganger større enn Norge

Befolkning

Innbyggere

5 474 360

mennesker i Norge

102 262 808

mennesker i Kongo, Den demokratiske republikken

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 4
1,5
barn per kvinne i Norge
1 2 3 4 5 6 0
6,1
barn per kvinne i Kongo, Den demokratiske republikken

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2
2
barn dør per 1000 levendefødte i Norge
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78
79
79
barn dør per 1000 levendefødte i Kongo, Den demokratiske republikken

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig
80 555
BNP per innbygger i PPP-dollar i Norge
1
1 179
BNP per innbygger i PPP-dollar i Kongo, Den demokratiske republikken

Menneskelig utvikling

Hvilken plass kommer landet på når en ser på utdanning, helse og økonomi?

19
2 av 188
Human Develompent Index for Norge
9
176 av 188
Human Develompent Index for Kongo, Den demokratiske republikken

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 4 2
6 7 8 9 10
4,2
av 10 personer er underernærte i Kongo, Den demokratiske republikken

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 6
6,72
tonn CO2-utslipp per person i Norge
0
0,04
tonn CO2-utslipp per person i Kongo, Den demokratiske republikken

Økologiske fotavtrykk

Hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi trengt?

1 2 3 3
3,4
jordkloder i Norge
4
0,5
jordkloder i Kongo, Den demokratiske republikken

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7
9,7
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Norge
1 2 3 4 5
5 7 8 9 10
5,5
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Kongo, Den demokratiske republikken

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9
9,9
av 10 personer har tilgang til rent vann i Norge
1 9 3 4 5
6 7 8 9 10
1,9
av 10 personer har tilgang til rent vann i Kongo, Den demokratiske republikken

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10
8,0
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Kongo, Den demokratiske republikken

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14
14
er forventet antall år i skolen i Norge
1 2 3 4
5 6 7 8
9
9
er forventet antall år i skolen i Kongo, Den demokratiske republikken

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

0
0,016
GII-indeksen i Norge
6
0,601
GII-indeksen i Kongo, Den demokratiske republikken

*Skalaen går mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet)

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10
0,3
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Norge
5 2 3 4 5
6 7 8 9 10
0,5
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Kongo, Den demokratiske republikken

Abonner på nyhetsbrev: