[[suggestion]]
Singapore
Flagget til Singapore: Rødt er for brødreskap og likeverd, hvit er for renhet og ærbarhet, den voksende månen er symbol på en ung nasjon, de fem stjernene representerer idealene demokrati, fred, framskritt, rettferdighet og likhet

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Singapore

Befolkning

Kinesisk 74,3%, malaysisk 13,5%, indisk 9%, andre 3,2% (2020)

Språk

Engelsk (offisielt) 48,3%, mandarin (offisielt) 29,9%, andre kinesiske dialekter 8,7 %, malayisk (offisielt) 9,2%, tamil (offisielt) 2,5%, andre 1,4% (2020)

Religion

Buddhister 31,1%, kristne 18,9%, muslimer 15,6%, taoister 8,8%, hinduister 5%, ingen/andre 20,6% (2020)

Innbyggertall

5 896 684 (2021)

Styreform

Republikk, enhetsstat

Areal

716 km2

Myntenhet

Singaporske dollar

BNI pr innbygger

127 565 PPP$

Nasjonaldag

9. august

Andre landsider

Geografi

Store deler av landets kyst er formet av landutfyllinger, havneanlegg og sumpdreneringer. Klimaet er fuktig tropisk og nesten uten årstidsvariasjoner med en gjennomsnittstemperatur på 27 °C. Tropisk regnskog er bevart i noen naturreservater. Singapore er en bystat, og dyrelivet er derfor i stor grad begrenset til naturreservatene og sumpskogen Nee Soon. 

Miljøproblemene i Singapore er knyttet til forurensning fra industrien, begrenset tilgang på ferskvann og problemer med søppelhåndtering på grunn av lite tilgjengelig land. Landet kan også bli plaget av røyk og luftforurensning fra skogbranner i nabolandene Indonesia og Malaysia.  

Historie

Siden 200-tallet har Singapore vært en handelsutpost for flere riker i regionen.  Utover 1300-tallet førte flere konflikter mellom stormakter i regionen til at byen nesten ble helt forlatt. Mellom 1500- og 1800-tallet hersket Johor-sultanatet over øya. I 1819 ble byen en del av det britiske imperiet. Sammen med Penang og Malakka inngikk Singapore i den nyetablerte britiske kolonien «Straits Settlements». Singapore var en frihavn, og ble den dominerende handels- og havnebyen i Sørøst-Asia. Folketallet vokste raskt og kineserne ble den dominerende folkegruppen. Fra 1920-årene ble Singapore utbygd til en sterkt befestet britisk marinebase.

Under andre verdenskrig ble øya okkupert av Japan, og kolonien Straits Settlements ble oppløst. I 1946 ble Singapore en selvstendig britisk kronkoloni, før den ble en del Malaysia-føderasjonen i 1963. Sterke motsetninger mellom det radikale og kinesisk-dominerte Singapore, og det konservative, malaypregede Malaysia førte til at Singapore gikk ut av føderasjonen i 1965. Siden har øya vært en selvstendig republikk.

Det dominerende partiet er People’s Action Party (PAP). Partiet har hatt makten og statsministerposten siden frigjøringen i 1965. Den politiske opposisjonen undertrykkes, men den har siden 1981 fått lov til å bli representert i parlamentet 

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4

3,5

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Singapore ville vi trenge 3,5 jordkloder.

Samfunn og politikk

Offisielt er Singapore en demokratisk republikk, men i praksis har landet tydelige autoritære og udemokratiske trekk. Den utøvende makten ligger hos regjeringen og statsministeren. Statens overhode er en folkevalgt president med relativt lite makt. I 2017 ble Halimah Yacob valgt som landets første kvinnelige president.

Både mediene og internett er kontrollert av staten.

Singapore har alltid vært et viktig handelssentrum, og befolkningen er sammensatt av mange forskjellige folkeslag, kulturer, språk og religioner. Til tross for den udemokratiske regjeringen og den sammensatte befolkningen, er landet fredelig og velfungerende.

Singapore har en av de høyeste levestandardene i verden, høy gjennomsnittlig levealder, et godt helsevesen og et godt utdanningssystem. Kvinner og menn er likestilt i landets lover, men kvinner tjener gjerne mindre enn menn og er underrepresentert i politikken. Landet har en spesiell form for syke-, pensjon-, og arbeidsledighetsforsikring. Alle betaler skatt til et sentralt omsorgsfond, som innbyggerne kan bruke til å kjøpe bolig, betale helseutgifter eller pensjon.

Menneskelig utvikling

18

11 av 188

Singapore er nummer 11 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Under kolonitiden var Singapores frihavn en møteplass for handel mellom nabolandene. Etter selvstendigheten satset landet på industrialisering og utenlandske investeringer. Dette førte til en sterk økonomisk vekst. I dag står industri for 24 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, og det produseres blant annet skip, oljeplattformer, kjemikalier og elektronisk utstyr. Den velutviklede industrien bidrar til at landet har et handelsoverskudd (de eksporterer mer enn de importerer) til tross for at de er helt avhengig av å importere mat, vann, olje og gass fra utlandet. Skipshavnen i Singapore er en av verdens aller travleste. 

Øystaten har blitt et internasjonalt bank- og finanssentrum, og et stort antall multinasjonale selskaper har etablert seg der. Fra 1996 ble Singapore ikke lenger betraktet som et utviklingsland, og siden begynnelsen av 1990-årene har det vært satset på utvikling av service (handel, finans, samferdsel og turisme). I dag står service for 75 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Singapore regnes som det ledende finanssenteret i Sørøst-Asia, og det beste landet i verden å starte et selskap i. Som et av mest teknologiske avanserte landene i verden, har flere kinesiske teknologigiganter etabler seg der. 

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook.

Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Singapore på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

6 014 723

mennesker i Singapore

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 0

1,0

barn per kvinne i Singapore

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2

2

barn dør per 1000 levendefødte i Singapore

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig

127 565

BNP per innbygger i PPP-dollar i Singapore

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Singapore

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 6

7,69

tonn CO2-utslipp per person i Singapore

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Singapore

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Singapore

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Singapore

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Singapore

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

0

0,040

GII-indeksen i Singapore

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Singapore

Abonner på nyhetsbrev: