[[suggestion]]
Sri Lanka
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Colombo

Etniske grupper

Singalesere 74,9%, srilankiske tamiler 11,2%, srilankiske maurere 9,2%, indiske tamiler 4,2%, andre 0,5% (2012)

Språk

Singalesisk (offisielt og nasjonalt språk) 87%, tamil (nasjonalt språk) 28,5%, engelsk 23,8% (2012)

Religion

Buddhister (offisiell religion) 70,2%, hinduer 12,6%, muslimer 9,7%, katolikker 6,1%, andre kristne 1,3% (2012)

Innbyggertall

20 950 041 (2018)

Styreform

Semi-presidentiell republikk

Areal

65 610 km2

Myntenhet

Srilankisk rupi

BNI pr innbygger

13 225 PPP$

Nasjonaldag

4. februar

Andre landsider

Geografi

Sri Lanka er en øy i Det indiske hav. Landskapet kan deles inn i tre hovedtyper: regnfullt lavland i sørvest, tørt lavland i nordøst og høylandet i sør. Det høyeste fjellet, Pidurutalagala, er 2524 meter over havet. Ned fra fjellet renner elver i mange retninger. Langs kysten finnes sandstrender og laguner. Klimaet er tropisk og varmt med små forskjeller mellom årstidene, men temperaturen varierer mellom landets regioner. I den sørvestlige delen er det varmt og fuktig, i nord er det tørt og svært varmt og i høylandet i sør er det kaldere. Monsunregn gir østkysten nedbør om sommeren, og vestkysten nedbør om vinteren.

Sri Lankas største miljøproblem er rask avskoging. Dette har ført til jorderosjon, ødeleggelse av naturlige tilholdssteder for dyr og økt sårbarhet for flom. På 1970-tallet startet myndighetene et treplantingsprosjekt. De har også gjort hogst av skog som ligger mer enn 1500 meter over havet forbudt. Tiltakene har dessverre hatt liten effekt, og Sri Lankas skog fortsetter å forsvinne.

Historie

Singaleserne kom til øyen for 2 500 år siden. De skapte en høykultur og fordrev urbefolkningen veddaene inn i jungelen. Da portugiserne kom til Sri Lanka i 1505 var det to singalesiske og et tamilsk kongerike på øyen. Til tross for hard motstand fra innbyggerne, koloniserte portugiserne øyen raskt. På midten av 1600-tallet ble portugiserne drevet ut av nederlenderne, som igjen ble beseiret av britene mot slutten av 1700-tallet. Britene etablerte store te- og gummiplantasjer, innførte pengeøkonomi og tvang innbyggerne til å betale skatt. Som en reaksjon på kolonimakten vokste det fram en frigjøringsbevegelse som krevde selvstendighet.

Først i 1948 ble landet en selvstendig stat i Det britiske samveldet. Motviljen mellom singalesere og tamiler vokste, fordi singaleserne fikk spesielle fordeler: det offisielle språket skulle være singalesisk, og deres religion, buddhisme, ble offisiell statsreligion. For å kjempe for tamilenes rettigheter oppstod den radikale bevegelsen Tamiltigrene (LTTE), som krevde en selvstendig tamilsk stat. Fra 1983-2009 ble landet herjet av borgerkrig på grunn av konflikten mellom singaleserne og tamilene, hvor mer enn 70 000 mennesker døde.

Økologiske fotavtrykk

8

0,9

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sri Lanka ville vi trenge 0,9 jordkloder.

Samfunn og politikk

Sri Lanka er en demokratisk republikk med allmenn stemmerett. Presidenten og nasjonalforsamlingen velges hvert femte år. Grunnloven av 1978 gir presidenten mye makt – presidenten velger statsministeren, er hærsjef og kan oppløse nasjonalforsamlingen etter fire og et halvt år. Selv om Sri Lanka i utgangspunktet er demokratisk, har demokratiske problemer som maktmisbruk, korrupsjon, valgfusk og politisk undertrykkelse forekommet.

Konflikten mellom myndighetene og Tamiltigrene (LTTE) har preget politikken. Etter flere fredsprosesser endte krigen i 2009, da regjeringsstyrkene bekjempet Tamiltigrene. En politisk løsning på konflikten har uteblitt. Det internasjonale samfunnet har kritisert Sri Lanka for menneskerettighetsbrudd under borgerkrigen.

Fattigdommen har blitt redusert de siste tiårene, men mange er fremdeles fattige. Sammenliknet med andre land i regionen har Sri Lanka et relativt godt velferdssystem, og flere helsetjenester er gratis. Kvinner har en svak posisjon i samfunnet, og diskrimineres i arbeidslivet og utdanningssystemet. Også tamiler og homofile opplever systematisk diskriminering.

Menneskelig utvikling

15

71 av 188

Sri Lanka er nummer 71 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Sri Lankas økonomi var tidligere basert på jordbruk og enkel industri. På 1970-tallet stod te, kokos og gummi for 90 prosent av eksportinntektene, men i dag utgjør disse varene kun 20 prosent av eksporten.

Tekstilindustrien, tjenestesektoren og byggebransjen har tatt over, og gir i dag store inntekter. Turisme er en annen viktig inntektskilde, og freden i 2009 har gitt turistnæringen en oppsving. Dessuten jobber mange i utlandet og sender penger hjem til Sri Lanka.

Etter freden har også utenlandske selskaper blitt mer interesserte i å etablere seg i Sri Lanka. Siden 1950-tallet har ikke eksportinntektene kunnet dekke importen. Dermed har Sri Lanka lånt penger, og dette har gitt landet stor utenlandsgjeld.

Økonomien kontrolleres i stor grad av låneinstitusjoner som Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Disse har blant annet krevd at landet skal privatisere og skjære ned på offentlig sektor. Arbeidsledigheten i Sri Lanka har sunket i løpet av de siste årene, men arbeidsledighet blant ungdom utgjør fortsatt et problem.

Kart

Statistikk

Statistikk for Sri Lanka på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

21 497 306

mennesker i Sri Lanka

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 0

2,1

barn per kvinne i Sri Lanka

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7

7

barn dør per 1000 levendefødte i Sri Lanka

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

4

13 225

BNP per innbygger i PPP-dollar i Sri Lanka

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

8 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,8

av 10 personer er underernærte i Sri Lanka

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

9

1,00

tonn CO2-utslipp per person i Sri Lanka

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Sri Lanka

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Sri Lanka

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Sri Lanka

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Sri Lanka

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,401

GII-indeksen i Sri Lanka

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Sri Lanka

Abonner på nyhetsbrev: