[[suggestion]]
Taiwan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Taipei

Etniske grupper

Han-kinesere, mer enn 95 % (inkludert Hoklo 70 %, Haka, og andre grupper med opphav på det kinesiske fastlandet), urbefolkning 2 %

Språk

Mandarin (offisielt), taiwansk, hakka-dialekter

Religion

Buddhister 35 %, taoister 33 %, kristne 4 %, taoister eller konfutsianere 10 %, andre 18 % (2005)

Innbyggertall

23 508 428 (2017)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

35 980 km²

Myntenhet

Taiwansk dollar

Nasjonaldag

10. oktober

Andre landsider

Geografi

Taiwan består en én stor og flere små øyer like øst for Kina. Mer enn halvparten av Taiwan er dekket av tett skog. Mesteparten av skogen vokser i de tynt befolkede fjellområdene øst på øya. I vest ligger fruktbare sletteområder, hvor det drives mye jordbruk. Mer enn 90 prosent av befolkningen bor på vestkysten, hvor flesteparten av de naturlige havnene ligger. Taiwan ligger midt mellom to klimasoner, og det er store forskjeller mellom nord og sør. Lengst nord er det temperert klima, med milde vintre og varme somre, mens det i sør er tropeklima, med høye temperaturer hele året.

Landet har lenge slitt med sur nedbør på grunn av luftforurensning. Dette skyldes både utslipp fra egen industri, og utslipp fra Kina. Den sure nedbøren, og lagring av giftig- og radioaktivt avfall, har ødelagt flere landbruksområder. Et annet stort problem er forurenset vann. 

Historie

Øya ble en del av Kina på slutten av 1600-tallet, og forble en kinesisk provins i mer enn 200 år. Etter en krig mellom Japan og Kina overtok Japan kontroll over øya i 1895. Under japansk styre ble Taiwan modernisert, og fikk elektrisitet, skikkelige veier og industri.

Under andre verdenskrig okkuperte Japan et stort område i Øst-Asia, inkludert hele Kina. Etter krigen måtte Japan avstå alle områdene, og måtte også gi Taiwan tilbake til Kina. I Kina hadde kommunistiske styrker ledet av Mao forsøkt i mange år å kaste det regjerende nasjonalistpartiet Kuomintang. Under den japanske okkupasjonen kjempet både kommunistene og nasjonalistene mot Japan, men etter at freden kom blusset konflikten opp igjen. Da kommunistene vant borgerkrigen og tok makten i Kina i 1949 flyktet nasjonalistlederen Chiang Kai-shek med sine styrker til Taiwan. De utropte seg selv til Kinas rettmessige regjering, under navnet «Republikken Kina».

Mellom 1949-1971 var Republikken Kina internasjonalt anerkjent som Kinas egentlige regjering. I 1971 overtok imidlertid Folkerepublikken Kina deres plass i FN og FNs sikkerhetsråd. Regjeringen på Taiwan ble ikke lengre anerkjent som representant for Kinas befolkning. Taiwan forble en ettpartistat under Kuomintangs kontroll helt frem til 2000, men på 1980-tallet startet en demokratiseringsprosess, og opposisjonspartier ble tillatt. Samtidig skulle samfunnet «taiwaniseres». De flyktende kineserne fra fastlandet hadde dominert politikken, men nå skulle det skapes en taiwansk identitet. Den taiwanske dialekten ble offisielt språk, og for første gang kunne taiwanere ha fremtredende posisjoner i staten.

Samfunn og politikk

Selv om Taiwan i praksis har vært selvstendig siden 1949, er det ikke anerkjent som en selvstendig stat. Taiwan bruker fremdeles grunnloven fra 1947, som ble skrevet for hele Kina. Landet er en republikk. Presidenten er statsoverhode, og han/hun utpeker statsministeren.

Kina har godtatt at Taiwan har selvstyre, men Kina krever at Taiwan skal være underlagt kinesiske styresmakter, og det ligger en vedvarende trussel fra Kina om å invadere Taiwan dersom øya formelt erklærer selvstendighet. Fra 2000 har makten vekslet mellom Kuomintang –som hovedsakelig består av fastlands-kinesere, og er mer gjenforeningsvennlige – og Democratic Progressive Party (DPP) – som for det meste består av innfødte taiwanere, som ønsker større selvstendighet. I 2016 overtok DPP igjen makten i Taiwan, under den Kina-kritiske presidenten Tsai Ing-wen. Ved valget i januar 2020 økte hun oppslutningen.

Taiwan og Kina har i en årrekke bedret forholdet seg i mellom, og inngått handelsavtaler, åpnet for direktekontakt mellom regjeringene og tillatt reiser mellom landene. Men etter at DPP overtok makten i 2016 har forholdet igjen blitt kjøligere. Kina har brutt den offisielle kontakten, og igjen begynt å blokkere Taiwans deltakelse i internasjonale organisasjoner. Blant annet sørget Kina for at Taiwan mistet sin observatørstatus i Verdens helseorganisasjon, WHO.

Økonomi og handel

Taiwan opplevde enorm økonomisk utvikling i tiden etter andre verdenskrig, og er i dag blant de rikeste landene i Asia. I løpet av 50 år ble bruttonasjonalprodukt (BNP) mer enn tidoblet. Den økonomiske veksten kom fordi regjeringen satset på å produsere enkelte tekstiler og matvarer som Taiwan kunne tilby billigere på verdensmarkedet enn alle andre. Den økonomiske veksten har vært lavere de senere årene. Siden den taiwanske økonomien er avhengig av eksport ble den hardt rammet av finanskrisen i 2008 og eurokrisen på 2010-tallet. 

Landets geografiske plassering har gjort det til en ideell handelspartner for land som Japan og USA, og i 2010 skrev Taiwan under på en viktig handelsavtale med Kina.

Taiwan har maktet å holde følge med utviklingen i verdenshandelen. Jordbruket ble erstattet med tekstilindustri i etterkrigstiden. Landet la om til tyngre industri på 1970-tallet, som jern- og stålverk, og datateknologi på 1990-tallet. Etter å ha styrt økonomien ganske mye har regjeringen de siste årene overlatt mer og mer til markedskreftene, og i dag produserer Taiwan et utrolig mangfold av høyteknologiske varer for eksport, fra biler og leketøy til bærbare PC-er og sko.

Kart

Statistikk

Statistikk for Taiwan på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

0

mennesker i Taiwan

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 1

1,2

barn per kvinne i Taiwan

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

Ingen statistikk tilgjengelig
barn dør per 1000 levendefødte i Taiwan

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig
BNP per innbygger i PPP-dollar i Taiwan

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Taiwan

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

Ingen statistikk tilgjengelig
tonn CO2-utslipp per person i Taiwan

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Taiwan

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Taiwan

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Taiwan

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i Taiwan

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Ingen statistikk tilgjengelig
GII-indeksen i Taiwan

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Taiwan

Abonner på nyhetsbrev: