[[suggestion]]
Tonga
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nuku'alofa

Etniske grupper

Tonganere 97%, delvis tonganere 0,8%, andre 2,2% (2016)

Språk

Engelsk og tongansk 76,8%, tongansk, engelsk og et annet språk 10,6%, kun tongansk (offisiellt) 8,7%, kun engelsk (offisiell) 0,7%, andre 3,9% (2016)

Religion

Protestanter 64,1%, mormoner 18,6%, katolikker 14,2%, andre/ingen 3% (2016)

Innbyggertall

109 008 (2018)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

750 km2

Myntenhet

Tongansk paanga

BNI pr innbygger

6 648 PPP$

Nasjonaldag

4. juni

Andre landsider

Geografi

Tonga består av mer enn 170 øyer i Stillehavet. I vest er landet preget av høye og bratte vulkanøyer, mens i øst ligger lavere koralløyer. Den høyeste toppen ligger på øya Kau, og når opp til 1031 m.o.h. Bare 36 av øyene har permanente bosetninger. Den største øya, Tongatapu, er en lavereliggende koralløy. Tropisk regnskog dekker de områdene som ikke er dyrket. Langs kystene er det hvite sandstrender og korallrev. Klimaet er tropisk varmt og fuktig hele året. Størstedelen av nedbøren kommer mellom januar og mars, mens perioden mai til september er den tørreste.

Tonga er utsatt for vulkanutbrudd og store tropiske stormer. Senest i 2015 førte et vulkanutbrudd til at landet fikk en helt ny øy. I perioden november til mars er de nordligste øyene utsatt for store og ødeleggende tropiske orkaner.

De største miljøutfordringene er knyttet til avskoging og hogst av regnskogen. Avskogingen bidrar til økt jorderosjon, og til at joden blir vasket ut i havet. Den utvaskede jorden, sammen med avfall fra jordbruk og industri truer og forurenser havene, grunnvannet, kysten og korallrevene.

Historie

Det er antatt at Tonga ble befolket rundt år 1000 fvt. På 900-tallet startet en periode med tongansk ekspansjonisme. Frem til 1600-tallet kontrollerte det tonganske dynastiet «t’ui Tonga» de fleste øyene i regionen, og drev omfattende handel, kulturutveksling og krigføring. På sitt største omfattet riket et havområde på over 3 millioner kvadratkilometer, som strakte seg over de vestre og sentrale delene av Polynesia, samt deler av Melanesia og Mikronesia (til sammenligning er Skandinavia under 1 million kvadratkilometer stort). Utover 1600-tallet ble riket splittet av politiske konflikter og borgerkrig.

I 1616 kom et nederlandsk skip til øyene, som det første europeiske fartøyet. Utover 1700-tallet ble øyene regelmessig besøkt av europeiske sjøfarere, og da kaptein James Cook besøkte øyriket i 1773 ble han så godt mottatt at han døpte øyene «friendly Islands» (vennskapsøyene). I 1905 ble Tonga et britisk protektorat, etter å ha inngått en avtale om vennskap. I 1970 ble avtalen opphevet, og landet ble et selvstendig kongerike. Landet forble et eneveldig kongedømme frem til 2005, da demokratiske reformer ble gjennomført.

Økologiske fotavtrykk

1 8

1,9

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tonga ville vi trenge 1,9 jordkloder.

Samfunn og politikk

Tonga er et konstitusjonelt monarki. Kongen er statsoverhodet, og militærets øverstkommanderende. Den tonganske monarken har relativt mye makt, og kan legge ned veto mot lovforslag og oppløse parlamentet. Den utøvende makten ligger hos en regjering ledet av en statsminister. Den lovgivende makten ligger hos parlamentet som består av 17 folkevalgte representanter og ni representanter fra den tonganske adelen. Regjeringen er ansvarlig overfor parlamentet.

Det tonganske samfunnet er preget av familie og klantilhørighet. Det er forventet at innbyggerne vender seg til storfamilien for støtte og sosiale goder. Helsesystemet er godt utbygget og avgiftsfritt. Tonga er et av landene i verden med størst andel overvektige. Høyt forbruk av importert mat med mye fett og brus er noen av hovedgrunnene til problemet. Det er antatt at tre av fire dødsfall kan knyttes til overvekt. Samfunnet er sterkt preget av gamle religiøse (kristne) tradisjoner, lover og regler. Dette fører til at kvinner har en lav stilling i samfunnet. Kvinner kan ikke arve jord, og er underrepresentert i arbeidsmarkedet og i politikken. Diskriminering på bakgrunn av seksualitet er vanlig, og homoseksualitet kan føre til ti års fengselsstraff.

Menneskelig utvikling

14

103 av 188

Tonga er nummer 103 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Siden 1990-årene har Tonga slitt med høy inflasjon, høy arbeidsledighet og varierende produksjon i jordbruket. Landet har dårlige forutsetninger for økonomisk vekst ettersom øyene ligger isolerte til, og har få naturressurser. Økonomien er helt avhengig av internasjonal bistand fra New Zealand, Australia, EU og Kina. Penger som blir sendt hjem av tonganere i utlandet er en annen viktig inntekt for landet. Ettersom Tonga importerer mye mat, olje og forbruksvarer er importen mer enn fem ganger så stor som eksporten.

Over 20 prosent av Tongas befolkning lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Majoriteten av innbyggerne lever av jordbruk og fiske, hovedsakelig for eget forbruk. All jord er eid av kongen, og blir forvaltet av landets adelsfamilier. Tjenestesektoren (med turismen) er den største næringen, og utgjør rundt 60 prosent av bruttonasjonalproduktet. Staten satser mye på å utvikle turismen videre ved å bygge infrastruktur og å legge til rette for utenlandske selskaper. Av industri produseres det hovedsakelig jordbruksprodukter, håndverksprodukter og møbler.

Kart

Statistikk

Statistikk for Tonga på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

106 759

mennesker i Tonga

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 3

3,4

barn per kvinne i Tonga

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

17

barn dør per 1000 levendefødte i Tonga

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

6 648

BNP per innbygger i PPP-dollar i Tonga

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Tonga

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 7

1,84

tonn CO2-utslipp per person i Tonga

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Tonga

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 0 5
6 7 8 9 10

3,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Tonga

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Tonga

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Tonga

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,354

GII-indeksen i Tonga

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Tonga

Abonner på nyhetsbrev: