[[suggestion]]
Tsjad
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

N'Djamena

Etniske grupper

Sara (Ngambaye/Sara/Madjingaye/Mbaye) 30.5%, Kanembu/Bornu/Buduma 9.8%, arabere 9.7%, Wadai/Maba/Masalit/Mimi 7%, Gorane 5.8%, Masa/Musseye/Musgum 4.9%, Bulala/Medogo/Kuka 3.7%, Marba/Lele/Mesme 3.5%, Mundang 2.7%, Bidiyo/Migaama/Kenga/Dangleat 2.5%, Dadjo/Kibet/Muro 2.4%, Tupuri/Kera 2%, Gabri/Kabalaye/Nanchere/Somrai 2%, Fulani/Fulbe/Bodore 1.8%, Karo/Zime/Peve 1.3%, Baguirmi/Barma 1.2%, Zaghawa/Bideyat/Kobe 1.1%, Tama/Assongori/Mararit 1.1%, Mesmedje/Massalat/Kadjakse 0.8%, andre tsjadiske folkegrupper 3.4%, tsjadiere med utenlandsk bakgrunn 0.9%, utlendinger 0.3%, uspesifisert 1.7% (2015)

Språk

Fransk og arabisk (offisielle), sara (sør i landet). Over 120 ulike språk og dialekter.

Religion

Muslimer 52,1%, protestanter 23,9%, romersk katolske 20%, animister 0,3%, ingen/andre 3,7% (2015)

Innbyggertall

15 353 184 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

1 284 000 km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

1 603 PPP$

Nasjonaldag

11. august

Andre landsider

Geografi

Tsjads natur er preget av landets to forskjellige klimasoner. Nord i landet er det store ørkenområder og fjellmassiver på over 3000 m.o.h. Landets sørlige del er preget av savanneområder og små områder med regnskog. Tsjad har ingen kystlinje, men grenser til den store Tsjadsjøen i sørvest. Med unntak av i fjellene, faller det lite til ingen nedbør i landets nordlige ørkenområder. I disse områdene er det typisk ørkenklima, med varme dager og kalde netter. I fjellene kommer det noe nedbør, og det kan bli minusgrader om nettene. I landets sørlige del kommer det mer nedbør, og klimaet er tropisk.

Landets største miljøutfordring er tilgangen til rent ferskvann. Manglende nedbør har også ført til at Tsjadsjøen har krympet i et høyt tempo. Andre miljøproblemer er knyttet til dårlig avfallshåndtering, noe som har ført til forurenset jord og vann. At ørkenen vokser er også et alvorlig problem i Tsjad.

Historie

Man vet lite om Tsjads historie før 600-tallet fvt. På denne tiden var det frodigere og mer vann i det som utgjør landets ørkenområder i dag. Mennesker var bosatt langs vannene og drev med jordbruk og dyrehold.

På 1100-tallet evt. bidro den dominerende staten i området, Kanem, til spredningen av Islam i Afrika. Området utgjorde på den tiden et strategisk knutepunkt for transportrutene gjennom Saharaørkenen. På 1800-tallet begynte Frankrike å vise interesse for området, og etter å ha beseiret sterk lokal motstand ble dagens Tsjad okkupert av franskmennene i 1900.  

Innad var Tsjad både kulturelt og religiøst delt mellom nord og sør. I nord var størstedelen av befolkningen muslimsk. I sør var majoriteten kristne, etter innflytelse fra franske og andre kristne kolonier i området. Dette skillet førte til at det brøt ut borgerkrig straks etter at landet oppnådde selvstendighet i 1960. Denne krigen varte i mer enn 30 år og omfattet etter hvert også nabolandene Sudan og Libya. Til tross for en fredsprosess i 1990, har opptøyene og voldsomhetene fortsatt med jevne mellomrom helt frem til i dag.

Økologiske fotavtrykk

9

1,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tsjad ville vi trenge 1,0 jordkloder.

Samfunn og politikk

Tsjad er en republikk med flerpartisystem. Presidenten har mye makt som statssjef og øverstkommanderende for hæren. Statsministeren, som har ansvaret for å danne regjeringen, blir utpekt av presidenten.

Landets politikk og samfunn er preget av arven fra kolonitiden. Innbyggerne er mer lojale til slekt, klan og folkegruppe enn staten. Konfliktlinjene mellom nomadiske muslimer i nord og kristne jordbruksfolk i sør er sterke. Korrupsjon gjennomsyrer alle deler av samfunnet, og regjeringen blander seg ofte inn i domstolenes arbeid. Både regjeringsstyrker og opprørsgrupper begår grove overgrep mot sivilbefolkningen, og titusener har flyktet fra den politiske volden.

Levestandarden i Tsjad er lav. Helsetjenester er manglende og utilregnelige, og underernæring er utbredt. Barnedødeligheten har sunket de siste årene, men den er fortsatt meget høy, 14 av 100 barn dør før de fyller 5 år. Kvinners stilling i samfunnet er dårlig, og kjønnsundertrykkelse i arbeidsmarkedet, i familien og i politikken er vanlig.  Kjønnslemlestelse av kvinner blir ofte praktisert. Seksuelle minoriteter er ikke beskyttet av landets lover. I 2017 ble homoseksuelle handlinger kriminalisert, og kan straffes med fengsel i opptil 2 år.

Menneskelig utvikling

7

186 av 188

Tsjad er nummer 186 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Tsjad ble lite prioritert under fransk styre, og var derfor lite utviklet da selvstendigheten ble oppnådd. Borgerkrig, og krig med både Libya og Sudan har siden bidratt til å hindre økonomisk vekst og utvikling.

På starten av 2000-tallet hadde Tsjad en sterk økonomisk vekst på grunn av oppdagelsen og utvinningen av landets oljeressurser. Retningslinjene for utvinningen av oljen som ble utformet av Verdensbanken ble ikke fulgt av regjeringen, og inntektene kom dermed ikke befolkningen til gode. Situasjonen ble forverret i 2014 da de globale oljeprisene sank. Arbeidsløsheten i landet økte kraftig, og lønningene til statlig ansatte minsket. På grunn av sin geografiske beliggenhet, uten kystlinje, og i et lite strategisk viktig område, er landet helt avhengig av eksport av jordbruk og olje via nabolandene. Dette har gjort Tsjad sårbart for uroligheter i regionen.

De økonomiske utsiktene for Tsjad er dystre. Regelmessig tørke hindrer storstilt utvikling innen jordbruket, og manglende utdannet arbeidskraft forhindrer innovasjon. I tillegg har utbredt korrupsjon, og vedvarende voldelige konflikter hindret utenlandsinvesteringer og turisme. Resultatet er at Tsjad i dag er et av de minst utviklede landene i verden.

Kart

Statistikk

Statistikk for Tsjad på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

16 914 985

mennesker i Tsjad

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 5 2

5,3

barn per kvinne i Tsjad

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114

114

barn dør per 1000 levendefødte i Tsjad

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

1 603

BNP per innbygger i PPP-dollar i Tsjad

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 10 5
6 7 8 9 10

4,0

av 10 personer er underernærte i Tsjad

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

0

0,07

tonn CO2-utslipp per person i Tsjad

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 1
6 7 8 9 10

4,1

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Tsjad

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Tsjad

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 2 4 5
6 7 8 9 10

2,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Tsjad

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5

5

er forventet antall år i skolen i Tsjad

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

7

0,710

GII-indeksen i Tsjad

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

2 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,2

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Tsjad

Abonner på nyhetsbrev: