[[suggestion]]
Tsjad

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

N'Djamena

Befolkning

Sara (Ngambaye/Sara/Madjingaye/Mbaye) 30.5%, Kanembu/Bornu/Buduma 9.8%, arabere 9.7%, Wadai/Maba/Masalit/Mimi 7%, Gorane 5.8%, Masa/Musseye/Musgum 4.9%, Bulala/Medogo/Kuka 3.7%, Marba/Lele/Mesme 3.5%, Mundang 2.7%, Bidiyo/Migaama/Kenga/Dangleat 2.5%, Dadjo/Kibet/Muro 2.4%, Tupuri/Kera 2%, Gabri/Kabalaye/Nanchere/Somrai 2%, Fulani/Fulbe/Bodore 1.8%, Karo/Zime/Peve 1.3%, Baguirmi/Barma 1.2%, Zaghawa/Bideyat/Kobe 1.1%, Tama/Assongori/Mararit 1.1%, Mesmedje/Massalat/Kadjakse 0.8%, andre tsjadiske folkegrupper 3.4%, tsjadiere med utenlandsk bakgrunn 0.9%, utlendinger 0.3%, uspesifisert 1.7% (2015)

Språk

Fransk og arabisk (offisielle), sara (sør i landet). Over 120 ulike språk og dialekter.

Religion

Muslimer 52.1%, protestanter 23.9%, romersk katolske 20%, animister 0.3%, ingen/andre 3.7% (2015)

Innbyggertall

16 914 985 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

1 284 000 km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

1 668 PPP$

Nasjonaldag

11. august

Andre landsider

Geografi

Tsjad er Afrika sitt femte største land. Naturen er preget av landets to forskjellige klimasoner. Nord i landet er det store ørkenområder og fjell på over 3000 m.o.h. Landets sørlige del er preget av savanneområder og små områder med regnskog. Tsjad har ingen kystlinje, men grenser til den store Tsjadsjøen i sørvest. Med unntak av i fjellene, faller det lite til ingen nedbør i landets nordlige ørkenområder. I disse områdene er det typisk ørkenklima, med varme dager og kalde netter. I fjellene kommer det noe nedbør, og det kan bli minusgrader om nettene. I landets sørlige del kommer det mer nedbør, og klimaet er tropisk.

Landets største miljøutfordring er tilgangen til rent ferskvann. Manglende nedbør har også ført til at Tsjadsjøen har krympet i et høyt tempo. Andre miljøproblemer er knyttet til dårlig avfallshåndtering, noe som har ført til forurenset jord og vann. Det at den nærliggende ørkenen vokser er også et alvorlig problem.

Historie

Man vet lite om Tsjads historie før 600-tallet fvt. På denne tiden var dagens ørkenområder frodigere og med mer vann. Mennesker var bosatt langs vannene og drev med jordbruk og dyrehold.

På 1100-tallet evt. bidro den dominerende staten i området, Kanem, til spredningen av Islam i Afrika. Området utgjorde på den tiden et strategisk punkt for transportrutene gjennom Saharaørkenen. På 1800-tallet begynte Frankrike å vise interesse for området, og etter å ha beseiret sterk lokal motstand ble dagens Tsjad okkupert i 1900.  

Innad var Tsjad kulturelt og religiøst delt mellom nord og sør. I nord var størstedelen av befolkningen muslimsk. I sør var majoriteten kristne, etter innflytelse fra franske og andre kristne kolonier i området. Dette skillet førte til borgerkrig etter at landet oppnådde selvstendighet i 1960. Krigen varte i mer enn 30 år og omfattet etter hvert også Sudan og Libya. Til tross for fredsprosessen i 1990, har opptøyene fortsatt med jevne mellomrom. Etter å ha styrt landet som diktator siden 1990, ble president Déby drept april 2021.

Økologiske fotavtrykk

1 0

1,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tsjad ville vi trenge 1,0 jordkloder.

Samfunn og politikk

Tsjad er en republikk med flerpartisystem. Presidenten har mye makt som statssjef og øverstkommanderende for hæren. Statsministeren, som har ansvaret for å danne regjeringen, blir utpekt av presidenten.

Landet fungerer som et diktatur. Etter president Déby døde, tok sønnen over som fungerende president. Grunnloven er avskaffet, regjeringen avsatt og parlamentet oppløst. I utgangspunktet skal det holdes valg. Opposisjonen er stilt til taushet, mediefriheten er sterkt begrenset og korrupsjon er utbredt. Både regjeringsstyrker og opprørsgrupper begår grove overgrep mot sivilbefolkningen, og titusener har flyktet fra den politiske volden.

Kolonitidens arv preger dagens samfunn. Motsetningene er sterke mellom nomadiske muslimer i nord og kristne jordbruksfolk i sør, og folket er lojale til slekt, klan og folkegruppe fremfor staten.

Levestandarden er lav og preget av mangelfulle helsetjenester, underernæring og forholdsvis høy barnedødelighet. Kvinner har en dårlig stilling i samfunnet, og blir undertrykt i familien og arbeidsmarkedet. Kjønnslemlestelse av kvinner blir ofte praktisert. Seksuelle minoriteter er ikke beskyttet av landets lover. I 2017 ble homoseksuelle handlinger ulovlig, og kan straffes med fengsel i opptil 2 år.

Menneskelig utvikling

7

187 av 188

Tsjad er nummer 187 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Tsjad ble lite prioritert under fransk styre, og siden har krig bidratt til å hindre økonomisk utvikling. Landet fant oljeressurser på starten av 2000-tallet som førte til sterk økonomisk vekst. Verdensbankens retningslinjer for utvinningen av oljen ble ikke fulgt av regjeringen, og inntektene kom ikke befolkningen til gode. Situasjonen ble forverret i 2014 da de globale oljeprisene sank. Arbeidsløsheten økte kraftig, og lønningene til statlig ansatte minsket. Ved siden av olje er gull og bomull viktige eksportvarer. Kina er den største handelspartneren, og har gjort flere investeringer i landet.

På grunn av den lite strategiske beliggenheten uten kystlinje, er landet avhengig av eksport av jordbruk og olje via nabolandene. Den største delen av befolkningen overlever på småskala jordbruk og husdyrhold for egen husholdning.

De økonomiske utsiktene for Tsjad er dystre. Regelmessig tørke hindrer utvikling innen jordbruket, og manglende utdannet arbeidskraft forhindrer innovasjon. I tillegg har utbredt korrupsjon, og vedvarende voldelige konflikter hindret utenlandsinvesteringer og turisme. Resultatet er at Tsjad i dag er et av de minst utviklede landene i verden.

Kilder

CIA World Factbook, Store Norske Leksikon, Landguiden, UNDP. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Tsjad på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

18 278 568

mennesker i Tsjad

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 5 6 0

6,1

barn per kvinne i Tsjad

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107

107

barn dør per 1000 levendefødte i Tsjad

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

1 668

BNP per innbygger i PPP-dollar i Tsjad

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 2 5
6 7 8 9 10

3,2

av 10 personer er underernærte i Tsjad

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

0

0,09

tonn CO2-utslipp per person i Tsjad

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
5 7 8 9 10

5,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Tsjad

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Tsjad

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 7 4 5
6 7 8 9 10

2,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Tsjad

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5

5

er forventet antall år i skolen i Tsjad

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

7

0,652

GII-indeksen i Tsjad

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,1

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Tsjad

Abonner på nyhetsbrev: