[[suggestion]]
Tsjekkia
Flagget til Tsjekkia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Praha

Befolkning

Tsjekkere 64,3%, moravere 5%, slovakere 1,4%, andre1,8%, uspesifisert 27,5% (2011)

Språk

Tjekkisk (offisielt) 95,4%, slovakisk 1,6%, andre 3% (2011)

Religion

Katolikker 10,4%, protestanter 1,1%, andre og uspesifisert 54%, ingen 34,5% (2011)

Innbyggertall

10 724 553 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

78 870 km2

Myntenhet

Tsjekkiske koruna

BNI pr innbygger

49 946 PPP$

Nasjonaldag

28. oktober

Andre landsider

Geografi

Tsjekkia er en innlandsstat uten kystlinje. Naturen er preget av åpent slettelandskap, omgitt av høye, bratte fjell. I nordvest ligger landets høyeste fjell Sněžka (1602 moh.). Den vestlige delen av landet består av et kupert platå med mange store elvedaler. Landets store elver renner ut i tre forskjellige hav (Østersjøen, Nordsjøen og Svartehavet). Rundt en tredel av landet er dekket av skog. Klimaet er kontinentalt, med lange, kalde og forholdsvis tørre vintrer, og varme somrer.

De største miljøutfordringene i Tsjekkia er knyttet til luft og vannforurensning. Påvirkning fra miljøgifter og sur nedbør har ført til utbredt skogdød. I noen områder, spesielt i øst, er luftforurensningen så alvorlig at den utgjør en reell helsefare for innbyggerne. Siden Tsjekkia ble med i EU i 2004 har luftforurensningen bedret seg noe, men mye gjenstår før helsefaren er helt borte. Landet er også utsatt for kraftige flommer og oversvømmelser ved og rundt de store elvene, i tillegg til hetebølger om sommeren. 

Historie

Tsjekkias historie er preget av områdets sentrale beliggenhet. I mer enn 1000 år har området vært underkastet ulike riker. Den første selvstendige statsdannelsen i dagens Tsjekkia var det Bøhmiske kongedømmet på 900-tallet. Kongeriket ble raskt underkastet og innlemmet i Det tysk-romerske riket, etterhvert også Habsburgerriket, så det Østerrike-Ungarns keiserriket.

Etter første verdenskrig og oppløsningen av dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, formet tsjekkere og slovaker ett land. Tsjekkoslovakia ble til på territorier avstått fra Østerrike og Ungarn. Landet var okkupert av Tyskland under den andre verdenskrigen.

Etter andre verdenskrig ble Tsjekkoslovakia kommunistisk, og hadde tette politiske bånd til Sovjetunionen. I 1968 ble kravet om å endre den sovjet-baserte kommunismen til «sosialisme med et menneskelig ansikt» slått brutalt ned. Dette førte til anti-sovjet demonstrasjoner, noe Sovjetunionen møtte med brutalitet og invasjon av landet. Da Sovjetunionen falt fra hverandre i 1989 fikk Tsjekkoslovakia demokrati gjennom en fredelig revolusjon kalt «fløyelsrevolusjonen». I 1993 ble Tsjekkia og Slovakia to selvstendige land gjennom en fredelig separasjon.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 3

3,4

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tsjekkia ville vi trenge 3,4 jordkloder.

Samfunn og politikk

Tsjekkia er en parlamentarisk republikk der presidenten er statens overhode. Presidenten velges i direkte valg, og har lite makt. Den utøvende makten ligger hos regjeringen som ledes av en statsminister. Statsministeren og regjeringen utgår fra det lavere kammeret i den lovgivende forsamlingen. Disse velges i allmenne valg hvert fjerde år. Politikken i Tsjekkia har vært stabil og demokratisk siden tidlig på 1990-tallet. Landet ble med i NATO i 1999, og EU i 2004.

På slutten av 2021 skjedde et maktskifte fra venstreorienterte partier over til en koalisjon av sentrum-høyre partier. 

Etter overgangen til demokrati og markedsøkonomi har levestandarden i Tsjekkia blitt forbedret. I dag er levestandarden på høyde med andre vesteuropeiske land. Det sosiale forsikringssystemet fungerer godt, og omfatter blant annet arbeidsledighetsforsikring, helseforsikring, foreldrepermisjon og pensjon.

Kvinner er likestilt menn, men er underrepresentert både i politikken og i arbeidslivet. I 2006 ble Tsjekkia det første østeuropeiske landet til å tillate likekjønnet partnerskap.

Menneskelig utvikling

17

31 av 188

Tsjekkia er nummer 31 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Tsjekkia har lenge vært et vellykket industriland. Allerede under kommunisttiden hadde landet en sterk økonomi og industri sammenlignet med andre kommunistiske land. Dette gjorde overgangen til kapitalisme mindre problematisk for Tsjekkia enn for de andre kommunistiske nabolandene. Om lag 80 prosent av landets bruttonasjonalprodukt kommer fra eksport. Spesielt viktige eksportnæringer er bilindustri, maskinbygging, kjemisk industri og elektronikk.

Ettersom økonomien er bygget på eksport er landet sårbart for svingninger i prisene på verdensmarkedet. Dette ble tydelig både under den globale finanskrisen i 2008-2009, og den følgende Euro-krisen i 2012, da eksporten minsket og landets økonomi stoppet opp. Siden 2014 har økonomien hatt en stabil vekst. De viktigste eksportmarkedene er Tyskland, Slovakia og Polen. Mye på grunn av den sterke bilindustrien har landet et stort handelsoverskudd (de eksporterer mer enn de importerer).

Over halvparten av befolkningen er sysselsatt innen service, mens litt under halvparten er sysselsatt innen industri. Kun rundt 2 prosent er sysselsatt innen jordbruket, og denne næringen har liten betydning for landets bruttonasjonalprodukt. Landet har lav arbeidsledighet, og en stadig økende levestandard.

De siste årene har landet imidlertid opplevd økt inflasjon, høye energipriser og hatt et stort budsjettunderskudd. 

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook.

Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Tsjekkia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

10 495 295

mennesker i Tsjekkia

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 6

1,7

barn per kvinne i Tsjekkia

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3

3

barn dør per 1000 levendefødte i Tsjekkia

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

13

49 946

BNP per innbygger i PPP-dollar i Tsjekkia

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Tsjekkia

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 2

8,30

tonn CO2-utslipp per person i Tsjekkia

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Tsjekkia

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer har tilgang til rent vann i Tsjekkia

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Tsjekkia

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Tsjekkia

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,120

GII-indeksen i Tsjekkia

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

2 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,2

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Tsjekkia

Abonner på nyhetsbrev: