[[suggestion]]
Ungarn
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Budapest

Etniske grupper

Ungarere 85,6%, romanifolk 3,2%, tyskere 1,9%, andre eller ukjent 16,7% (dette tilsvarer mer enn 100% i og med at noen oppgir at de tilhører mer enn en gruppe) (2011)

Språk

Ungarsk (offisielt) 99,6%, (engelsk 16%, tysk 11.2%, russisk 1.6%, rumensk 1.3% fransk 1.2% annet 4.2% (dette tilsvarer mer enn 100% i og med at noen oppgir at de prater flere språk -2011))

Religion

Katolikker 37,2%, kalvinister 11,6%, lutheranere 2,2%, gresk katolske 1,8%, andre/uspesifisert 29,1%, ikke-religiøse 18,2% (2011)

Innbyggertall

9 688 847 (2018)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

93 030 km2

Myntenhet

Ungarsk forint

BNI pr innbygger

33 084 PPP$

Nasjonaldag

15. mars (revolusjonen i 1848), 20. august (St.Stefansdag) og 23. oktober (frihetskampen i 1956)

Andre landsider

Geografi

Ungarn er et land midt i Sentral-Europa som er preget av lavland og slettelandskap. Bare to prosent av landarealet når over 400 m.o.h. Landet deles i to av elven Donau som renner fra nord mot sør. Øst for Donau ligger et stort slettelandskap med fruktbar jord, og  vest for Donau ligger det åslandskaper. Her finnes også Sentral-Europas største innsjø, Balatonsjøen. Ungarn ligger i skjæringspunktet mellom tre forskjellige klimasoner. Dette medfører svært ustabilt og varierende vær. Landet har som oftest kalde vintre og varme somre, men dette varierer også fra år til år.  

De største klimautfordringene i Ungarn er luft, vann og jordforurensning som følge av dårlig avfallshåndtering. Landet møter for øyeblikket ikke EUs krav til miljømessig håndtering av menneskeskapt avfall.

Historie

Ungarns historie er preget beliggenheten sentralt i Europa. Mennesker har i flere tusen år oppholdt seg på steppelandet rundt Donaus elvebredder. Området ble okkupert av Romerriket i 12 fvt. og i løpet de neste  tusen årene ble området invadert og okkupert en rekke ganger av forskjellige folk, kulturer og riker. På 900-tallet slo den nomadiske folkegruppen madjarene seg ned på steppene langs Donaus bredder, og dannet opphavet til dagens Ungarn.  

I år 1001 ble landets første konge kronet, og erklærte i den anledning landet som selvstendig. Frem til 1526, da Det osmanske riket invaderte, var Ungarn et selvstendig rike med tidvis stor innflytelse i Europa. Osmanerne styrte i nesten 400 år frem til Østerrike tok over makten i 1699. Ungarn forble i union med Østerrike frem til 1918, da landet igjen ble en selvstendig stat. Under andre verdenskrig støttet landet Nazi-Tyskland, og ble så presset inn i et kommunistisk regime kontrollert av Sovjetunionen etter krigen og frem til 1989. Da ble Ungarn det første landet som frigjorde seg fra Sovjetunionen, og innførte frie demokratiske valg. Landet ble medlem av NATO i 1999 og EU i 2004.

Økologiske fotavtrykk

1 2 1

2,2

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ungarn ville vi trenge 2,2 jordkloder.

Samfunn og politikk

Ungarn er et parlamentarisk demokrati. Parlamentet er den lovgivende makten, mens regjeringen er den utøvende makten. Regjeringen utgår fra parlamentet, og blir styrt av en statsminister. Presidenten, som blir valgt av parlamentet for fem år av gangen, har i hovedsak en seremoniell rolle.  

Siden valget i 2010, da nasjonalkonservative politikere kom til makten, har Ungarns politikk blitt kraftig kritisert. Politikernes lovendringer og lovforslag har utfordret demokratiet, og satt press på etablerte retningslinjer innad i EU. Blant annet satte landet opp grenseposter mot Slovenia og Kroatia for å kontrollere flyktningstrømmen inn i landet, noe som undergraver prinsippet om grensefrihet i EU og Schengen-området. I 2012 vedtok også regjeringen å endre landets grunnlov. Endringen blir kritisert for å undergrave balansen mellom den lovgivende, den utøvende og den dømmende myndigheten i demokratiet ved å innskrenke uavhengigheten til landets domstoler.  

Ungarn har en underutviklet helsesektor sammenlignet med EU-gjennomsnittet. Helseomsorgen har store brister, og tilgangen til helsetjenester varierer stort mellom landets regioner. Landet blir også kraftig kritisert for brudd på menneskerettighetene til asylsøkere, flyktninger og minoriteter.

Menneskelig utvikling

17

39 av 188

Ungarn er nummer 39 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Ungarn gikk på 1990-tallet gjennom en rask forandring fra planøkonomi til markedsøkonomi. Myndighetene overførte statlige foretak til privat sektor og betalte ned statsgjelden. Reformene medførte en sterk økonomisk vekst og en rask forbedring av levestandarden.

Tradisjonelt har Ungarns økonomi vært basert på jordbruk. Etter landet ble med i EU, har industri og tjenesteytende næringer blitt utviklet, og utgjør i dag grunnlaget for størstedelen landets bruttonasjonalprodukt. Landet har blant annet investert i bilproduksjon, fornybar energi, turisme og informasjonsteknologi.

Den globale finanskrisen i 2008 rammet Ungarn hard. Landet måtte ta opp store lån fra Den europeiske sentralbanken, Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken for å unngå økonomisk kollaps. Lånene fikk fart på økonomien igjen, men regjeringen fulgte ikke rådene fra Det internasjonale pengefondet. Dette gikk hardt utover folket, som merket lite til landets økonomiske fremgang. I dag lever rundt 14 prosent av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen.

Kart

Statistikk

Statistikk for Ungarn på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

9 634 162

mennesker i Ungarn

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 4

1,5

barn per kvinne i Ungarn

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4

4

barn dør per 1000 levendefødte i Ungarn

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

9

33 084

BNP per innbygger i PPP-dollar i Ungarn

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Ungarn

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 6

4,75

tonn CO2-utslipp per person i Ungarn

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Ungarn

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

av 10 personer har tilgang til rent vann i Ungarn

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Ungarn

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Ungarn

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

2

0,233

GII-indeksen i Ungarn

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Ungarn

Abonner på nyhetsbrev: