[[suggestion]]
Vanuatu
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port-Vila

Etniske grupper

Melanesere 99,2%, ikke-melanesere 0,8% (2016)

Språk

lokale stammespråk (over 100 forskjellige) 63,2%, bislama (offisielt) 33,7%, engelsk (offisielt) 2%, fransk (offisielt) 0,6%, andre 0,5% (2009)

Religion

Protestanter 70%, romersk-katolske 12,4%, tradisjonelle religioner 3,7%, andre 12,6%, ingen 1,1%, uspesifisert 0,2% (2009)

Innbyggertall

282 117 (2018)

Styreform

Parlamentarisk republikk

Areal

12 190

Myntenhet

Vatu

BNI pr innbygger

3 010 PPP$

Nasjonaldag

30. juli

Andre landsider

Geografi

Vanuatu består av 12 store og 70 mindre øyer, hvorav 65 er bebodde. De strekker seg 130 mil fra sør til nord i det sørvestlige Stillehavet. Alle de største øyene er av vulkansk opprinnelse med bratt kupert terreng i innlandet og en smal kystslette. Flere av øyene har aktive vulkaner. De mindre øyene er i hovedsak koralløyer, også disse med et bratt og kupert innland, og smale kystsletter. I havområdene rundt øyene ligger mange korallrev, og flere undersjøiske vulkaner. Klimaet er tropisk varmt og fuktig hele året, med små årstidsvariasjoner. De tørreste og kaldeste månedene er fra mai til oktober.

Vanuatu er svært utsatt for jordskjelv, vulkanutbrudd og tropiske orkaner. Landet sliter også med avskoging, noe som fører til jorderosjon, og utvasking av den dyrkbare jorden. En rask befolkningsvekst har ført til miljøproblemer knyttet til forurensning som følge av dårlig søppelhåndtering og mangelfulle sanitæranlegg.  

Historie

Arkeologiske funn viser at det har vært menneskelig aktivitet i Vanuatu i minst 3000 år. Lite er kjent om øyenes forhistorie før europeerne kom til området på 1600-tallet. De første europeerne til å oppdage øyene var portugisiske sjøfarere i 1606. Øyene ble imidlertid først kolonisert mot slutten av 1700-tallet da franske og britiske misjonærer slo seg ned. Mot slutten av 1800-tallet gikk Storbritannia og Frankrike sammen om å administrere øyene for å sikre britiske og franske nybyggeres interesser.

Ordningen var unik i verdenssammenheng fordi den felles britisk-franske kolonien fikk to sidestilte administrasjoner. Hver administrasjon hadde egne regjeringer, politistyrker, forvaltningssystemer, rettsvesen og skoler som kun var ansvarlig for sine egne landsmenn. Dette gjorde at den lokale befolkningen var statsløs, ettersom hverken Frankrike eller Storbritannia hadde ansvar for dem. Under andre verdenskrig ble øyene en viktig base for de allierte, noe som førte til en oppvåkning av den lokale befolkningen. Etter krigen økte misnøyen med kolonimaktene, og øygruppens undertrykkende styreform. På 1970-tallet ble de første politiske partiene dannet, og i 1980 ga Storbritannia og Frankrike etter for selvstendighetskravet.

Økologiske fotavtrykk

1 2 1

2,2

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Vanuatu ville vi trenge 2,2 jordkloder.

Samfunn og politikk

Vanuatu er en demokratisk republikk. Presidenten er statens overhode, og har hovedsakelig en seremoniell rolle. Den utøvende makten ligger hos en statsminister og regjeringen. Statsministeren blir valgt av parlamentet. Den lovgivende makten ligger hos parlament som blir valgt i almene valg for fire år om gangen. Parlamentet velger også presidenten sammen med lederne av landets regionale råd. Politikken er preget av personlige maktkamper og ikke ideologiske forskjeller. Etnisk tilhørighet, og hvilket kirkesamfunn man tilhører, er viktigere enn lojalitet til partiet. Dette har ført til hyppige regjeringsskifter.

Vanuatu består av mange forskjellige folkegrupper, med individuelle tradisjoner, språk og kulturer. Majoriteten av befolkningen lever i landsbyer eller på landsbygden der stammetilhørighet er det viktigste nettverket. På landsbygden fører gamle tradisjoner og normer til at kvinner blir undertrykket. Kvinner er spesielt underrepresentert i politikken, og i andre fremtredende roller i samfunnet. Det største samfunnsmessige problemet er imidlertid knyttet til overvekt. Omtrent halve befolkningen blir regnet som overvektige, og hver tredje innbygger sliter med høyt blodtrykk. Helseproblemene skyldes hovedsakelig innførselen av nye produkter og matvarer som raffinert sukker, og enkel tilgang til hurtigmat.

Menneskelig utvikling

12

139 av 188

Vanuatu er nummer 139 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Vanuatu er et av verdens minst utviklede land. Den økonomiske utviklingen har blitt hemmet av langsom modernisering og dårlig infrastruktur. Regelmessige naturkatastrofer som tropiske orkaner, vulkanutbrudd og jordskjelv har også hemmet landets økonomiske utvikling. Majoriteten av befolkningen er sysselsatt innen jordbruket eller fisket, som begge er svært sårbare for vær- og klimaendringer. Jordbruket og fisket drives hovedsakelig for eget forbruk, og bare en fjerdedel av arbeiderne får utbetalt fast lønn. Den viktigste inntekten for landet er turistnæringen. I løpet av de siste tiårene har turismenæringen vokst kraftig. Turistnæringens vekst har også ført til en vekst innen byggenæringen. For å tilrettelegge for videre vekst i turistnæringen har flere store bygg- og anleggsprosjekter bidratt til å minske arbeidsledigheten og øke den lønnede arbeidsstyrken.

Til tross for å ha hatt en økonomisk vekst sliter landet med utbredt fattigdom. Rundt 13 prosent av befolkningen lever i absolutt fattigdom. Vanuatu er helt avhengig av å importere brensel, maskiner og matprodukter, noe som har ført til et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer). Det økonomiske underskuddet blir hovedsakelig dekket av internasjonal bistand og inntekter fra turistindustrien.

Kart

Statistikk

Statistikk for Vanuatu på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

314 464

mennesker i Vanuatu

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 5

3,6

barn per kvinne i Vanuatu

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26

26

barn dør per 1000 levendefødte i Vanuatu

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

3 010

BNP per innbygger i PPP-dollar i Vanuatu

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er underernærte i Vanuatu

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

5

0,62

tonn CO2-utslipp per person i Vanuatu

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Vanuatu

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Vanuatu

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,8

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Vanuatu

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10

er forventet antall år i skolen i Vanuatu

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Ingen statistikk tilgjengelig
GII-indeksen i Vanuatu

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

2 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,2

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Vanuatu

Abonner på nyhetsbrev: