[[suggestion]]
Vest-Sahara

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Laâyoune

Etniske grupper

Arabere og berbere

Språk

Standardarabisk (offisielt), hasania og marokkansk arabisk

Religion

Muslimer

Innbyggertall

652 271 (2020)

Styreform

Eksilregjering

Areal

266 000 km2

Myntenhet

Sahrawi peseta

Andre landsider

Geografi

Vest-Sahara ligger på den nordvestlige kysten av Afrika. Mesteparten av Vest-Sahara består av ørken og halvørken, med dårlig jordsmonn og nesten ingen nedbør. Klimaet er tropisk, med jevnt varme temperaturer året gjennom. Områdene langs kysten er noe kjøligere og har litt nedbør. Det ufruktbare landskapet i innlandet gjør at temperaturen kan variere med mer enn 30 grader mellom dag og natt, siden det ikke er noen planter som kan holde på varmen.

Det sparsommelige regnet og mangelen på naturlige vannkilder gjør at tilgangen på rent vann er et konstant problem i Vest-Sahara. I tillegg trues jordbruket av ørkenspredning og hyppige sandstormer.

Siden 1980 har landet vært delt i to av en marokkansk mur, som strekker seg fra grensen i nord til grensen i sør. Marokko kontrollerer tre fjerdedeler av området, inkludert kysten og alle byer. I disse områdene er flertallet av befolkningen innflyttede marokkanere. Fjerdedelen øst for muren er ubebodd og kontrolleres av frigjøringsbevegelsen Polisario.

Historie

I antikken var dagens Vest-Sahara befolket av berbere og beduiner, som levde i mindre stammer uten faste bosettinger. Landet ble erobret av muslimske arabere på 700-tallet, og ble etter hvert en viktig del av handelsrutene mellom det vestlige og nordlige Afrika. Flere imperier kom og gikk i området, inntil europeerne erobret det nordlige Afrika på 1800-tallet. Vest-Sahara ble kolonisert av Spania etter Berlinkonferansen i 1884, og i 1958 fikk landet status som en egen spansk provins. I 1966 erklærte FN Vest-Saharas’ rett til folkeavstemning for selvbestemmelse, og utover på 1960-tallet begynte en frigjøringsbevegelse å vokse frem.

I 1973 ble den marxistiske motstandsgruppen Polisario grunnlagt. Spania trakk seg ut i 1975 etter en to år lang væpnet konflikt mot Polisario, men samme år okkuperte nabolandene Marokko og Mauritania området. Året etter erklærte Polisario området som selvstendig, under navnet Den demokratiske arabiske Sahara-republikk. Mauritania trakk seg ut i 1979, men det gjorde ikke Marokko. 1991 ble FNs fredsbevarende styrke, United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), opprettet for å følge med på om våpenhvilen, som ble underskrevet samme år, ble overholdt. Vest-Sahara er det eneste gjenværende territoriet på det afrikanske kontinent som FN fortsatt behandler som et uløst kolonispørsmål.

Les mer om dagens situasjon i vår konfliktprofil om Vest-Sahara

Samfunn og politikk

Vest-Sahara regnes av Marokko som en sørlig provins, som styres etter marokkanske lover, og med en guvernør som øverste representant for regjeringen. Befolkningen i Vest-Sahara, kalt saharawi, som bor i de marokkanskkontrollerte områdene deltar i marokkanske valg.  

Den internasjonale domstolen i Haag godtok i 1975 Polisarios krav om at innbyggerne burde få stemme over selvstendigheten selv. MINURSO har ikke vært i stand til å gjennomføre valg i området fordi det er store uenigheter mellom Polisario og Marokko om hvordan fredsavtalen skal tolkes. Situasjonen er fastlåst, og siden 1980 har landet vært splittet i to deler av en minebelagt forsvarsmur bygget av Marokko.

Polisario ble dannet som en geriljagruppe, men er i dag en politisk bevegelse og en eksilregjering, med ministre, domstoler og egen lovgivende forsamling. Polisario kaller Vest-Sahara for Den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR), og anerkjennes av mer enn 80 stater, flest i Afrika og Latin-Amerika. Marokkos krav på området anerkjennes av rundt 20 land.

Den langvarige konflikten har ført til store lidelser for lokalbefolkningen, og 120 000-170 000 mennesker bor i flyktningeleirer i nabolandet Algerie. Grove brudd på menneskerettighetene har funnet sted på begge sider av konflikten, og krigsfanger har gjentatte ganger blitt utsatt for tortur. Siden 2007 har FN ledet forhandlinger mellom Polisario og Marokko, men forhandlingene har stagnert.

Økonomi og handel

De marokkanskkontrollerte områdene av Vest-Sahara har store fiskeressurser, og en velfungerende industri som produserer fiskemel og frossen fisk for eksport. Det finnes trolig olje og naturgass i havet, og flere vestlige oljeselskap har fått tillatelse til å begynne prøveboringer. I innlandet er det store mineralforekomster, og utvinningen av fosfater er en av landets viktigste inntektskilder. Mange tonn sand er solgt til bruk på Kanariøyenes strender.

Den vestlige delen av landet mottar mye økonomisk støtte fra den marokkanske sentralregjeringen. Marokko har bygget et effektivt veinett i Vest-Sahara, hjelper til med å forsyne industrien med energi og gir subsidier til sharawiere sin utdanning. I havnebyen og hovedstaten Laâyoune har de bygget flere hoteller, og det satses i økende grad på turisme. Dette gjør også Vest-Sahara til del i det marokkanske territoriet.

Det finnes ingen bofast befolkning eller økonomi i de Polisariokontrollerte områdene. Det har vokst frem en liten økonomi rundt flyktningeleirene, ofte med hjelp av penger som sendes hjem fra saharawiere som arbeider utenlands, eller fra ulike bistandsprosjekter.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Vest-Sahara på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

626 168

mennesker i Vest-Sahara

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

Ingen statistikk tilgjengelig
barn per kvinne i Vest-Sahara

Abonner på nyhetsbrev: