[[suggestion]]
Vest-Sahara
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ingen (Tindourf)

Etniske grupper

Arabere og berbere

Språk

Standardarabisk (offisielt), hasania og marokkansk arabisk

Religion

Muslimer

Innbyggertall

603 253 (2017)

Styreform

Eksilregjering

Areal

266 000 km2

Myntenhet

Sahrawi peseta

Andre landsider

Geografi

Vest-Sahara ligger i ytterkanten av ørkenen Sahara. Mesteparten av landet består av ørken og halvørken, med dårlig jordsmonn og nesten ingen nedbør. Klimaet er tropisk, med jevnt varme temperaturer året gjennom. Områdene langs kysten er noe kjøligere og har litt nedbør. Det golde landskapet i innlandet gjør at temperaturen kan variere med mer enn 30 grader mellom dag og natt, siden det ikke er noen planter som kan holde på varmen.

Det sparsommelige regnet og mangelen på naturlige vannkilder gjør at tilgangen på rent vann er et konstant problem i Vest-Sahara. I tillegg trues jordbruket av ørkenspredning og hyppige sandstormer.

Siden 1980 har landet vært delt i to av en marokkansk mur, som strekker seg fra grensen i nord til grensen i sør. Marokko kontrollerer tre fjerdedeler av området, inkludert kysten og alle byer. I disse områdene er flertallet av befolkningen innflyttede marokkanere. Fjerdedelen øst for muren er ubebodd.

Historie

I antikken var dagens Vest-Sahara befolket av berbere og beduiner, som levde i mindre stammer uten faste bosettinger. Landet ble erobret av muslimske arabere på 700-tallet, og ble etter hvert en viktig del av handelsrutene mellom det vestlige og nordlige Afrika. Flere imperier kom og gikk i området, inntil europeerne erobret det nordlige Afrika på 1800-tallet.

Vest-Sahara ble kolonisert av Spania etter Berlinkonferansen i 1884, og fikk i 1958 status som egen spansk provins. Utover på 1960-tallet begynte en frigjøringsbevegelse å vokse frem, og i 1973 ble den marxistiske motstandsgruppen Polisario grunnlagt. Da Spania trakk seg ut i 1975 ble landet umiddelbart okkupert av nabolandene Marokko og Mauritania. Året etter erklærte Polisario området som selvstendig, under navnet Den demokratiske arabiske Sahara-republikk. Mauritania trakk seg ut i 1979, men Marokko kontrollerer fortsatt mesteparten av Vest-Sahara. Konflikten er fremdeles ikke løst. Vest-Sahara er det eneste gjenværende territoriet på det afrikanske kontinent som FN fortsatt behandler som et uløst kolonispørsmål. 

Les mer om dagens situasjon i vår konfliktprofil om Vest-Sahara.

Samfunn og politikk

Vest-Sahara regnes av Marokko som en sørlig provins, og styres etter marokkanske lover, og med en guvernør som øverste representant for regjeringen. Befolkningen i Vest-Sahara, kalt saharawi, som bor i de marokkanskkontrollerte områdene deltar i marokkanske valg. I praksis har marokkansk militær og sikkerhetsstyrker mye makt i området, på grunn av konflikten.

Polisario ble dannet som en geriljagruppe, men er i dag en politisk bevegelse og en eksilregjering, med ministre, domstoler og egen lovgivende forsamling. Polisario kaller Vest-Sahara for Den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR), og anerkjennes av mer enn 80 stater, flest i Afrika og Latin-Amerika. Marokkos krav på området anerkjennes av rundt 20 land.

Den internasjonale domstolen i Haag godtok i 1975 Polisarios krav om at innbyggerne burde få stemme over selvstendigheten selv, men FN-styrken MINURSO har ikke vært i stand til å gjennomføre valg i området. Situasjonen er fastlåst, og siden 1980 har landet vært splittet i to deler av en minebelagt forsvarsmur bygget av Marokko.

Den langvarige konflikten har ført til store lidelser for lokalbefolkningen, og 120 000-170 000 mennesker bor i flyktningeleirer i nabolandet Algerie. Grove brudd på menneskerettighetene har funnet sted på begge sider av konflikten, og krigsfanger har gjentatte ganger blitt utsatt for tortur. Siden 2007 har FN ledet forhandlinger mellom Polisario og Marokko, men forhandlingene har stagnert.

Økonomi og handel

De marokkanskkontrollerte områdene av Vest-Sahara har store fiskeressurser, og en velfungerende industri produserer fiskemel og frossen fisk for eksport. Det finnes trolig olje og naturgass i havet, og flere vestlige oljeselskap har fått tillatelse til å begynne prøveboringer. I innlandet er det store mineralforekomster, og utvinningen av fosfater er en av landets viktigste inntektskilder. Mange tonn sand er solgt til bruk på Kanariøyenes strender. Den vestlige delen av landet mottar mye økonomisk støtte fra sentralregjeringen. Dette er et viktig ledd i forsøket på å integrere Vest-Sahara i Marokko, som har bygget opp et effektivt veinett, forsyner industrien med energi og subsidierer utdanning for sharawiere. I havnebyen Laayoune har man bygget flere hoteller, og det satses i økende grad på turisme.

Det finnes ingen bofast befolkning eller økonomi i de Polisariokontrollerte områdene. Det har vokst frem en liten økonomi rundt flyktningeleirene, ofte med hjelp av penger som sendes hjem fra saharawiere som arbeider utenlands, eller fra ulike bistandsprosjekter.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Vest-Sahara på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

597 339

mennesker i Vest-Sahara

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 2

2,3

barn per kvinne i Vest-Sahara

Abonner på nyhetsbrev: