[[suggestion]]
Ikkespredningsavtalen

Vedtatt

01.07.1968

Trådt i kraft

05.03.1970

Ratifisert av Norge

05.02.1969

Last ned fulltekst

Ikkespredningsavtalen norsk.pdf

Les mer på engelsk

Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons (engelsk)

Traktaten om ikke-spredning av kjernefysiske våpen ble inngått i 1968, og trådde i kraft to år senere. Avtalen har tre hovedmål: ikke-spredning, avvæpning og fredelig bruk av atomteknologi.

Medlemsstater som har atomvåpen binder seg til ikke å spre disse til andre stater, og til å inngå forhandlinger i god tro om ødeleggelse av eksisterende våpenlagre. Medlemsstater som ikke har atomvåpen forplikter seg til å ikke utvikle atomvåpen, og til å bruke eventuelle atomressurser til fredelige formål.

Gjennomføring

Gjennomføring av avtalen overvåkes hovedsakelig av FNs atomenergibyrå IAEA, men avtalen har ingen egen formell komité. Medlemslandene møtes til tilsynskonferanser hvert femte år for å diskutere endringer og justeringer i avtalen. 

Kun fem av alle verdens suverene stater er ikke medlemmer av avtalen. Fire av disse har, eller man antar at de har, atomvåpen. Dette er India, Israel, Pakistan og Nord Korea. Nord-Korea meldte seg inn i 1985, men trakk seg ut igjen i 2003 etter anklager om utvikling av atomvåpenprogram fra USA. Det er uenighet om Nord-Koreas utmelding var i tråd med landets forpliktelser til ikkespredningsavtalen.

Sør-Sudan er ikke medlem. Det kan skyldes at staten ble selvstendig først i 2011 og har vært opptatt med borgerkrig siden 2013. Landene Niue og Cookøyene er heller ikke medlemmer av ikkespredningsavtalen.  

Lær mer