[[suggestion]]
FNs erklæring om urfolks rettigheter

Vedtatt

13.09.2007

Trådt i kraft

13.09.2007

Ratifisert av Norge

13.09.2007

Last ned fulltekst

Erklæring om urfolks rettigheter.pdf

Les mer på engelsk

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Dette er FNs urfolksdeklarasjon

FNs erklæring for rettighetene til urfolk ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. september 2007, etter mer en tyve års forhandlinger mellom stater og urfolks representanter. 144 land stemte for, mens fire land stemte mot (Australia, Canada, New Zealand og USA). 11 land stemte avholdende: Aserbajdsjan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Russland, Samoa og Ukraina. 

Teksten fastsetter både individuelle og kollektive rettigheter for urfolk, samt rettigheter til kultur, identitet, språk, arbeid, helse, utdanning og andre tema.

Erklæringen legger vekt på at urfolk har rett til å bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer og tradisjoner, og at de har rett til å utvikle seg slik de selv ønsker og synes er nødvendig.

Erklæringen forbyr også diskriminering mot urfolk og framhever at urfolk må delta i alle saker som angår dem. De har rett til være særegne, og følge sine egne mål for å nå økonomisk og sosial utvikling.

Gjennomføring 

For urfolk er erklæringen viktig fordi det åpner for at de skal kunne bestemme over landområder og ressurser – selv om de ligger innenfor en stats grenser. I tillegg innebærer det at verdenssamfunnet godtar at urfolk har egne kulturer, som skiller seg fra statene de lever i.

I tillegg til urfolksdeklarasjonen er urfolks rettigheter sikret i ILO-konvensjonen om urfolk og stammefolks rettigheter (1989)

FN har også opprettet en spesialrapportør og et permanent forum for urfolk, som skal gi råd og koordinere organisasjonens arbeid med urfolks rettigheter.

Lær mer