Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM)

I dag er en kvart milliard mennesker i bevegelse over landegrenser på leting etter bedre fremtidsmuligheter.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er den ledende mellomstatlige organisasjonen om global migrasjon. Migrasjon har foregått gjennom all tid, mennesker har flyttet på seg av forskjellige årsaker som krig, klima, nysjerrighet, og jakten på nye muligheter. 

I følge IOM er en migrant en person som har oppholdt seg utenfor sitt hjemland i mer enn ett år - uavhengig av årsak.

Videoen viser etioperen Ali Abdullas reise over til den arabiske halvøy i jakten på et bedre liv:

IOM blir FN-organisasjon

IOM ble formelt en del av FN under FN-toppmøtet om flyktninger og migranter i New York 19. september 2016. Dette styrker IOMs arbeid for migranters rettigheter.

– Vi er glade for at medlemsstatene til både FN og IOM nå har bestemt at IOM blir en del av FN-systemet. Dette reflekterer viktigheten migrasjon har på den globale agendaen, og behovet for å tettere koble sammen migrasjon og relaterte fagfelt – inkludert utvikling, nødhjelp, menneskerettigheter, klimaendringer og sikkerhet, sa kommunikasjonssjef Sigurd Tvete i IOM Norge til FN-sambandet den gang.

IOMs konstitusjon anerkjenner sammenhengen mellom migrasjon og økonomisk, sosial og kulturell utvikling, samt retten til bevegelsesfrihet.

IOMs fire hovedarbeidsområder for migrasjon:

  • migrasjon og utvikling
  • tilrettelegging for migrasjon
  • regulering migrasjon
  • tvungen migrasjon

Historie

IOM ble opprettet i desember 1951 for å bistå i omplasseringen av flyktninger etter annen verdenskrig.

Organisasjonen har hatt mange navn. Først het den PICMME (the Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe). I 1952 skiftet organisasjonen navn til ICEM (The Intergovernmental Committee for European Migration), i 1980 til ICM (The Intergovernmental Committee for Migration) før organisasjonen fikk dagens navn Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) i 1989.

IOM har hovedkvarter i Genève i Sveits og har mer enn 9 500 ansatte og rundt 500 kontorer globalt.

Med sine 165 medlemsland, 8 stater med observatørstatus og kontorer i over 100 land (ett av disse i Oslo) er IOM dedikert til å fremme human og ryddig migrasjon til fordel for alle. Det gjør de ved å tilby tjenester og råd til myndighetene i medlemslandene, og til migrantene selv.

Global organisasjon

IOM yter bistand til migranter og flyktningers integrasjon i andre land og gjennomfører repatrieringsprogrammer for flyktninger som har fått avslag på asylsøknaden eller som av andre grunner ønsker å vende tilbake til sitt hjemland. 

IOM har fra 2002 kontor i Norge. Kontoret kan bidra med informasjon og rådgivning, reisedokumenter, organisering av reisen og oppfølging etter hjemkomsten.

IOM i Norge

IOM i Norge åpnet kontor i Oslo i 2002 og implementerer det frivillige returprogrammet i Norge. Frivillig retur er et tilbud for asylsøkere som har søknaden til behandling hos norske myndigheter, for asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden eller som velger å trekke tilbake asylsøknaden, eller for personer som befinner seg i Norge irregulært og som ikke har gyldig oppholdstillatelse i Norge. IOM hjelper også ofre for menneskehandel og andre sårbare grupper med å reise trygt hjem.

IOM jobber med integreringsarbeid og driver et kulturorienteringsprogram for kvoteflyktninger som skal bosettes i Norge. Kulturorientering innebærer at IOM reiser til landene hvor flyktningene oppholder seg, for å holde kurs i norsk samfunnsliv og kultur før flyktningene kommer til Norge. Kurset kan gjøre prosessen med å etablere seg i Norge enklere. IOM reiser rundt til norske kommuner som skal bosette flyktninger og holder kurs i flyktningenes kulturbakgrunn, slik at kommunene er best mulig forberedt til å ta imot de nye innbyggerne.

I tillegg holder IOM foredrag og presentasjoner for skoler, universiteter og organisasjoner om migrasjonstematikk, flyktningspørsmål og interkulturell kommunikasjon.

IOM Norges hovedkontor ligger i Oslo sentrum med ansatte som snakker en rekke ulike språk. Alle henvendelser til IOM blir behandlet konfidensielt, og det er ikke behov for å oppgi navn for å få gratis råd.

Kontaktinformasjon til IOM Norge.

Lær mer

IOMs egne sider

Temaside om befolkning, migrasjon og urbanisering

World Migration Report 2015 – Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility – Migrasjonsrapporten fra IOM gis ut årlig og kommer på en rekke språk