Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

UNRWA ble opprettet i 1949. Målet var å ta vare på palestinske flyktninger fra krigen som brøt ut da staten Israel ble opprettet i 1948.

Les mer om Palestina-konflikten her.

Hva gjør UNRWA?

UNRWAs hovedoppgave er å hjelpe palestinske flyktninger med helsetjenester, skolegang, sosiale tjenester og humanitær hjelp. Organisasjonen opererer først og fremst inne i palestinske flyktningleire, men har også kontorer i byer der det oppholder seg mange palestinske flyktninger. UNRWA har over 30 000 ansatte, og har hovedkontor i Gaza og i Jordans hovedstad Amman.

Hvem skal UNRWA hjelpe?

Mandatet til UNRWA er å hjelpe palestinere som flyktet under krigene i 1948-49 og 1967. I tillegg har etterkommerne til disse flyktningene også krav på beskyttelse fra UNRWA. Til sammen utgjør dette 5,15 millioner palestinere. Det er kun de flyktningene som oppholder seg i områdene som UNRWA jobber som har krav på UNRWAs beskyttelse. Disse områdene er Palestina (Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem), Libanon, Jordan og Syria.

UNRWA skulle egentlig være en midlertidig organisasjon, siden verdenssamfunnet håpet at de skulle finne en snarlig løsning på det palestinske flyktningproblemet. En slik løsning har imidlertid ikke kommet. Derfor forlenges UNRWAs mandat jevnlig.

Gjelder flyktningkonvensjonen for palestinske flyktninger? 

Palestinske flyktninger som får hjelp av UNRWA kan ikke søke beskyttelse hos Høykommissæren for flyktninger (UNHCR), slik som alle andre flyktninger. Det er ikke fordi de er palestinske, men fordi de allerede får hjelp fra et FN-organ. 

Både flyktningkonvensjonen og statuttene til UNHCR ble skrevet etter at UNRWA hadde begynt sitt arbeid for palestinske flyktninger. Begge steder står det at "personer som får beskyttelse av andre FN-organer enn UNHCR" ikke har krav på beskyttelse av UNHCR. Siden denne regelen først og fremst treffer palestinske flyktninger som beskyttes av UNRWA, blir dette ofte misforstått som at flyktningkonvensjonen ikke gjelder for palestinske flyktninger som sådan.

Palestinske flyktninger som ikke blir beskyttet av UNRWA, for eksempel fordi de befinner seg utenfor områdene UNRWA har ansvar for, har automatisk de samme rettighetene som andre flyktninger gjennom flyktningekonvensjonen. I slike tilfelle kan palestinske flyktninger få hjelp fra UNHCR. 

Finansiering av UNRWA

UNRWA sliter med å få nok midler til arbeidet sitt. Ti land, deriblant Norge, bidrar med over 90 prosent av UNRWAs budsjetter. Finansieringen kommer nesten utelukkende fra frivillige bidrag fra FNs medlemsland.

Norge arbeider for en jevnere byrdefordeling blant giverlandene og for å utvide gruppen av giverland. Den såkalte Giverlandsgruppen består i dag i hovedsak av USA, EU og vesteuropeiske land.

Les mer om Norge og UNRWA.

Lær mer

Temaside om flyktninger

UNRWAs egne sider