[[suggestion]]
FNs miljøprogram (UN Environment)

Hva jobber UN Environment med?

FNs miljøprogram (UN Environment) overvåker miljøet og gir råd til FNs medlemsland om hva som må gjøres for at utviklingen skal følge bærekraftige prinsipper.

 • globale, regionale og nasjonale miljøforhold og trender
 • internasjonale miljøavtaler og konvensjoner
 • vitenskapelig grunnlag for den globale miljøpolitikken
 • oppbygging av kunnskap og ressurser innen miljøadministrasjon og bærekraftig utvikling i medlemslandene

UN Environment jobber med sju tematiske områder:

 • Klimaendringer
 • Naturkatastrofer og konflikter
 • Bevaring av økosystemer
 • Miljøvennlig styresett: lover og institusjoner som styrker miljøet
 • Kjemisk avfall
 • Ressurseffektivisering
 • Miljøovervåkning

Bærekraftig utvikling er et gjennomgangstema for alt UN Environment gjør.

Les mer om arbeidet til UN Environment her

Hvordan er UN Environment organisert?

UN Environment ble opprettet som et resultat av det første verdensmøtet om miljø i Stockholm i 1972. Organisasjonen ble ledet av nordmannen Erik Solheim i perioden 2016-2018. Fra 2019 er danske Inger Andersen sjef for FNs miljøprogram.

UN Environments styre består av 58 medlemsstater som velges av FNs generalforsamling for en fireårsperiode. Alle FNs medlemsland har adgang som observatører til styremøtene. Normalt ledes den norske delegasjonen til styremøtet av miljøministeren.

UN Environments hovedkontor ligger i Nairobi i Kenya. I tillegg fins det seks regionale kontorer i Afrika, Asia og Stillehavet, Europa, Latin Amerika og Karibia, Nord-Amerika og Vest-Asia.

Hvordan blir UN Environment finansiert?

UN Environment blir i all hovedsak finansiert av frivillige bidrag fra FNs medlemsland.

Les mer om finansiering av UN Environment her

FNs miljøprogram ble tidligere forkortet UNEP (United Nations Environmental Program). Dette er fortsatt den korrekte langversjonen av navnet, men FN omtaler organisasjonen som UN Environment. 

Lær mer