[[suggestion]]
Verdens matvareprogram (WFP)

WFP driver både nødhjelpsarbeid og langsiktige utviklingsprosjekter. Organisasjonen har cirka 15 000 ansatte på verdensbasis, og hvert år får om lag 90 millioner mennesker i over 80 land mat og hjelp fra WFP.

WFPs hovedoppgaver er:

  • Redde liv og beskytte livsgrunnlag i nødssituasjoner.
  • Forebygge sult og forberede lokalsamfunn på fremtidige nødssituasjoner.
  • Gjenoppbygge lokalsamfunn i etterkant av nødssituasjoner.
  • Redusere kronisk sult og underernæring.
  • Forbedre landenes kapasitet til å redusere sult.

WFP jobber med en rekke av FNs bærekraftsmål, men mål nummer en, utrydde fattigdom, og to, utrydde sult, er særlig relevante for organisasjonen. 

Verdens matvareprogram driver ikke bare nødhjelp, men jobber også med utvikling. Gjennom ’Food-for-Work’- programmer, blir lokal arbeidskraft engasjert og mottar «lønn» i form av mat. På denne måten hjelper WFP lokalsamfunn til å øke matproduksjonen.

Et annet eksempel er «Skolematprogrammet», der WFP i samarbeid med vertslandet sørger for at barn i skolealder får et næringsrikt måltid i løpet av skoledagen. I 2015 var det 17 millioner barn som fikk mat på skolen gjennom dette programmet. Barna fikk også med seg en matrasjon hjem til familiene sine. Skolematprogrammet gjør det enklere for foreldrene å sende barna på skolen istedenfor på arbeid.

Styrking av kvinners stilling i nødssituasjoner samt sikring av spedbarn og mødres ernæring, har prioritet i WFPs arbeid.

Tidligere mottok organisasjonen først og fremst donasjoner i form av mat, men fordi matvareoverskuddet er minkende, blir det nå gitt penger som brukes til å handle mat lokalt. Dette styrker de lokale markedene og gir livsgrunnlag til flere enn de som mottar direkte hjelp.

Hvordan er WFP organisert?

WFP ble opprettet i 1963, som en del av noe som ble kalt «mat for fred-programmet». Opprinnelige skulle programmet bare være et treårig prosjekt, men i 1965 ble det utvidet.

Styret har som oppgave å fastlegge den overordnede strategien for Verdens matvareprogram og fremlegge aktiviteter og programmer for det kommende året.

Flyktninghjelpen (The Norwegian Refugee Council, NRC) har siden 1996 vært en av de største bidragsyterne til WFPs beredskapsstyrke. 53 personer ansatt av Flyktninghjelpen jobbet for WFP i 2015, blant annet i kampen mot ebola-epidemien i Vest-Afrika og i hjelpearbeidet etter jordskjelvet i Nepal.

David Beasley fra USA har siden 2017 vært direktør for WFP. Norske Elisabeth Rasmusson er assisterende direktør.

WFPs budsjett

Verdens matvareprogram har et årlig budsjett på rundt 25 milliarder kroner. 

I motsetning til andre FN-organisasjoner mottar ikke WFP et kjernebidrag fra FN, men blir kun finansiert av frivillige bidrag fra stater, private organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

Norge er en av de største bidragsyterne til WFP, og også et av få giverland som gir kjernebidrag til WFP, med en forutsetning om at pengene ikke blir brukt til å kjøpe genmodifisert mat.

Lær mer

Tema: Sult og matsikkerhet

Tema: Nødhjelp

FNs bærekraftsmål

WFPs egne sider

WFPs norske sider