Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Regionavdeling Nord-midt

Gjennom engasjerende kunnskapsutveksling, bevisst refleksjon og kritisk diskusjon vil vi i FN-sambandet inspirere deg og dine elever til å utforske ulike perspektiver på klima, utvikling, menneskerettigheter og internasjonal fred og sikkerhet. Vi fremmer forståelsen for at hver enkelt av oss kan være med å utgjøre en forskjell for skape en mer rettferdig verden

Vi har fire prioriterte temaer: FN, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og flyktninger.

Vi tilbyr rollespill, film og foredrag til de fleste av temaene. Dersom skolen din er FN-skole , får du rabatter.

Velg hvilket undervisningsopplegg du tror vil fungere best for deg og elevene dine. Send bestilling til nord@fn.no eller trondelag@fn.no

FN, fred og sikkerhet

Menneskerettigheter

Bærekraftig utvikling

Flyktninger

  • Film (for videregående)
  • Foredrag (for ungdomskole og videregående)

Ansatte

Kine Olsen

(Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tim Dassler

Tim Dassler

Rådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 01 / 483 53 465
Mari Eggen Sager

Mari Eggen Sager

Rådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal) 73 52 63 60 / 470 19 645

Siri Asphaug Holmøy

Rådgiver (permisjon) 77 62 34 04

Embla Kirkemoen

Koordinator Internasjonalt Seminar i Tromsø 77 62 34 03

Silje Osland

Rådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631