[[suggestion]]
CO2-utslipp per innb.

CO2-utslipp per innb.Tonn CO2 per innbygger (2018)

CO2-utslipp per innb.2018

Land Tonn CO2 per innbygger (2018)
Sudan 0.00

[[ modalTitle ]]

CO2-utslipp per innb.2018

Tonn CO2 per innbygger

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Utslipp av karbondioksid kommer fra fossile brensler.  Dette inkluderer karbondioksid produsert gjennom forbruk og forbrenning av både fast, flytende og gass form.