[[suggestion]]
Ekstrem fattigdom

Forklaring

Her er fattigdom uttrykt i såkalte PPP-dollar. PPP står for Purchasing Power Parity, eller kjøpekraftenheter på norsk. Når fattigdom måles ved hjelp av PPP regner man med hva varer koster og hvor høye inntekter hvert enkelt land har. Statistikken viser dermed hvor stor del av befolkningen i et land som lever for mindre enn det man kan få kjøpt for 1,90 amerikansk dollar i USA. 

Indikator er et av FNs bærekraftsmål, delmål 1.1 , som handler om at ingen skal leve for under 1,90 dollar om dagen.

FNs bærekraftsmål 1

Utrydde fattigdom

FNs bærekraftmåls nummer 1 har som hovedmål å utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

Målet har 7 delmål og 14 indikatorer som blant annet måler om vi klarer å redusere antallet som lever under den globale fattigdomsgrensen og den nasjonale fattigdomsgrensen, og å innføre velferdsordninger og rammer som kan gi flere muligheten til økonomisk trygghet.

Les mer om FNs bærekraftsmål