[[suggestion]]
Fredsindeksen

Forklaring

Indeksen er basert på 23 indikatorer for vold, eller frykt for vold. Indikatorene handler om kriminalitet, våpentilgang, militære i landet, indre vold og forholdet til andre land. 

Arbeidet med indeksen er utført av forskningsorganisasjonen The Institute for Economics and Peace (IEP). Indeksen både anerkjent og kritisert, siden resultatet alltid vil variere ut fra hvilke indikatorer som legges til grunn.

Du kan utforske hver enkelt indikator ved å klikke på lenken til kilden.

Abonner på nyhetsbrev: