[[suggestion]]
Grunnskolegang

Grunnskolegangprosent (2018)

Grunnskolegang2018

Land prosent (2018)
Peru 96.6
Kasakhstan 87.6
Ghana 83.6
Gambia 78.6
Djibouti 57.3

[[ modalTitle ]]

Grunnskolegang2018

prosent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Andelen barn i skolen er basert på myndighetenes offisielle tall over hvor mange som er innrullerte i skolen, i forhold til hvor mange barn som bor i landet i den samme skolealderen.

Tallene er samlet inn av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO.