[[suggestion]]
Veksthemming

VeksthemmingProsent av barn under fem år. (2017)

Veksthemming2017

Land Prosent av barn under fem år. (2017)
Marshalløyene 34.80
Haiti 21.90
Burkina Faso 21.10
Nord-Korea 19.10
Tadsjikistan 17.50
Senegal 16.50
Peru 12.90
Albania 11.30

[[ modalTitle ]]

Veksthemming2017

Prosent av barn under fem år.

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Hvor mye barn vokser er internasjonalt anerkjent som en måte å måle om barn får nok eller rett ernæring.  Det er Verdens helseorganisasjon som har standarden på hva som er normal vekst.

Veksthemming viser et barn som er for lavt i forhold til alder som et resultat av kronisk eller midlertidig feilernæring.

Indikator 2.2.1 er del av FNs bærekraftsmål , delmål 2.2  som går spesielt på feilernæring og det å hindre veksthemming blant barn. Dette er også et mål vedtatt av Verdens helseforsamling. 

FNs bærekraftsmål  2

Utrydde sult

Mål nummer 2 handler om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Målet har 8 delmål og 13 indikatorer som blant annet måler om vi klarer å utrydde sult og feilernæring, om vi kan doble produktiviteten og inntektene til småskalaprodusenter i landbruket, og å sikre bærekraftige systemer for matproduksjon.

Det er også en målsetting å styrke evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, planter og husdyr.

Les mer om FNs bærekraftsmål nummer 2Abonner på nyhetsbrev: