[[suggestion]]
BNP per innbygger i PPP

BNP per innbygger i PPPPPP (2020)

BNP per innbygger i PPP2020

Land PPP (2020)
Kypros 38458
Russland 28213
Ukraina 13057
Marokko 7296
Sudan 4244
Tanzania 2780

[[ modalTitle ]]

BNP per innbygger i PPP2020

PPP

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Her er bruttonasjonalproduktet (BNP) per innbygger uttrykt i såkalte PPP-dollar. PPP står for Purchasing Power Parities, eller kjøpekraftenheter på norsk. Når man måler BNP ved hjelp av PPP, tar man hensyn til prisnivået og kjøpekraften i hvert enkelt land ved utregningen. Enheten som er brukt (En internasjonal dollar) har samme kjøpekraft ovenfor BNP, som en US dollar har i USA.

Denne omregningen gjør man for å enklere kunne sammenligne velstanden mellom land, siden man utjevner for forskjeller i pris og valuta.  

Abonner på nyhetsbrev: