[[suggestion]]
BNP per innbygger

Forklaring

Målet for BNP per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. Her er BNP per innbygger uttrykt i amerikanske dollar.

Abonner på nyhetsbrev: