[[suggestion]]
CO2-utslipp per innb.

Forklaring

Utslipp av karbondioksid kommer fra fossile brensler.  Dette inkluderer karbondioksid produsert gjennom forbruk og forbrenning av både fast, flytende og gass form.

 

Abonner på nyhetsbrev: