[[suggestion]]
Dyrka jordområde

Forklaring

Dyrka jord er både områder som dyrkes hele tiden og jord som i perioder dyrkes eller brukes til beite for dyr. Jord som ikke brukes, men som er dyrkbar, regnes ikke med. Tallene er samlet inn av FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO.

Abonner på nyhetsbrev: