[[suggestion]]
Fødselsregistreringer

Forklaring

Å registrere barn ved fødselen i offentlige registre er viktig for å sikre individuelle rettigheter. 

Til tross for positiv utvikling har ett av fire barn under fem år verden over ennå ikke blitt offisielt registrert hos myndighetene. Det er UNICEF som samler inn tallene, og tallene er det som er registrert de siste ti årene.

Dette er en indikator for FNs bærekraftmål ,delmål 16.9.1 som handler om å sikre juridisk identitet for alle, blant annet med å registrere alle som blir født, innen 2030.

FNs bærekraftsmål 16

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

FNs bærekraftsmål 16 har som målsetting å fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. 

Bærekraftsmålet har 12 delmål og 24 indikatorer.

Les mer om FNs bærekraftsmål nummer 16Abonner på nyhetsbrev: