[[suggestion]]
Marine verneområder

Forklaring

Tallene er en indikator for FNs bærekraftmål delmål nummer 14.5 som er å bevare minst ti prosent av kyst- og havområdene innen 2020, i samsvar med nasjonal rett og folkeretten og på grunnlag av den beste vitenskapelige kunnskapen som er tilgjengelig.

Mål 14

Livet i havet

FNs bærekraftsmål nummer 14 har som mål å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmålet har 7 delmål og 10 indikatorer som skal måle blant annet bevarte områder, forurensning i havet og bærekraftig fiske. Målet har få ferdigutviklede indikatorer. 

Les mer om FNs bærekraftsmålAbonner på nyhetsbrev: