[[suggestion]]
Mødredødelighet

Forklaring

Indikatoren måles i hvor mange kvinner som dør per 100.000 levendefødte barn. Med begrepet levendefødte mener man barn som viser livstegn ved fødsel.

Indikatoren 3.1.1 er del av FNs bærekraftsmål om helse der målet er å redusere svangerskapsrelatert dødelighet til under 70 per 100.000 fødsler.

FNs bærekraftsmål  3

God helse

FNs bærekraftsmål nummer 3 skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Målet har 13 delmål og 27 indikatorer som blant annet måler om vi klarer å redusere barnedødeligheten, mødredødeligheten, øke levealderen og begrense spredning av  smittsomme sykdommer. 

Les mer om FNs bærekraftsmål nummer 3 Abonner på nyhetsbrev: