[[suggestion]]
Slum

Forklaring

Med slum menes en sammenhengende bosetting der innbyggerne har utilstrekkelige boligforhold. Utilstrekkelige boligforhold er en eller flere av disse kriteriene 1) Mangel på rent vann 2) Mangel på grunnleggende sanitærtjenester, 3) For liten plass/areal 4) Dårlig bygget bolig 5) Utrygge leieforhold.

Indikatoren 11.1.1 er del av delmål 11 i FNs bærekraftsmål, som handler om å sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder innen 2030.

FNs bærekraftsmål 11

Bærekraftige byer og samfunn

FNs bærekraftsmål 11 ønsker å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Målet har 10 delmål og 15 indikatorer. Noen av disse indikatorene er å måle hvor mange som bor i slum, hvor mange som har tilgang til transport i by, hvor mye penger man bruker på å bevare bygninger, hvor tilgjengelig byer er for funksjonhemmede eller hvor utsatt man er for seksuell trakassering i byer. Noen måler også utsatte og rammede av naturkatastrofer og hvor godt samfunnet er rustet til å møte dette.

Les mer om FNs bærekraftsmål nummer 11Abonner på nyhetsbrev: