[[suggestion]]
2021: Det internasjonale året for avskaffelse av barnearbeid

Antall barnearbeidere i verden øker nok en gang, stikk i strid med målet om å stoppe alt barnearbeid innen 2025. Mange familier har mistet inntektene sine som følge av krisen, og dette har gjort at mange barn må slutte på skolen for å bidra med inntekter for familien. Nesten halvparten av alle barnearbeidere i verden er i Afrika.  

Det internasjonale året for avskaffelse av barnearbeid er i gang, med mål om nok en gang snu trenden og få en slutt på at barn må arbeide.

Kan utviklingen snus?

Nå etterlyser Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og FN felles, målrettede tiltak for å snu utviklingen. Med en enstemmig resolusjon fra FNs generalforsamling i ryggen, har Alliance 8.7, den globale alliansen for å nå bærekraftsmål 8,7, sammen med ILO påtatt seg ansvaret for ulike kampanjer og arrangement gjennom året. Disse blir annonsert fortløpende på denne portalen som også er en kilde for mer kunnskap om barnearbeid i verden.

Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid – inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater – forbys og avskaffes, og innen 2025 avskaffe alle former for barnearbeid 

Bærekraftsmål 8.7

Denne korte animasjonsfilmen er laget til den internasjonale kampanjen End child labour 2021.     

Les mer om barnearbeid på ILOs hjemmesider   

Abonner på nyhetsbrev: