[[suggestion]]
Årets tilstandsrapport for verdens befolkning

Flere kvinner overlever svangerskap og fødsler enn noensinne før. Flere nyfødte barn klarer seg gjennom de første månedene av livet og har større sjanser for å bli voksne. Folk lever lengre. Mange har sunnere liv. Dette er også overskriftene i en verden der nyhetene oftere og oftere handler om negative utviklingstrekk i samfunnet vårt.

Hvert år gir FNs befolkningsfond (UNFPA) ut sin rapport med tittelen State of the World Population (SWOP), eller tilstanden til verdens befolkning på norsk. Rapporten tar for seg viktige utviklingstrekk i jordens befolkning. I år har rapporten økningen i jordens folketall, og hvordan dette vil påvirke oss alle, som tematikk. 

Er overbefolkning et problem?

Det finnes mange gyldige og presserende bekymringer knyttet til økningen i jordens befolkning. For eksempel kan klimaødeleggelser, pandemier, manglende helsetjenester, konflikter, økende økonomisk ulikhet, fattigdom og sult knyttes til at vi stadig blir flere mennesker på jorda.

Fruktbarhetstall som avviker fra 2,1 barn per kvinne behandles ofte som røde flagg, som varsler om enten overbefolkning eller katastrofal avfolking. Løsningene, blir det ofte sagt eller underforstått, bør derfor være fertilitetsrelaterte. I årets rapport advarer UNFPA mot å la «befolkningsangsten» gå ut over kvinner og jenters rettigheter til å bestemme over egen kropp.

Det er på tide å gjøre noe

Ifølge FNs ferske tall på 64 lands oppnåelse av bærekraftsmålene, har rundt 43 prosent av kvinner som lever i forhold ikke mulighet til å ta egne beslutninger om helsetjenester, sex eller prevensjon. De mest sårbare i samfunnet har også et svakt grep om selvråderetten til egen kropp. Derfor må alle land forplikte seg til å prioritere kvinnenes behov, rettigheter, valg og verdighet når de utformer sin befolkningspolitikk, oppfordrer UNFPA i årets SWOP-rapport.

Det kreves handling fra politikere, men også fra unge, eldre, aktivister, privat sektor og sivilsamfunnsgrupper. Sammen må vi skape en verden der alle kan utøve sine rettigheter, valg og ansvar. Dette er avgjørende for å bygge en mer bærekraftig, likeverdig og rettferdig verden for alle de 8 milliarder menneskene på jorden. Tiden for handling er nå.

Abonner på nyhetsbrev: